Stažiranje u Glavnom tajništvu Vijeća

Glavno tajništvo

Kontakt

Za daljnje informacije možete se obratiti Uredu za stažiranje:

Različite vrste stažiranja

1. Plaćeno stažiranje

Glavno tajništvo Vijeća godišnje nudi oko 100 mjesta za plaćeno stažiranje državljanima EU-a koji su do roka za podnošenje prijava završili barem prvi dio sveučilišnog studija i imaju diplomu ili jednakovrijedni dokument.

Stažiranje se odvija u dva različita razdoblja, a svako traje 5 mjeseci:

  • od 1. veljače do 30. lipnja (prvo razdoblje)
  • od 1. rujna do 31. siječnja (drugo razdoblje).

2. Obvezatno neplaćeno stažiranje

Glavno tajništvo godišnje nudi oko 20 mjesta za neplaćeno stažiranje. To je stažiranje za sveučilišne studente treće, četvrte ili pete godine studija koji moraju odraditi obvezatno stažiranje kao dio studija.

Stažiranje se odvija u dva različita razdoblja, a svako traje od 1 do 5 mjeseci:

  • od 1. veljače do 30. lipnja
  • od 1. rujna do 31. siječnja.

3. Stažiranje za državne službenike

Taj je program namijenjen službenicima iz ministarstava, vlada ili regionalnih agencija te diplomatskog zbora država članica EU-a ili država kandidatkinja.

Državne službenike koji stažiraju u Glavnom tajništvu Vijeća zapošljava i plaća njihova nacionalna administracija.

Tko se može prijaviti?

Državljanstvo

Stažiranje je otvoreno za:

  • građane EU-a
  • državljane zemalja kandidatkinja koje su završile pregovore o pristupanju EU-u.

Za plaćeno stažiranje podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati uvjet da su nedavno diplomirali na sveučilištu ili na jednakovrijednom visokom učilištu te posjedovati diplomu ili jednakovrijedni dokument.

Jezici

Budući da se za komunikaciju unutar GTV-a pretežito koriste francuski i engleski jezik, potrebno je dobro poznavanje francuskog ili engleskog jezika te sposobnost komuniciranja na jednom od tih jezika.

Profili

Većina prijava trenutačno dolazi od kandidata s kvalifikacijama u području prava, političkih znanosti, međunarodnih odnosa, studija o EU-u i ekonomije.

Glavno tajništvo Vijeća također traži stažiste s kvalifikacijama u drugim područjima poput:

prevođenja, ljudskih resursa, komunikacija, obrazovnih znanosti, računalnih znanosti, grafičkog dizajna, multimedija, poljoprivredne tehnologije, biokemijskog inženjerstva, zdravlja i sigurnosti hrane, upravljanja energijom, okoliša, zrakoplovnog inženjerstva.

Tko se ne može prijaviti?

Neće biti prihvaćene prijave osoba koje su već dobile više od osam tjedana praktičnog osposobljavanja na radnom mjestu (plaćenog ili neplaćenog) u bilo kojoj instituciji ili tijelu EU-a.

Postupak za podnošenje pritužbi

Činimo sve kako bismo ponudili uslugu najviše kvalitete.

Međutim, ako smatrate da ste bili podvrgnuti nepravilnostima u postupanju, imate pravo podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu. Kako bi Ombudsman mogao prihvatiti vašu pritužbu, napominjemo da svoju primjedbu prvo trebate iznijeti Uredu za stažiranje.

Možete nam se obratiti e-poštom.