Određivanje političkog programa EU-a

Europsko vijeće

Europsko vijeće jedna je od 7 institucija EU-a. Međutim, ono nije jedno od zakonodavnih tijela EU-a, stoga ne pregovara o zakonima EU-a niti ih donosi. Umjesto toga, njegova je glavna uloga određivanje općeg političkog smjera i prioriteta EU-a, što u načelu znači određivanje političkog programa EU-a. 

Uobičajeno se to odvija donošenjem zaključaka na svakom sastanku Europskog vijeća. Tim se zaključcima ukazuje na specifična pitanja od važnosti za EU te se naznačuju određene mjere koje treba poduzeti ili ciljevi koje treba postići. U zaključcima Europskog vijeća također se može postaviti krajnji rok za postizanje sporazuma o određenom pitanju ili za predstavljanje zakonodavnog prijedloga. Na taj način Europsko vijeće može utjecati na politički program EU-a i usmjeravati ga.

Nedavno je Europsko vijeće usvojilo „strateški program” za prioritetna područja dugoročnog djelovanja i fokusa EU-a.

Strateški program EU-a

Na sastanku u Bruxellesu 27. lipnja 2014. Europsko vijeće dogovorilo je pet prioritetnih područja kako bi usmjerilo rad EU-a tijekom sljedećih pet godina. Ti su prioriteti navedeni u dokumentu „Strateški program za Uniju u vrijeme promjena”. Taj će se strateški program koristiti za planiranje rada Europskog vijeća, a također služi kao temelj za programe rada ostalih institucija EU-a. 

1. Radna mjesta, rast i konkurentnost

Europsko vijeće naznačava potrebu poticanja rasta, povećanja ulaganja, stvaranja brojnijih i kvalitetnijih radnih mjesta te poticanja reformi za povećanje konkurentnosti. Specifične mjere uključuju:

 • dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta do 2015.
 • poboljšanje pristupa financiranju i ulaganju za MSP-ove
 • poboljšano infrastrukturno ulaganje
 • dovršenje pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) do 2015.
 • jačanje upravljanja europodručjem i jaču koordinaciju gospodarske politike.

2. Osnaživanje i zaštita građana

Europsko vijeće ističe prioritete kojima bi se otvorile mogućnosti za građane EU-a, kao i rješavala pitanja kao što su siromaštvo i društvena isključenost. Posebne mjere uključuju:

 • nastavak borbe protiv nezaposlenosti mladih
 • mjere protiv utaje poreza i porezne prijevare.

3. Energetska i klimatska politika

Europsko vijeće ističe da je potrebno smanjiti ovisnost o uvozu goriva i plina te osigurati financijski dostupnu, sigurnu i održivu energiju unutar EU-a. Glavni prioriteti uključuju:

 • dovršenje energetskog tržišta EU-a
 • diversifikaciju izvora i transportnih puteva opskrbe energijom u EU-u te razvoj energetske infrastrukture
 • postavljanje ambicioznih ciljeva za 2030. godinu koji se odnose na klimatske promjene te zadržavanje vodeće pozicije u borbi protiv klimatskih promjena. 

4. Sloboda, sigurnost i pravda

Europsko vijeće naglašava važnost dobre suradnje unutar EU-a u pogledu sigurnosnih pitanja kao što su terorizam i upravljanje migracijskim tokovima. Specifični prioriteti Europskog vijeća uključuju:

 • bolje upravljanje svim aspektima migracije, između ostalog nezakonitom migracijom, azilom i upravljanjem granicama
 • sprečavanje i borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma
 • poboljšanje pravosudne suradnje među zemljama EU-a.

5. EU kao snažan globalni akter

Europsko vijeće poziva EU da osigura svoj snažan angažman u svjetskim pitanjima, posebno ističući sljedeće prioritete:

 • osiguravanje dosljednosti između ciljeva vanjske politike država članica i EU-a
 • promicanje stabilnosti, prosperiteta i demokracije u zemljama najbližima EU-u
 • angažiranje globalnih partnera u širokom rasponu pitanja kao što su trgovina, kibernetička sigurnost, ljudska prava i upravljanje krizama
 • jačanje zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a.

Smjernice politike

Europski semestar

Europski semestar jest ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU-a

Uz određivanje političkih prioriteta EU-a putem strateškog programa i svojih zaključaka, Europsko vijeće ima formalnu ulogu u godišnjem procesu europskog semestra EU-a. To je godišnji ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike EU-a.

Na godišnjem sastanku u ožujku Europsko vijeće procjenjuje i gospodarsko stanje u EU-u i napredak postignut u ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020. Ono tada daje političke smjernice u području fiskalnih, gospodarskih i strukturnih reformi. Na sastanku u lipnju Europsko vijeće daje potporu završnim preporukama za pojedine zemlje kojima se određuju prioriteti za svaku državu članicu za sljedećih 12 do 18 mjeseci.

Strateške smjernice za pravosuđe i unutarnje poslove

U tim se smjernicama, koje je donijelo Europsko vijeće, utvrđuju prioriteti za sljedeće godine.

U skladu s člankom 68. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Europsko vijeće odgovorno je za definiranje strateških smjernica u području slobode, sigurnosti i pravde.

To je prvi puta provedeno u praksi putem posljednjih smjernica, usvojenih u lipnju 2014. One su razvijene u skladu s prioritetima strateškog programa i obuhvaćaju kontrolu granica, migracije i politiku azila te policijsku i pravosudnu suradnju.