Vijeće za konkurentnost, 26.-27.5.2016.

Vijeće EU-a
  • Vijeće Europske unije
  • Sastanak br. 3470
  • Bruxelles
  • 26.5.2016.
  • Popis sudionika