Euroskupina, 15.6.2017.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 15.6.2017.
  • 15:00
  • Luksemburg

Najvažniji rezultati

Informacije o sastanku

Grčka

Euroskupina je dovršila raspravu o aktualnom drugom preispitivanju programa makroekonomske prilagodbe Grčke koji se financira u okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Euroskupina je pozdravila donošenje dogovorenih prethodnih mjera u grčkom parlamentu. Te su mjere bile dio skupa političkih reformi o kojima je ta zemlja 2. svibnja 2017. postigla dogovor s institucijama (Europska komisija, Europska središnja banka, Europski stabilizacijski mehanizam i Međunarodni monetarni fond).

Reformskim mjerama obuhvaćena su područja poput mirovina, poreza na dohodak, tržišta rada te financijskog i energetskog sektora. Time bi se trebalo osnažiti srednjoročnu fiskalnu strategiju Grčke i podupirati rebalans gospodarstva kojim se pogoduje rastu.
Euroskupina je pozvala Grčku da zajedno s institucijama i relevantnim trećim stranama razvije i podupre sveobuhvatnu strategiju poticanja rasta.

Euroskupina je ponovno potvrdila svoj pristup održivosti javnog duga Grčke koji je dogovoren u svibnju 2016., uz pružanje nekih dodatnih pojedinosti o srednjoročnim mjerama u vezi s dugom koje bi mogle biti u korist Grčke.

Te mjere provodile bi se nakon uspješnog dovršetka programa ako se novim analizama održivosti duga potvrdi da su takve mjere potrebne.

Euroskupina je pozdravila predanost Grčke da zadrži primarni suficit od 3,5 % BDP-a do 2022. i fiskalni program usklađen s europskim fiskalnim okvirom nakon toga. U skladu s analizama Europske komisije takva sukladnost postigla bi se s primarnim suficitom koji je jednak ili viši ali blizu 2,0 % BDP-a u razdoblju 2023. – 2060.

U tom kontekstu uprava MMF-a uskoro će predložiti da Izvršni odbor MMF-a načelno odobri novi četrnaestomjesečni stand-by aranžman za Grčku.

Europski stabilizacijski mehanizam moći će nastaviti s novim obrokom financijske pomoći Grčkoj koja je dostupna u skladu s programom nakon što države članice europodručja dovrše svoje relevantne nacionalne postupke kojima se odobrava isplata. Novi obrok iznosit će 8,5 milijardi eura.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: poboljšanje kvalitete javnih financija

Euroskupina je održala dodatnu razmjenu mišljenja o kvaliteti javnih financija kao daljnje postupanje nakon rasprave u rujnu 2016. kada je usvojila zajednička načela za usmjeravanje nacionalnih revizija potrošnje.

Ministri su raspravljali o praktičnoj provedbi tih načela u kontekstu prezentacije Europske komisije o iskustvima zemalja.

Revizije potrošnje služe vladama da utvrde područja u kojima su moguće uštede i poboljšanje učinkovitosti te ona u kojima bi se potrošnjom postigla veća vrijednost za uloženi novac. To je pitanje osobito važno za države članice europodručja s obzirom na njihove trenutačne napore na osiguravanju fiskalne odgovornosti uz istodobno podupiranje rasta.

Na ovom će se području dodatno raditi s ciljem razvoja razmjene najboljih praksi.

MMF-ovo preispitivanje europodručja u okviru članka IV.

Upravna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Christine Lagarde izvijestila je Euroskupinu o MMF-ovoj procjeni gospodarskih izgleda, rizika i izazova za politike u europodručju. Procjena je provedena u kontekstu godišnjeg savjetovanja MMF-a u okviru članka IV.

MMF je potvrdio da gospodarski oporavak u europodručju jača te se širi diljem država članica. Preporučio je da europodručje iskoristi trenutačne povoljne financijske uvjete i nastavi stavljati naglasak na dobre fiskalne politike te strukturnu reformu i reformu financijskog sektora. Trebalo bi raditi i na dovršetku ekonomske i monetarne unije.

Europskupina je održala konstruktivnu raspravu o toj procjeni. Zaključna izjava MMF-a bit će pravodobno dostupna na njegovim internetskim stranicama.

Članak IV. Statuta MMF-a temelj je MMF-ova nadzora ekonomskih politika svojih zemalja članica te regija vezanih za neku valutu kao što je europodručje.

Provedba europskog okvira za sanaciju

Predsjednica Jedinstvenog sanacijskog odbora Elke König i potpredsjednica Nadzornog odbora Europske središnje banke Sabine Lautenschläger, uz Europsku komisiju, izvijestile su Euroskupinu o najnovijem razvoju događaja u vezi s provedbom europskog okvira za sanaciju.

Posljednji put pregledano 23.6.2017.