Euroskupina, 10.7.2017.

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 10.7.2017.
  • 15:00

Informacije o sastanku

Najvažniji rezultati

Nacionalni okviri za nesolventnost: loši krediti

Euroskupina je raspravljala o okvirima za nesolventnost u europodručju, s naglaskom na ulozi koju oni imaju u nacionalnim nadzornim praksama povezanima s lošim kreditima.

Rasprava se temeljila na studiji Europske središnje banke te na izvješću Europske komisije.

Okvir za nesolventnost koji dobro funkcionira neophodan je za brzo i učinkovito smanjenje prekomjernog duga i poboljšanje sposobnosti banaka za kreditiranje gospodarstva.

U tom će se području uložiti dodatni napori s ciljem pokretanja razmjene najboljih praksi.

Bankovni sektor

Tijelo Europske središnje banke zaduženo za nadzor nad bankama, Jedinstveni sanacijski odbor i Europska komisija izvijestili su Euroskupinu o nedavnim kretanjima u bankovnom sektoru, posebno u Italiji.

Irska: nadzor nakon provedbe programa

Ministri su obaviješteni o glavnim rezultatima sedme misije nadzora nakon provedbe programa koju su Europska komisija i Europska središnja banka izvršile u Dublinu od 16. do 19. svibnja.

Europski stabilizacijski mehanizam (ESM) bio je dio misije u kontekstu svojeg sustava ranog upozoravanja koji je razvijen s ciljem utvrđivanja sposobnosti zemlje koja sudjeluje u programu da otplati svoje zajmove EFSF-u/ESM-u.

Zaključak je misije da je rizik od toga da Irska neće moći otplatiti zajmove koje je dobila u okviru programa prilagodbe i dalje nizak. Irska je uspješno dovršila svoj program 2013.

MMF je predstavio rezultate svojeg savjetovanja s Irskom u okviru članka IV.

Fiskalno stanje europodručja

Euroskupina je raspravljala o fiskalnom stanju europodručja na temelju prezentacije Europske komisije i Europskog fiskalnog odbora. Prevladavao je konsenzus među institucijama i ministrima o tome da bi pretežito neutralno fiskalno stanje bilo odgovarajuće za europodručje u cjelini u 2018.

Raspravom će se pomoći u pripremama za nacrte proračunskih planova država članica europodručja u 2018., koje će one morati dovršiti do 15. listopada i podnijeti ih Europskoj komisiji na preispitivanje.

Produbljivanje ekonomske i monetarne unije (EMU)

Ministri su održali opću raspravu o daljnjem produbljivanju EMU-a, s obzirom na dokument za razmatranje koji je Europska komisija objavila o toj temi 31. svibnja 2017.

Posljednji put pregledano 11.7.2017.