Poslovne politike

Zaštita osobnih podataka

Vijeće EU-a i njegovo Glavno tajništvo strogo poštuju pravila o zaštiti osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka osigurava pravilnu primjenu tih pravila.

Transparentnost

Poštujući pravila o transparentnosti u svojem radu institucije EU-a u najvećoj su mogućoj mjeri otvorene i bliske građanima. Ministri u Vijeću javno donose zakone, a građani imaju pravo zatražiti pristup dokumentima Vijeća.

Upravljanje okolišem

GTV nastoji smanjiti taj utjecaj i zaštititi okoliš. Uspostavio je program za upravljanje okolišem koji se primjenjuje na sve aktivnosti GTV-a u njegovim zgradama u Bruxellesu.

Vizualni identitet

Vizualni identitet „obitelji Vijeća” izgrađen je oko zajedničkog logotipa. Prikazujući europsku zastavu i sliku zgrade Europa logotip predstavlja jedinstvo, kontinuitet i raznolikost.

Višejezičnost

Vijeće i Europsko vijeće upotrebljavaju 24 službena jezika EU-a. Svi građani EU-a imaju pravo Europskom vijeću i Vijeću pisati na bilo kojem od tih službenih jezika.

Zaštita klasificiranih podataka

Vijeće posjeduje sveobuhvatan sigurnosni sustav za zaštitu klasificiranih podataka EU-a. Taj se sustav primjenjuje u Vijeću, njegovu Glavnom tajništvu i u državama članicama.