Transparentnost i pristup dokumentima

U skladu s pravilima o transparentnosti iz Ugovora iz Lisabona institucije EU-a rade tako da budu što je moguće otvorenije i bliže građanima. Ministri u Vijeću javno donose zakone, a građani imaju pravo zatražiti pristup dokumentima Vijeća.

Zakonodavna transparentnost

Ministri EU-a zasjedaju javno kad raspravljaju ili glasuju o nacrtima zakonodavnih akata.

Vijeće isto tako javno zasjeda kad njegovi ministri raspravljaju o važnim pitanjima koja se odnose na EU i njegove građane ili kad raspravljaju o programu rada Vijeća, prioritetima njegova predsjedanja te programima rada i strateškoj politici Komisije.

Putem našeg internetskog prijenosa možete uživo pratiti javna zasjedanja Vijeća na svim jezicima EU-a. Možete pretraživati i snimke zasjedanja.

Dnevni redovi i kalendar sastanaka Vijeća

Vijeće zasjeda u Bruxellesu i Luxembourgu (u travnju, lipnju i listopadu). Dnevni redovi sastanaka Vijeća i većine njegovih pripremnih tijela javni su.

Zapisnik i rezultati glasovanja

Ako je sastanak Vijeća javan, javni su i njegovi zapisnici, a u njima se mogu naći i glasovanja o nacrtima zakona kao i objašnjenja glasovanja te izjave država članica. U zapisnicima se mogu naći i informacije o dokumentima o kojima se raspravlja te glavni zaključci Vijeća.

Rezultati glasovanja također su javni i može se vidjeti kako su glasovale pojedine države EU-a.

Te informacije također se objavljuju u mjesečnom sažetku akata Vijeća.

Pristup dokumentima

U uredbi 1049/2001 utvrđena su pravila za pristup dokumentima. Posebna provedbena pravila za Vijeće utvrđena su u prilogu II. njegovu pravilniku. Ta se pravila primjenjuju i na dokumente Europskog vijeća.

Vijeće usto objavljuje i godišnje izvješće o primjeni uredbe 1049/2001.

Javni registar dokumenata Vijeća

Dokumentima Vijeća može se pristupiti putem javnog registra. U javnom registru nalazi se sadržaj službenih dokumenata Vijeća izrađenih od 1999. ili upućivanja na njih.

Otvoreni podaci

Vijeće EU-a od 2015. sudjeluje na portalu otvorenih podataka EU-a s tri skupa podataka:

  • glasovanjima Vijeća o zakonodavnim aktima
  • metapodacima javnog registra Vijeća
  • metapodacima baze podataka o zahtjevima za javni pristup dokumentima.

Portal otvorenih podataka EU-a pokrenut je u prosincu 2012. To je jedinstvena točka pristupa sve većem spektru podataka institucija i drugih tijela EU-a. Podacima se možete besplatno i opetovano koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, uz navođenje izvora.

Putem portala otvorenih podataka EU-a želi se promicati inovativna uporaba podataka i iskoristiti njihov gospodarski potencijal. Osim toga, namjera je i promicati transparentnost i odgovornost institucija i drugih tijela EU-a.

Arhiv

U arhivu Vijeća prikupljaju se i obrađuju dokumenti koje je Vijeće Europske unije izradilo ili primilo u obnašanju svojih dužnosti. Arhiv koji se odnosi na dokumentaciju zaključenu prije više od 30 godina dostupan je javnosti.

Izvorni dokumenti šalju se u povijesni arhiv EU-a koji se nalazi u Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Mikrofiševi i/ili elektroničke preslike dokumenata mogu se pregledati u arhivu Vijeća u Bruxellesu.

Opći upiti

Opća pitanja o organizaciji, radu i aktivnostima Europskog vijeća i Vijeća mogu se uputiti službi za informiranje javnosti. Napominjemo da ta služba ne može davati pravne savjete niti komentirati specifična pitanja.

Svoje pitanje možete postaviti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.