Euroskupina, 22.4.2016.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 22.4.2016.
  • 09:00
  • Amsterdam

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Grčka: trenutačno stanje

Institucije i grčki ministar financija Euklid Cakalotos izvijestili su Euroskupinu o trenutačnom stanju prvog preispitivanja programa makroekonomske prilagodbe za Grčku koje je u tijeku.

Kako bi preispitivanje bilo dovršeno, institucije i grčke vlasti trebale bi postići sporazum o sveobuhvatnom paketu reforma politika koje Grčka treba provesti.

Iako je posljednjih tjedana postignut znatan napredak, potreban je daljnji rad u nizu područja politika, uključujući fiskalnu strategiju i fond za privatizaciju.

Euroskupina je pozvala grčke vlasti da s institucijama postignu brz dogovor o paketu reforma kojima bi se trebala obuhvatiti i pitanja kao što su mjere za nepredviđene situacije te nenaplativi krediti.

Euroskupina se nada da će postizanje sporazuma biti moguće u sljedećih nekoliko dana i u tom je slučaju spremna ponovno se naći na izvanrednom sastanku kako bi dogovorila sljedeće korake prema dovršetku prvog preispitivanja.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: nacionalni okviri za nesolventnost

Euroskupina je nastavila razmjenu mišljenja o nacionalnim okvirima za nesolventnost i njihovoj primjeni, koji se u državama članicama europodručja znatno razlikuju. Rasprava je održana u skladu s preporukama Vijeća za europodručje iz 2015. i 2016., izdanih u okviru europskog semestra, godišnje koordinacije politika EU-a.

Okviri za nesolventnost koji dobro funkcioniraju neophodni su za rješavanje viška duga i poboljšanje sposobnosti banaka da pružaju kredite gospodarstvu. To pitanje posebno je relevantno za europodručje s obzirom da su njegova pojedinačna gospodarstva podložna učincima prelijevanja.

Ministri su postigli dogovor o nizu zajedničkih načela koja bi mogla poslužiti kao smjernice za poboljšanje tih nacionalnih okvira. Načelima se prije svega usredotočuje na brzinu, predvidljivost i ekonomičnost tih okvira.

Prezentacija predsjednice jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM)

Predsjednica jedinstvenog sanacijskog mehanizma (SSM) Danièle Nouy predstavila je godišnje izvješće o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

Euroskupinu je također izvijestila o tekućem radu na usklađivanju nadzornih mogućnosti i nacionalnih diskrecijskih prava u bankovnom sektoru europodručja s ciljem osiguravanja ravnopravnijih uvjeta.

Najnovije informacije o fiskalnom nadzoru

Europska komisija predstavila je glavne rezultate obavijesti koje je Eurostat izdao u travnju 2016. u kontekstu postupka u slučaju prekomjernog deficita.

U 2015. državni deficiti u europodručju iznosili su prosječno 2,1 % BDP-a, a dug prosječno 90,7 % BDP-a.

Ministri financija sljedećih će mjeseci dodatno razmotriti pitanje fiskalnog nadzora i moguće korake u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita, u kontekstu predstojeće proljetne prognoze Europske komisije 2016. i podnošenja programâ stabilnosti i programâ nacionalnih reforma država članica u okviru europskog semestra 2016.

Posljednji put pregledano 6.6.2016.