Euroskupina, 9.9.2016.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 9.9.2016.
  • 9:00
  • Bratislava

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Grčka

Institucije i grčki ministar financija Euklid Cakalotos izvijestili su Euroskupinu o trenutačnom stanju provedbe programa ekonomske prilagodbe Grčke.

Grčke vlasti namjeravaju na vrijeme završiti ključne etape dogovorene u kontekstu prvog preispitivanja programa.

To uključuje 15 mjera povezanih s privatizacijom, reformom energetskog sektora, upravljanjem bankama i uspostavom porezne uprave. Ostvarivanje tih ključnih etapa uvjet je za isplatu 2,8 milijardi eura iz Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Predstavnici institucija uskoro će posjetiti Atenu kako bi pripremili početak drugog preispitivanja programa.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: kvaliteta javnih financija

Unutar Euroskupine razmijenjena su mišljenja o nacionalnim iskustvima povezanima s revizijama javne potrošnje. Takve revizije provode se da bi se ocijenilo učinkovitost i djelotvornost javnih sredstava u različitim kategorijama proračuna neke zemlje.

Cilj te rasprave jest pomoći državama članicama da sastave proračune koji više pogoduje rastu.

Euroskupina je usvojila izjavu u kojoj su iznesena zajednička načela za poboljšanje raspodjele sredstava.

Ministri su dogovorili i da će redovito raspravljati o ovoj temi, a prva takva rasprava planira se za prvu polovicu 2017.

Aktualna fiskalna pitanja

Euroskupina je potvrdila da bi države članice europodručja trebale podnijeti nacrte proračunskih planova za 2017. između 1. i 15. listopada ove godine.

Takav vremenski okvir osigurat će ocjenu nacrtâ proračunskih planova na temelju usporedivog skupa makroekonomskih pretpostavki. Za zemlje koje imaju privremenu vladu pronaći će se pragmatično rješenje.

Kasnije na jesen, u skladu s uspostavljenom praksom, Euroskupina će održati godišnju detaljnu raspravu o tim planovima temeljenu na mišljenjima Europske komisije.

Ministri su se kratko osvrnuli na tekući postupak u slučaju prekomjernog deficita za Španjolsku i Portugal. Vijeće je u srpnju odlučilo da nijedna od tih zemalja nije poduzela učinkovite mjere da smanji svoj prekomjerni deficit unutar dogovorenih rokova. Španjolskoj i Portugalu zadani su novi rokovi i očekuje se da poduzmu učinkovite mjere do 15. listopada. Vijeće je usvojilo i prijedloge Komisije o ukidanju novčanih kazni koje bi Španjolska i Portugal morali platiti zbog premašivanja roka za smanjenje deficita u skladu s pravilima Pakta o stabilnosti i rastu.

Ministri su napomenuli i da je ostvaren dobar napredak u radu na pojednostavnjenju provedbe Pakta o stabilnosti i rastu koji je u tijeku.

Posljednji put pregledano 13.9.2016.