Euroskupina, 5.12.2016.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 5.12.2016.
  • 8.30
  • Bruxelles

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Proračunski planovi i izgledi

Na jutarnjem sastanku Euroskupina je raspravljala o nacrtima proračunskih planova država članica europodručja za 2017. Rasprava se temeljila na mišljenjima Europske komisije o tim planovima, koja su objavljena 16. studenoga. Prema nalazima Komisije proračunskim planovima osam zemalja – Belgije, Cipra, Finske, Italije, Litve, Portugala, Slovenije i Španjolske – prijeti opasnost od neusklađenosti s fiskalnim pravilima utvrđenima u Paktu o stabilnosti i rastu.

Euroskupina se općenito složila s mišljenjima Europske komisije. Pozvala je Italiju da poduzme potrebne korake i pozdravila predanost drugih zemalja na koje se navedeno odnosi osiguravanju usklađenosti s pravilima. Euroskupina je također istaknula da sa zanimanjem očekuje podnošenje ažuriranih nacrta proračunskih planova Litve i Španjolske.

Ministri su razgovarali i o proračunskom stanju i izgledima europodručja u cjelini. Naglasili su važnost pronalaska prave ravnoteže između osiguravanja fiskalne održivosti i podupiranja ulaganja kako bi se ojačao krhak oporavak.

Euroskupina se upoznala s komunikacijom Komisije i analizom fiskalnog stanja u kojima se poziva na uspostavu pozitivna fiskalnog stanja u europodručju. Podsjetila je na zaključak ministara iz srpnja, utemeljen na analizi Komisije, da se pretežito neutralnim ukupnim fiskalnim stanjem u 2017. uspostavlja primjerena ravnoteža. Euroskupina je istaknula da među državama članicama postoje znatne razlike u pogledu fiskalnog prostora i potreba za proračunskom konsolidacijom. Nadalje, ministri su naglasili važnost strukture proračunskih mjera koja pogoduje rastu.

Kako bi se osigurala bolja usklađenost nacionalnih fiskalnih politika, države članice europodručja svake godine od 1. do 15. listopada moraju dostaviti svoje nacrte proračunskih planova kako bi ih ocijenila Europska komisija. U okviru tog postupka nije ocijenjen nacrt proračunskog plana Grčke jer se on ocjenjuje zasebno, u okviru programa makroekonomske prilagodbe za Grčku koji je u tijeku.

Grčka

Institucije su Euroskupinu obavijestile o trenutačnom stanju drugog preispitivanja programa ekonomske prilagodbe, koje je uslijedilo nakon preispitivanja koje su institucije izvršile sredinom studenoga. Euroskupina je pozdravila dosad ostvareni napredak te grčke vlasti i institucije pozvala da brzo nastave pregovore i postignu dogovor o paketu reformi politika koji podržavaju svi dionici.

Objavljena je izjava u kojoj je potvrđen paket kratkoročnih mjera u vezi s dugom i naznačeni su budući koraci.

Program rada Euroskupine

Euroskupina je usvojila program rada za prvu polovicu 2017.

Posljednji put pregledano 6.12.2016.