Stažiranje – česta pitanja

Glavno tajništvo

Stažiranje

Mogu li stažirati tijekom ljeta?
Ne možete. Stažiranje se ne odvija tijekom srpnja i kolovoza.

Razmatraju li se spontane prijave?
Ne razmatraju se. Pri podnošenju prijava za stažiranje mora se slijediti postupak prijave opisan na našim internetskim stranicama.

Tko se može prijaviti

Još nemam diplomu prvostupnika. Mogu li se prijaviti za plaćeno stažiranje?
Možete se prijaviti ako vaša potvrda o diplomi nosi datum koji prethodi datumu potpisivanja ugovora o stažiranju.

Mogu li se prijaviti i za plaćeno i za obvezno stažiranje?
Da. Možete se prijaviti i za plaćeno i za obvezno stažiranje ako ispunjavate kriterije prihvatljivosti za obje vrste stažiranja (npr. ako ste student diplomskog studija koji je već stekao diplomu prvostupnika, a morate odraditi stažiranje kao dio diplomskog studija).

Mogu li se istodobno prijaviti za stažiranje u različitim institucijama EU-a?
Možete se istodobno prijaviti za stažiranje u različitim institucijama EU-a ako ispunjavate kriterije prihvatljivosti.

Je li plaćeno stažiranje za 2018. i dalje otvoreno državljanima Ujedinjene Kraljevine s obzirom na rezultat britanskog referenduma od 23. lipnja 2016.?
Državljani Ujedinjene Kraljevine i dalje su prihvatljivi kandidati i mogu se prijavljivati za stažiranje u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije. U skladu s Ugovorima, koje je Ujedinjena Kraljevina ratificirala, pravo EU-a i dalje se u potpunosti primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Postupak odabira

Kako se biraju stažisti?
Stažisti se biraju na temelju postignuća, nakon razmatranja informacija navedenih u obrascu za prijavu.

Razgovor s kandidatima može se održati telefonski ili putem interneta. U tom će se slučaju Ured za stažiranje unaprijed javiti kandidatima kako bi dogovorili vrijeme održavanja razgovora. Ako kandidati imaju jednaka postignuća, Ured za stažiranje pokušat će osigurati ravnomjernu geografsku raspodjelu (tj. zastupljenost što je moguće većeg broja nacionalnosti) te rodnu ravnotežu (tj. pokušati dosegnuti 40-postotni udio manje zastupljenog spola) među stažistima. Prijave se pregledavaju i uspoređuju s profilom koji traže različiti odjeli Glavnog tajništva Vijeća.

Nakon odabira

Trebam li dostaviti prijevode popratnih dokumenata?
Ne trebate. Prihvaćamo popratne dokumente na svim službenim jezicima EU-a. Ako vam je dostupna, korisno je dostaviti verziju diplome na engleskom ili francuskom jeziku.

Moraju li preslike popratnih dokumenata biti ovjerene preslike izvornih dokumenata?
Ne moraju. Popratni dokumenti dostavljaju se e-poštom. Nema potrebe za slanjem ovjerenih preslika. Stažisti po dolasku moraju predočiti izvornike popratnih dokumenata.

Tijekom stažiranja

Imam li pravo na godišnji odmor?
Stažisti imaju pravo na dva dana godišnjeg odmora po mjesecu rada, uz državne praznike i dane kada su uredi Vijeća zatvoreni.

Obavezno morate imati zdravstveno osiguranje. Je li dovoljna europska kartica zdravstvenog osiguranja iz moje zemlje?
Jest. Kao dokaz prihvaćamo presliku vaše europske kartice zdravstvenog osiguranja. Vi snosite odgovornost za provjeru što je njome pokriveno.

Ako nemaju drugu vrstu osiguranja (npr. europsku karticu zdravstvenog osiguranja), stažisti se mogu odlučiti za zdravstveno osiguranje putem Vijeća. U tom slučaju stažisti na plaćenom stažiranju plaćaju oko 13 eura mjesečno, što odgovara trećini premije, a preostale dvije trećine plaća Vijeće. Za stažiste na obveznom stažiranju Vijeće plaća cjelokupnu premiju osiguranja.

Jesu li stažisti osigurani?
Svi stažisti osigurani su od nezgoda.

Financijski aspekti

Koliko iznosi naknada?
Neto iznos naknade trenutačno je 1159,44 eura mjesečno.

Pokriva li Vijeće Europske unije troškove putovanja od mjesta boravišta do Bruxellesa?
Stažisti primaju naknadu za putovanja kako bi im se pomoglo pokriti putne troškove.

Stažisti primljeni iz mjesta koje je od Bruxellesa udaljeno više od 50 km imaju pravo na doprinos za putne troškove na početku stažiranja i na njegovu kraju. Ta se naknada izračunava s pomoću metode koja se temelji na zemljopisnoj udaljenosti između Bruxellesa i adrese navedene na obrascu za prijavu (0-500 km: 0,30 eura/km, 501 – 1500 km: 0,20 eura/km, više od 1500 km: 0,10 eura/km i pomnoženo s dva, uz gornju granicu u iznosu od 800 eura. Naknada se ne isplaćuje za udaljenosti manje od 50 km od Bruxellesa). Kako biste imali pravo na nju, morate odraditi barem pola razdoblja stažiranja. Nakon potpisivanja sporazuma o stažiranju Vijeće više ne prihvaća zahtjeve za promjenu adrese.