Nabava u Glavnom tajništvu Vijeća

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu:

 • gospodarski subjekti registrirani u EU-u
 • svi građani EU-a
 • gospodarski subjekti iz zemalja koje nisu članice EU-a koje s Unijom imaju sklopljen sporazum o otvaranju tržištâ javne nabave.

Kako bi se kvalificirao za sudjelovanje u natječaju, gospodarski subjekt:

 • ne smije biti u stečaju
 • ne smije biti kriv za ozbiljnu povredu poslovanja
 • mora imati ispunjene obveze plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje
 • ne smije biti osuđen za prijevaru, korupciju, pranje novca, korištenje dječjim radom, suradnju sa zločinačkom organizacijom ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost usmjerenu protiv financijskih interesa EU-a
 • ne smije, prijevarno ili zbog nemara, netočno prikazati podatke
 • ne smije biti isključen iz javne nabave.

Institucije EU-a često se u vezi s postupcima javne nabave služe terminom „pozivi“. Taj termin obuhvaća:

 • pozive na podnošenje ponuda (pozivi na nadmetanje objavljuju se u Službenom listu Europske unije)
 • pozive na iskaz interesa za dodjelu ugovora o nabavi robe, pružanju usluga i izvođenju radova.

Izbor postupka javne nabave i uvjeti oglašavanja ovise o predviđenoj vrijednosti ugovora.

Ugovori vrijedni više od 135 000 eura

Pozivi na nadmetanje za dodjelu ugovora čija je vrijednost veća od 135 000 eura objavljuju se u seriji S Službenog lista Europske unije, a dostupni su i putem TED-a, internetske baze podataka EU-a o javnoj nabavi.

Dokumenti povezani s nabavom i ostale informacije o trenutačno otvorenim natječajima dostupni su na platformi eTendering internetske stranice TED-a.

Savjetujemo vam da se prijavite na tu internetsku stranicu kako biste ostvarili pristup svim njezinim funkcijama.

Ugovori vrijedni od 15 000 do 135 000 eura

Pozivi na podnošenje ponuda za dodjelu ugovora u vrijednosti između 15 000 i 135 000 eura oglašavaju se na toj internetskoj stranici pod odjeljkom „trenutno otvoreni natječaji”.

Za više informacija obratite se osobi za kontakt navedenoj u oglasu za određeni natječaj.

Ugovori vrijedni manje od 15 000 eura

Ugovori čija vrijednost ne prelazi 15 000 eura mogu se dodijeliti putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju. Iako se te prilike ne oglašavaju, ako je vaša prisutnost na tržištu uočljiva, možda ćete biti pozvani na podnošenje ponude za dodjelu ove vrste ugovora.

Obvezni obrasci za sudjelovanje u postupcima nabave Glavnog tajništva

Za sudjelovanje u postupcima nabave Glavnog tajništva trebate ispuniti obrazac za pravne osobe i obrazac za financijsku identifikaciju kako biste nam dostavili podatke o vašem trgovačkom društvu i pojedinosti o bankovnom računu: