Vijeće za okoliš, 30.9.2016.

Vijeće EU-a
  • Vijeće Europske unije
  • Sastanak br. 3486
  • Bruxelles
  • 30.9.2016.
  • 9:30
  • List of participants