Euroskupina, 7.4.2017.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 7.4.2017.
  • 09.00
  • Valletta

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Grčka

Euroskupina je obaviještena o razvoju događaja u intenzivnim pregovorima održanima tijekom prošlog mjeseca između Europske komisije, Europske središnje banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Europskog stabilizacijskog mehanizma te grčke vlade.

Institucije i grčke vlasti postigle su dogovor o glavnim elementima reformi politike potrebnima za nastavak drugog preispitivanja programa makroekonomske prilagodbe koji je u tijeku, koje je nužno kako bi se omogućila daljnja financijska pomoć Grčkoj. Taj dogovor odnosi se na opseg, vremenski okvir i redoslijed reformi.

Institucije će nastaviti s tehničkim radom u Ateni što je prije moguće kako bi se brzo postigao dogovor na tehničkoj razini.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: ulaganja

Euroskupina je nastavila raspravu o promicanju ulaganja, koja je započeta u srpnju prošle godine, te je usvojila izjavu u kojoj se utvrđuju zajednička načela za usmjeravanje nacionalnih politika u tom području.

Načela se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje učinkovitosti javne uprave, davanje prednosti javnim ulaganjima visoke kvalitete za poticanje rasta i potencijala rasta, razvoj tržišnih izvora financiranja poduzeća i uklanjanje regulatornih prepreka privatnim ulaganjima.

Bankovna unija: aspekti u vezi s europodručjem

Predsjednica Nadzornog odbora Europske središnje banke Danièle Nouy predstavila je godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2016.

Prioriteti su odbora u 2017., među ostalim, daljnje usklađivanje nacionalnih nadzornih standarda u bankovnoj uniji, rješavanje pitanja nenaplativih kredita u bilancama banaka, što je u nekim državama članicama i dalje problematično, te poboljšanje profitabilnosti banaka te time i njihove sposobnosti za financiranje gospodarstva.

Predsjednica Jedinstvenog sanacijskog odbora Elke König izvijestila je Euroskupinu o aktivnostima Jedinstvenog sanacijskog odbora. Podnijela je izviješće o napretku postignutom u pogledu planiranja sanacije i o doprinosima banaka Jedinstvenom fondu za sanaciju.

Cipar: nadzor nakon provedbe programa

Institucije koje sudjeluju u preispitivanju nakon provedbe programa i ciparski ministar financija Harris Georgiades ukratko su izvijestili o ishodu nedavne misije nadzora nakon provedbe programa na Cipru.

Uvjerili su ministre da su ciparske vlasti i dalje predane nastavku dobrih ekonomskih politika. Potvrdili su i da ne postoji rizik od neotplaćivanja zajmova koje je Cipar dobio od Europskog stabilizacijskog mehanizma u kontekstu njegova programa makroekonomske prilagodbe od 2013. do 2016.

Posljednji put pregledano 10.4.2017.