Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Najvažniji rezultati

Ministri odlučili nastaviti s ratifikacijom Pariškog sporazuma na razini EU-a

Pariški sporazum

Vijeće je postiglo dogovor o ubrzanju procesa ratifikacije Pariškog sporazuma. Tim se sporazumom utvrđuje okvir za globalno djelovanje u vezi s klimatskim promjenama.

„Danas je važan dan ne samo zbog našeg djelovanja u vezi s klimatskim promjenama nego i zbog jedinstva koje smo pokazali. To znači da će EU sa svojim državama članicama doprinijeti pokretanju stupanja na snagu Pariškog sporazuma. Europa je pokazala vodstvo u Parizu i nastavit će sudjelovati u njegovoj provedbi u Marrakechu. Djelovanje u vezi s klimatskim promjenama ostaje presudno za preživljavanje našeg planeta i budućih naraštaja.”

László Sólymos, slovački ministar okoliša

Ministri su odlučili nastaviti s ratifikacijom na razini EU-a. Ako su završile svoje nacionalne postupke, države članice Sporazum će ratificirati zajedno s EU-om ili u najkraćem mogućem roku nakon toga.

Slovački ministar okoliša i predsjednik Vijeća László Sólymos izjavio je: „Danas je važan dan ne samo zbog našeg djelovanja u vezi s klimatskim promjenama nego i zbog jedinstva koje smo pokazali. To znači da će EU sa svojim državama članicama doprinijeti pokretanju stupanja na snagu Pariškog sporazuma. Europa je pokazala vodstvo u Parizu i nastavit će sudjelovati u njegovoj provedbi u Marrakechu. Djelovanje u vezi s klimatskim promjenama ostaje presudno za preživljavanje našeg planeta i budućih naraštaja.”

Konferencija o klimatskim promjenama u Marrakechu

Vijeće je usvojilo zaključke o pripremama za Konferenciju o klimatskim promjenama u Marrakechu (od 7. do 18. studenoga 2016.). Nakon Pariške konferencije u prosincu 2015., na kojoj je donesen Pariški sporazum, Konferencija u Marrakechu bit će posvećena djelovanju i provedbi. Ministri među ostalim očekuju postizanje napretka u razradi pojedinosti sporazuma.