Prijavite se za stažiranje

Glavno tajništvo

Prijave za plaćeno stažiranje u 2018.

Zatvoren je postupak podnošenja prijava za prvo razdoblje plaćenog stažiranja u 2018. Još uvijek možete pristupiti svojoj prijavi.

Prvo razdoblje stažiranja: od 1. veljače do 30. lipnja 2018.

  •  predaja prijava između 11. rujna i 16. listopada 2017.

S kandidatima odabranima za prvo razdoblje stažiranja stupit ćemo u kontakt najkasnije u prosincu 2017.

Drugo razdoblje stažiranja: od 1. rujna 2018. do 31. siječnja 2019.

  • predajte prijavu između 15. siječnja (u 12:00, podne) i 15. ožujka (do 12:00, podne) 2018.

S kandidatima odabranima za drugo razdoblje stažiranja stupit ćemo u kontakt najranije u ožujku 2018.

Vijeće prima velik broj prijava. Kako bi se izbjegla preopterećenost sustava, molimo vas da s podnošenjem prijave ne čekate do zadnjeg dana roka.

Obrazac za prijavu dostupan je na francuskom i engleskom jeziku. Za prijavu morate dobro poznavati jedan od tih dvaju jezika.

Prijave za obvezno neplaćeno stažiranje u 2018.

Prvo razdoblje stažiranja: od 1. veljače do 30. lipnja 2018.

  •  rok za prijave je 1. listopada 2017.

Drugo razdoblje stažiranja: od 1. rujna 2018. do 31. siječnja 2019.

  • rok za prijave je 1. travnja 2018.

Obrazac za prijavu dostupan je na francuskom i engleskom jeziku. Za prijavu morate dobro poznavati jedan od tih dvaju jezika.

Kontakt

Za dodatne informacije možete se obratiti Uredu za stažiranje: