Vijeće za okoliš, 13.10.2017.

Vijeće EU-a

Najvažniji rezultati

Sektori izvan sustava trgovanja emisijama (ETS): Raspodjela tereta i LULUCF

Vijeće je usuglasilo svoja pregovaračka stajališta o uredbi o raspodjeli tereta i uredbi o korištenju zemljišta, prenamjeni korištenja zemljišta i šumarstvu (LULUCF). Tim zakonodavnim aktima smanjit će se emisije stakleničkih plinova u sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS).

S pomoću njih će se EU-u omogućiti da se približi ostvarenju sveukupnog cilja smanjenja emisija od najmanje 40 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990., a time i ispunjenju svojih obveza u okviru Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Sektori koji nisu obuhvaćeni ETS-om posebno će doprinijeti ostvarenju tog cilja putem smanjenja emisija od 30 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 2005.

„Tim dvjema uredbama EU-u će se omogućiti smanjenje emisija u svim sektorima na koje se odnosi raspodjela tereta i osigurati da bolje upravlja svojim zemljištima i šumama. Na temelju toga izgradit ćemo klimatski povoljnu budućnost za sve nas i ostvariti naše klimatske ciljeve iz Pariza. Pozdravljam nastojanja država članica danas i spremni smo započeti pregovore s Parlamentom.”

Siim Kiisler, ministar zaštite okoliša Republike Estonije

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama COP 23

Vijeće je usvojilo zaključke o Pariškom sporazumu i pripremama za 23. zasjedanje Konferencije ugovornih stranaka (COP 23) pri Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja će se održati od 6. do 17. studenoga 2017. u Bonnu.

EU je odlučan u tome da i dalje bude na čelu globalnih napora u borbi protiv klimatskih promjena. Ministri okoliša u potpunosti su poduprli te zaključke i naglasili važnost ostvarivanja znatnog napretka u provedbi Pariškog sporazuma (Pariški program rada), pripremama za pospješujući dijalog 2018., kao i u provedbi i nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC-ova) na nacionalnoj razini.

Ministri su pozdravili i zaključke Vijeća o financiranju borbe protiv klimatskih promjena usvojene 10. listopada. EU i njegove države članice ponovno su potvrdili svoju potpunu predanost doprinošenju zajedničkom cilju razvijenih zemalja da do 2020. zajednički godišnje mobiliziraju 100 milijardi USD te da tu praksu nastave do 2025.

Skupština UN-a za okoliš

Vijeće je usvojilo zaključke o prioritetima EU-a za 3. zasjedanje Skupštine Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEA-3), koje će se od 4. do 6. prosinca 2017. održati u Nairobiju, a bit će posvećeno onečišćenju.

Tim se zaključcima šalje jasan signal o predanosti EU-a zaštiti okoliša od onečišćenja, kao i smanjenju učinka onečišćenja na naš planet.

Ministri će aktivno doprinijeti brojnim rezolucijama i dobrovoljnim obećanjima s ciljem poduzimanja daljnjih mjera za borbu protiv onečišćenja u njegovim različitim oblicima.

Tijekom radnog ručka, u sklopu priprema za Skupštinu ministri su održali plodonosnu razmjenu mišljenja s izvršnim direktorom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš Erikom Solheimom. Utvrdili su područja za poduzimanje konkretnih mjera protiv onečišćenja na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Informacije o sastanku

  • Sastanak br. 3565
  • Luksemburg
  • 13.10.2017.

Pripremni dokumenti

Završni dokumenti

Informacije za medije

Kontakt za medije

službenica za odnose s javnošću
+32 22815612
+32 470884374

Ako niste novinar, molimo vas da pošaljete zahtjev službi za informiranje javnosti.

Teme: