Mogućnosti stalnog zaposlenja

Glavno tajništvo (GTV) slobodna radna mjesta uglavnom popunjava stalno zaposlenim službenicima iz drugih institucija EU-a ili s popisa uspješnih kandidata na otvorenim natječajima.

Natječaje organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO). Oni obuhvaćaju zahtjevne ispite za odabir novih zaposlenika kojima se procjenjuju vještine kandidata nizom različitih testova, čime se osigurava odabir najboljih. Otvoreni natječaji organiziraju se za različite profile zaposlenika i mogu od kandidata zahtijevati posjedovanje posebnih vještina i kvalifikacija. Imena kandidata koji prođu natječaj uvrštavaju se na popis uspješnih kandidata s kojeg institucije biraju nove zaposlenike kada se za time pojavi potreba.

GTV povremeno može organizirati natječaj za svoje potrebe, odnosno kada traži zaposlenike za iznimno specijalizirana radna mjesta. Ta se slobodna radna mjesta oglašavaju na ovim internetskim stranicama, u izborniku „postojeće mogućnosti zapošljavanja”, i na internetskim stranicama EPSO-a.

Ako biste željeli raditi za nas, redovito posjećujte internetske stranice EPSO-a na kojima možete pronaći informacije o nadolazećim natječajima i pripremi za njih.

Mogućnosti privremenog zaposlenja

Ugovorno osoblje

Glavno tajništvo Vijeća zapošljava ograničen broj ugovornih djelatnika koje odabire iz EPSO-ve baze kandidata koji su prošli natječaje za ugovore na određeno vrijeme (CAST), s EPSO-vih popisa uspješnih kandidata ili iz baza podataka koje su sastavile druge institucije.

Kada traži ugovorno osoblje, ured za zapošljavanje GTV-a kontaktira kandidate čiji profili najbolje odgovaraju opisu radnog mjesta. Stoga preporučujemo da redovito ažurirate svoj životopis ako je naveden u kojoj od baza podataka.

Privremeno osoblje

GTV povremeno organizira postupke odabira privremenih djelatnika. Cilj je uglavnom popuniti slobodna radna mjesta za visokospecijalizirane profile koja se ne mogu popuniti s EPSO-vih popisa uspješnih kandidata. Postupci odabira privremenih djelatnika oglašavaju se na ovoj stranici, u izborniku „mogućnosti zapošljavanja”, i na internetskim stranicama EPSO-a.

Spontane prijave

Sva komunikacija s kandidatima odvija se putem ureda za zapošljavanje Glavnog tajništva Vijeća. Politika zapošljavanja i odabira zaposlenika uredu za zapošljavanje ne dopušta zaprimanje spontanih prijava za zaposlenje, čak ni kada je riječ o kandidatima koji su uspješno prošli natječaj.

U skladu s pravilima GTV-a o zaštiti podataka sve će spontane prijave biti izbrisane najkasnije šest mjeseci nakon zaprimanja. Osobe koje pošalju spontane prijave primit će automatski odgovor s općim informacijama o postupku zapošljavanja u Glavnom tajništvu Vijeća.

Obratite se uredu za zapošljavanje Glavnog tajništva Vijeća

Postupak za podnošenje pritužbi

Činimo sve kako bismo ponudili uslugu najviše kvalitete.

Međutim, ako smatrate da ste bili podvrgnuti nepravilnostima u postupanju, imate pravo podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu. Kako bi Ombudsman mogao prihvatiti vašu pritužbu, napominjemo da svoju primjedbu prvo trebate iznijeti Uredu za stažiranje.

Stalna radna mjesta Privremena radna mjesta
Za postupke odabira za stalna radna mjesta obratite nam se na ovu adresu e-pošte. Za postupke odabira za privremena radna mjesta obratite nam se na ovu adresu e-pošte.