Euroskupina, 26.1.2017.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 26.1.2017.
  • 15:00
  • Bruxelles

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Grčka

Institucije su izvijestile Euroskupinu o drugom preispitivanju programa ekonomske prilagodbe nakon svoje misije preispitivanja u Ateni u prosincu.

Euroskupina je pozvala grčke vlasti i institucije da brzo nastave pregovore i postignu dogovor o paketu reformi politika koji podržavaju svi dionici. Takav je dogovor uvjet za uspješan dovršetak drugog preispitivanja.

Reforme se odnose na grčka tržišta rada i proizvoda, njezin energetski sektor i druga područja. Očekuje se i postizanje dogovora o grčkoj srednjoročnoj fiskalnoj strategiji, to jest za 2018. i nakon 2018.

Europski stabilizacijski mehanizam (ESM), koji osigurava financijska sredstva za program, izvijestio je ministre o postignutom napretku u provedbi kratkoročnih mjera otpisa duga za Grčku. Euroskupina je poduprla te mjere u prosincu, a upravna vijeća ESM-a i EFSF-a (Europski fond za financijsku stabilnost) službeno su ih usvojila 23. siječnja 2017.

Cilj je mjera smanjivanje kamatnog rizika za Grčku, među ostalim izmjenama nekih kamatnih stopa zaduženja iz promjenjivih u fiksne, te olakšavanje tereta otplate duga. Njima se ne podrazumijevaju nikakve proračunske posljedice za dioničare ESM-a, odnosno države članice europodručja.

Nadzor nakon provedbe programa u Irskoj i Portugalu

Euroskupina je upoznata s glavnim ishodima šeste misije nadzora nakon provedbe programa u Irskoj i pete misije nadzora nakon provedbe programa u Portugalu, koje su provedene od kraja studenoga do početka prosinca 2016.

U dvama nadzorima nakon provedbe programa zaključeno je da i Irska i Portugal mogu otplatiti zajmove koje su dobili u okviru svojih programa.

Savjetovanje MMF-a s europodručjem u okviru članka IV.

Međunarodni monetarni fond (MMF) izvijestio je Euroskupinu o glavnim nalazima privremene misije u kontekstu savjetovanja MMF-a u okviru članka IV., koja se održala krajem 2016.

Euroskupina se složila s MMF-om ocjenom gospodarskih izgleda za europodručje i njegovim mišljenjem u vezi s izazovima u području politika s kojima se valutna unija suočava.

Završna misija MMF-a održat će se kasnije ove godine i rezultirati potpunim i konačnim izvješćem.

Europski semestar: preporuka za europodručje za 2017.

Euroskupina je raspravljala o nacrtu preporuke Vijeća o ekonomskoj politici europodručja za 2017.

Ministri su se složili da bi u preporukama za 2017. naglasak trebao biti stavljen na rast i stvaranje radnih mjesta, dobre fiskalne politike i dovršetak bankovne unije.

Vijeće Ecofin potvrdit će nacrt preporuke na sastanku 27. siječnja.

Nacrti proračunskih planova: Španjolska i Litva

Euroskupina je raspravljala o ažuriranim nacrtima proračunskih planova Španjolske i Litve za 2017. Obje su zemlje u listopadu 2016. podnijele nacrte proračunskih planova na temelju scenarija o nemijenjanju politika, jer u to vrijeme vlade tih zemalja nisu imale pune proračunske ovlasti s obzirom da su u tijeku bili nacionalni izborni procesi. Sukladno tome, nakon imenovanja novih vlada morale su podnijeti ažurirani plan.

Rasprava Euroskupine temeljila se na mišljenjima Europske komisije o tim planovima, koja su objavljena 17. siječnja. Komisija je zaključila da je plan Španjolske uglavnom u skladu s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu, dok planu Litve prijeti rizik od neusklađenosti s Paktom o stabilnosti i rastu.

Euroskupina se općenito složila s mišljenjima Europske komisije. Primila je na znanje zahtjev litavskih vlasti za fleksibilnom primjenom pravila Pakta o stabilnosti i rastu, što je u određenim uvjetima dopušteno. Euroskupina je objavila izjavu.

Posljednji put pregledano 27.1.2017.