Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Stažiranje

Pregled

Glavno tajništvo nudi stažiranje za studente, osobe s diplomom i državne službenike

Način prijave

Za svaku vrstu stažiranja postoji poseban postupak prijave.

Prijavite se

Završene su prijave za plaćeno stažiranje u 2018. Sljedeće razdoblje podnošenja prijava započinje 15. siječnja 2018.

Česta pitanja

Saznajte više o prijavi za stažiranje u Vijeću, postupku odabira kandidata te općim uvjetima za stažiste.

Kontakt

Za daljnje informacije možete se obratiti Uredu za stažiranje:

Različite vrste stažiranja

1. Plaćeno stažiranje

Glavno tajništvo Vijeća godišnje nudi oko 100 mjesta za plaćeno stažiranje državljanima EU-a koji su do roka za podnošenje prijava završili barem prvi dio sveučilišnog studija i imaju diplomu ili jednakovrijedni dokument.

Stažiranje se odvija u dvama različitim razdobljima, a svako traje 5 mjeseci:

  • od 1. veljače do 30. lipnja (prvo razdoblje)
  • od 1. rujna do 31. siječnja (drugo razdoblje).

2. Obvezatno neplaćeno stažiranje

Glavno tajništvo Vijeća godišnje nudi oko 20 mjesta za neplaćeno stažiranje. To je stažiranje za sveučilišne studente treće, četvrte ili pete godine studija koji moraju odraditi obvezatno stažiranje kao dio studija.

Stažiranje se odvija u dvama različitim razdobljima, a svako traje od 2 do 5 mjeseci:

  • od 1. veljače do 30. lipnja
  • od 1. rujna do 31. siječnja.

3. Stažiranja za studente nacionalnih upravnih škola

Kandidat mora biti upisan u nacionalnu upravnu školu:

  • država članica
  • ili zemlje kandidatkinje nakon potpisivanja ugovora o pristupanju.

Stažiranje se odvija u dvama različitim razdobljima, a svako traje od 2 do 5 mjeseci:

  • od 1. veljače do 30. lipnja
  • od 1. rujna do 31. siječnja.

Datum početka utvrđuje se međusobnim dogovorom Glavnog tajništva Vijeća i dotične nacionalne upravne škole.

Tko se može prijaviti?

Državljanstvo

Stažiranje je otvoreno za:

  • građane EU-a
  • državljane zemalja kandidatkinja koje su završile pregovore o pristupanju EU-u.

Za plaćeno stažiranje podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati uvjet da su diplomirali na sveučilištu ili na jednakovrijednom visokom učilištu te posjedovati diplomu ili jednakovrijedni dokument.

Jezici

Budući da se za komunikaciju unutar Glavnog tajništva Vijeća pretežito koriste francuski i engleski jezik, potrebno je dobro poznavanje francuskog ili engleskog jezika te sposobnost komuniciranja na jednom od tih jezika.

Profili

Većina prijava trenutačno dolazi od kandidata s kvalifikacijama u području prava, političkih znanosti, međunarodnih odnosa, studija o EU-u i ekonomije.

Glavno tajništvo Vijeća također traži stažiste s kvalifikacijama u drugim područjima poput:

prevođenja, ljudskih resursa, komunikacija, obrazovnih znanosti, računalnih znanosti, grafičkog dizajna, multimedija, poljoprivredne tehnologije, biokemijskog inženjerstva, zdravlja i sigurnosti hrane, upravljanja energijom, okoliša, zrakoplovnog inženjerstva.

Tko se ne može prijaviti?

Neće biti prihvaćene prijave kandidata koji su već sudjelovali u bilo kojem obliku stažiranja (plaćenog ili neplaćenog) ili bili zaposleni u razdoblju duljem od šest tjedana u instituciji, tijelu, agenciji ili uredu EU-a.

Postupak za podnošenje pritužbi

Činimo sve kako bismo ponudili uslugu najviše kvalitete.

Međutim, ako smatrate da ste bili podvrgnuti nepravilnostima u postupanju, imate pravo podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu. Kako bi Ombudsman mogao prihvatiti vašu pritužbu, napominjemo da svoju primjedbu prvo trebate iznijeti Uredu za stažiranje.

Možete nam se obratiti e-poštom.