Uloga Europskog vijeća u pogledu nominacija i imenovanja

Europsko vijeće

Europsko vijeće ima važnu ulogu u određenim postupcima imenovanja osoba na visoke položaje na razini EU-a. Ono je osobito odgovorno za:

  • izbor predsjednika Europskog vijeća
  • predlaganje kandidata za predsjednika Europske komisije
  • imenovanje Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  • službeno imenovanje cjelokupnog tijela povjerenika
  • imenovanje izvršnog odbora Europske središnje banke (ESB), kao i predsjednika ESB-a

Predsjednik Europskog vijeća

Trenutačni je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Dužnost je preuzeo 1. prosinca 2014. i zamijenio Hermana Van Rompuya. 

Izbor predsjednika Europskog vijeća

Europsko vijeće bira svojeg predsjednika. Za to je potrebna kvalificirana većina. Mandat predsjednika traje 2,5 godine, a moguće ga je produljiti jednom. 

Predlaganje kandidata za predsjednika Europske komisije

Nakon izbora za Europski parlament Europsko vijeće mora predložiti kandidata za predsjednika Europske komisije. Europsko vijeće pri odabiru svog kandidata uzima u obzir rezultate izbora za Europski parlament.

Većina članova Europskog parlamenta mora odobriti predloženog kandidata (najmanje 376 članova Europskog parlamenta). Ako kandidat Europskog vijeća ne dobije većinu glasova nakon glasovanja u Parlamentu, Europsko vijeće mora predložiti novog kandidata. To mora učiniti u roku od mjesec dana od neuspješnog glasovanja u Parlamentu.

Europski parlament tada istim postupkom, većinom glasova svih zastupnika Europskog parlamenta, odobrava novog predloženog kandidata.

Taj postupak naveden je u članku 17. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Imenovanje Visokog predstavnika

Europsko vijeće nadležno je za imenovanje Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Odluku o predloženom kandidatu mora potvrditi kvalificirana većina.

Europsko vijeće također može odlučiti okončati petogodišnji mandat Visokog predstavnika, također ako to potvrdi kvalificirana većina.  

Taj postupak utvrđen je u članku 18. UEU-a.

Imenovanje Europske komisije

Europsko vijeće službeno imenuje cjelokupnu Europsku komisiju. Parlament glasuje o tijelu povjerenika, odnosno o predsjedniku Komisije, Visokom predstavniku i drugim povjerenicima, upotrebom metode suglasnosti (većina danih glasova).

Nakon što Parlament da svoju suglasnost Europsko vijeće službeno imenuje Europsku komisiju. Odluku Europskog Vijeća mora podržati kvalificirana većina.

Taj postupak utvrđen je u članku 17. UEU-a.

Imenovanja unutar Europske središnje banke

Europsko vijeće imenuje svih šest članova izvršnog odbora Europske središnje banke (ESB), između ostalog predsjednika i potpredsjednika ESB-a i četiri druga člana.

Europsko vijeće donosi svoju odluku na temelju preporuke Vijeća. Ono se također savjetuje s Europskim parlamentom i upravnim vijećem ESB-a (koje se sastoji od šest članova izvršnog odbora i guvernera središnjih banaka u 19 zemalja koje su članice europodručja). Europsko vijeće tada donosi odluku kvalificiranom većinom.

Taj postupak naveden je u članku 283. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).