Otvoreni podaci

Glavno tajništvo

Vijeće EU-a sudjeluje na portalu otvorenih podataka EU-a s tri skupa podataka:

 • metapodacima javnog registra Vijeća
 • metapodacima baze podataka o zahtjevima za javni pristup dokumentima
 • glasovanjima Vijeća o zakonodavnim aktima.

Portal otvorenih podataka EU-a pokrenut je u prosincu 2012. To je jedinstvena točka pristupa sve većem spektru podataka institucija i drugih tijela EU-a. Podacima se možete besplatno i opetovano koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, uz navođenje izvora.

Putem portala otvorenih podataka EU-a želi se promicati inovativna uporaba podataka i iskoristiti njihov gospodarski potencijal. Osim toga, namjera je i promicati transparentnost i odgovornost institucija i drugih tijela EU-a.

Skupovi podataka

Skup podataka: metapodaci javnog registra Vijeća

Odobrenje: Pravna napomena Glavnog tajništva Vijeća (GSC)

Javni registar dokumenata Vijeća ustanovljen je 1999. U registru se upućuje na dokumente koje je Vijeće izdalo nakon tog datuma (kod klasificiranih dokumenata primjenjuje se izuzeća). Javni se dokumenti mogu i preuzeti putem registra.

Svake se godine u registar prosječno doda oko 25 000 dokumenata (na originalnom jeziku). Informacije u vezi dokumenata Vijeća javne su čak i kad sadržaj dokumenata nije dostupan javnosti.

U ovom skupu podataka nalaze se metapodaci o dokumentima Vijeća koji upućuju na:

 • status objave
 • kategoriju dokumenta
 • broj dokumenta
 • ekstenziju
 • naslov
 • međuinstitucijski kod
 • temu
 • sastavljača (autora)
 • adresata ili adresate
 • datum izdavanja
 • sastanak u vezi s dokumentom
 • jezike na kojima je dokument pisan.

Informacije iz ovog skupa podataka mogu se mijenjati. Taj skup podataka svakodnevno se ažurira.

Skup podataka: metapodaci baze podataka o zahtjevima za javni pristup dokumentima

Odobrenje: Pravna napomena Glavnog tajništva Vijeća (GSC)

Vijeće svake godine objavi godišnje izvješće o provedbi Uredbe 1049/2001 o pristupu dokumentima. U godišnjem izvješću nalaze se statistički podaci o zahtjevima za javni pristup dokumentima koje je zaprimilo Vijeće. Informacije o takvim zahtjevima javne su, osim kada se radi o osobnim podacima.

U ovom skupu podataka nalaze se informacije o zahtjevima za javni pristup dokumentima koje je zaprimilo Vijeće.

1. Opći podaci o podnositelju (anonimni)

 • profesionalna djelatnost podnositelja
 • zemljopisno podrijetlo

2. Opći podaci o zahtjevu

 • broj zahtjeva
 • vrsta zahtjeva (početni zahtjev, ponovni zahtjev)
 • datum podnošenja zahtjeva
 • rok za odgovor
 • produljeni rok za odgovor
 • datum kada je upućen odgovor
 • rad utrošen za rješavanje
 • daljnje postupanje
 • područje ili područja politika

3. Podaci o zatraženim dokumentima

 • status objave (javni dokument ili ne)
 • vrsta odgovora
 • kategoriju dokumenta
 • broj dokumenta

Informacije iz ovog skupa podataka mogu se mijenjati. Taj skup podataka svakodnevno se ažurira.

Skup podataka: Glasovanja Vijeća o zakonodavnim aktima

Odobrenje: Pravna napomena Glavnog tajništva Vijeća (GSC)

Glasačke su evidencije Vijeća javne kad god ono donosi zakonodavni akt u skladu s redovnim ili posebnim zakonodavnim postupkom. Vijeće prosječno donosi 120 zakonodavnih akata godišnje.

Ova baza podataka ne obuhvaća samo glasovanja Vijeća prilikom donošenja zakonodavnog akta, nego i informacije u vezi s tim aktom, kao što su:

 • oblik donošenja (na sastanku Vijeća ili pisanim postupkom)
 • sjednica Vijeća
 • sastav Vijeća
 • datum donošenja
 • područje politike
 • vrsta akta (uredba, direktiva, odluka ili stajalište)
 • broj akta (kako je objavljen u Službenom listu EU-a)
 • predmet (naslov)
 • broj dokumenta (podnesenog Vijeću za donošenje)
 • međuinstitucijski kod
 • zakonodavni postupak (redovni ili posebni zakonodavni postupak)
 • djelovanje Vijeća (sukladno fazama zakonodavnog postupka)
 • pravilo glasovanja (kvalificirana većina ili jednoglasno).

Informacije iz ovog skupa podataka mogu se mijenjati. Taj skup podataka svakodnevno se ažurira.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovi skupovi podataka služe isključivo u informativne svrhe. Vjerodostojni su samo zapisnici Vijeća o donošenju zakonodavnih akata i godišnje izvješće Vijeća o provedbi Uredbe 1049/2001. Oni su dostupni putem javnog registra dokumenata Vijeća.

Informacije iz ovog skupa podataka mogu se mijenjati.

Cilj je Glavnog tajništva Vijeća da te informacije budu točne. Pokušat ćemo ispraviti pogreške ako nam se na njih ukaže.