Euroskupina, 11.7.2016.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 11.7.2016.
  • 15:00
  • Bruxelles

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Gospodarsko i financijsko stanje u europodručju

Euroskupina je razmijenila mišljenja o gospodarskom i financijskom stanju u europodručju. Komisija i Europska središnja banka izvijestile su ministre o kretanjima na financijskim tržištima nakon ishoda referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini održanoga 23. lipnja.

Postoje naznake da se tržišta, nakon početnih ispravaka, stabiliziraju. Međutim, prevladavajuća neizvjesnost, posebice među ulagačima, mogla bi opteretiti srednjoročne izglede za rast, među ostalim u europodručju.

„Postoji visok stupanj neizvjesnosti, ali to ne mijenja našu predanost nastavku rada na dobrim fiskalnim politikama kojima se potiče rast, strukturnim reformama i rješavanju problema u bankovnom sektoru. Naš program i naša predanost tom programu ostaju nepromijenjeni”, izjavio je predsjednik Euroskupine Jeroen Dijsselbloem nakon sastanka.

Nadzor nakon provedbe programa u Irskoj i Portugalu

Euroskupina je bila obaviještena o glavnim ishodima petog preispitivanja nadzora nakon provedbe programa u Irskoj i četvrtog preispitivanja nadzora nakon provedbe programa u Portugalu, koji su provedeni u lipnju 2016.

U dvama nadzorima nakon provedbe programa zaključeno je da i Irska i Portugal mogu otplatiti zajmove koje su dobili u okviru svojih programa.

Pakt o stabilnosti i rastu – provedba u zemljama europodručja

Euroskupina je razmijenila mišljenja o stanju proračuna u Španjolskoj i Portugalu. Europska komisija 7. srpnja usvojila je preporuke za odluke Vijeća kojima se utvrđuje da nijedna od zemalja nije poduzela učinkovite mjere kako bi ispravila svoje prekomjerne deficite unutar roka određenog u preporuci Vijeća od 21. lipnja 2013.

Odluke na temelju tih preporuka Komisije donijet će Vijeće EU-a.

Fiskalna politika europodručja

Euroskupina je raspravljala o fiskalnoj politici europodručja na temelju nacionalnih programa stabilnosti koje su države članice europodručja podnijele u travnju ove godine u kontekstu europskog semestra.

Euroskupina se složila s očekivanjem da će ukupni smjer fiskalne politike u europodručju prijeći iz blago ekspanzivnog u 2016. u uglavnom neutralan u 2017.

Raspravom će se pomoći državama članicama u pripremi njihovih proračunskih planova za 2017. kasnije tijekom godine.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: ulaganja u europodručje

Euroskupina je nastavila svoj niz tematskih rasprava o rastu i radnim mjestima, ovaj put s naglaskom na ulaganja. Ministri su razmijenili mišljenja o tome kako rješavati strukturne i regulatorne prepreke ulaganjima, s posebnim naglaskom na poboljšanju učinkovitosti javne uprave, poslovnom okruženju i specifičnim zastojima s kojima se različiti sektori susreću.

Ovom raspravom nadopunjuju se šire inicijative na razini EU-a za poticanje ulaganja.

Oživljavanje ulaganja posebno je važno za podizanje kratkoročnih i dugoročnih izgleda za rast gospodarstva europodručja.

Euroskupina će nastaviti s tom raspravom kasnije ove godine.

Posljednji put pregledano 13.7.2016.