Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Najvažniji rezultati

Sastanak Euroskupine održao se u dva sastava: prvo se održao redoviti sastanak ministara europodručja, a nakon toga i sastanak ministara 27 država članica EU-a s ciljem pripreme sastanka na vrhu država europodručja u prosincu.

U rujnu je predsjednik Tusk najavio da će se sastanak na vrhu država europodručja, na kojem se očekuje da će se raspravljati o pitanjima koja se odnose na ekonomsku i monetarnu uniju (EMU), održati u uključivom sastavu, tj. da će na sastanku sudjelovati države članice europodručja i države članice koje nisu u europodručju, a koje su potpisale Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji (TSCG). Češka i Hrvatska pozvane su kao promatrači.

Sastanak ministara europodručja

Bankovna unija – aspekti u vezi s europodručjem

Predsjednica Nadzornog odbora Europske središnje banke Danièle Nouy predstavila je aktivnosti Nadzornog odbora ESB-a nakon travnja ove godine.

Gđa Nouy predstavila je posljednje aktivnosti nadzora i ukazala na nedavnu dopunu smjernica ESB-a iz ožujka 2017. za banke u vezi s lošim kreditima, moguće rizike u vezi s Brexitom i ostale ključne aktivnosti poput nadzornih testiranja otpornosti na stres.

Nadzorni odbor ESB-a predstavlja svoje aktivnosti Euroskupini dva puta godišnje.

Predsjednica Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) Elke König izvijestila je Euroskupinu o aktivnostima SRB-a tijekom posljednjih mjeseci: o napretku u pogledu planiranja sanacije i prioritetima u tom području, provedbi minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL) te stanju u vezi s uspostavom Jedinstvenog fonda za sanaciju.

Tematska rasprava o rastu i radnim mjestima: ulaganje u ljudski kapital

Ministri su razmijenili nacionalne prakse u vezi s javnim ulaganjima u ljudski kapital i, konkretnije, u vezi s učinkovitim ulaganjem u obrazovnesustave.

Ta se rasprava nadovezuje na zajednička načela za promicanje ulaganja, o kojima je Euroskupina postigla dogovor u travnju 2017. U skladu s jednim od tih načela, kako bi se potaknuo održivi rast koji se temelji na znanju, potrebno je osigurati visokokvalitetna javna ulaganja u europodručju.

Rasprava se također nadovezuje na raspravu Euroskupine o kvaliteti javnih financija i revizijâ potrošnje.

Očekuje se da će ministri početkom 2018. nastaviti s raspravom.

Grčka

Institucije (Europska komisija, Europska središnja banka, Međunarodni monetarni fond i Europski stabilizacijski mehanizam) ukratko su izvijestile Euroskupinu o konstruktivnim razgovorima koje su do sada vodile s grčkim vlastima u kontekstu tekućeg trećeg preispitivanja programa makroekonomske prilagodbe za Grčku.

Očekuje se da će Euroskupina podrobnije raspravljati o trećem preispitivanju na sastanku 4. prosinca 2017.

Predsjedništvo Euroskupine

Sadašnji predsjednik Jeroen Dijsselbloem ukratko je predstavio postupak predviđen za izbor novog predsjednika Euroskupine. Zainteresirani ministri moći će svoje kandidature podnijeti kasnije tijekom studenoga. Euroskupina bi novog predsjednika trebala izabrati na sastanku 4. prosinca 2017.

Sastanak u uključivom sastavu

Dovršetak bankovne unije

Ministri 27 država članica EU-a raspravljali su o mogućim koracima prema dovršetku bankovne unije. Komisija je predstavila najvažnije elemente iz svoje nedavne komunikacije o tom predmetu.

U lipnju 2016. Vijeće je dovršilo plan za dovršetak bankovne unije. U lipnju 2017. predsjedništvo Vijeća predstavilo je izvješće o napretku u vezi s trenutačnim radom na mjerama za jačanje bankovne unije i smanjenje rizika u bankovnom sektoru.

Fiskalni kapacitet i fiskalna pravila EMU-a

Ministri su razmijenili mišljenja o budućem fiskalnom upravljanju u europodručju te o pitanjima u vezi s fiskalnim pravilima i idejama o mogućim novim instrumentima fiskalne politike europodručja.