Izvanredni sastanak Europskog vijeća (članak 50.), 29.4.2017.

Europsko vijeće
 • Europsko vijeće
 • 29.4.2017.
 • Predsjedatelj(ica) Donald Tusk
 • Popis sudionika 

Informacije za medije

Najvažniji rezultati

Na izvanrednom sastanku Europskog vijeća (članak 50.), u sastavu EU27, donesene su smjernice za pregovore o Brexitu.

„Želim naglasiti izvanredno jedinstvo svih 27 čelnika u vezi sa smjernicama za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom. (...) Sada imamo jednoglasnu potporu svih 27 država članica i institucija EU-a, čime nam se daje snažan politički mandat za te pregovore.”

Predsjednik Donald Tusk na konferenciji za medije nakon sastanka na vrhu

Smjernicama će se definirati okvir za pregovore te utvrditi opća stajališta i načela EU-a tijekom pregovora. Europsko vijeće prema potrebi će ažurirati te smjernice tijekom pregovora.

Temeljna načela

Europsko vijeće u smjernicama navodi da će EU27 zadržati svoje jedinstvo i jedinstveno djelovati tijekom pregovora. Čelnici:

 • ponovno ističu svoju želju za bliskim partnerstvom s Ujedinjenom Kraljevinom
 • ponovno ističu da će se svaki budući dogovor morati temeljiti na ravnoteži prava i obveza te da će se njime morati osigurati ravnopravni uvjeti
 • naglašavaju da se mora očuvati cjelovitost jedinstvenog tržišta, što znači da su četiri slobode nedjeljive i isključuje mogućnost selektivnog pristupa
 • izjavljuju da država koja nije članica ne može imati ista prava i uživati iste povlastice kao članica.

„Pregovori na temelju članka 50. UEU-a vodit će se transparentno i u jednom paketu. U skladu s načelom da se ni o čemu nije postigao dogovor dok se o svemu ne postigne dogovor, pojedinačna pitanja ne mogu se zasebno rješavati.”

Smjernice Europskog vijeća (članak 50.) za pregovore o Brexitu

Postupan pristup

Čelnici država i vlada složili su se da bi cilj prve faze pregovora trebao biti:

 • osigurati što veću razinu jasnoće i pravne sigurnosti
 • urediti odvajanje Ujedinjene Kraljevine od EU-a.

Europsko vijeće pomno će pratiti napredak i odrediti trenutak u kojem on dosegne dovoljnu razinu kako bi mogla početi sljedeća faza pregovora.

Sporazum o budućem odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine može se sklopiti tek kada Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. Međutim, čelnici izražavaju spremnost da tijekom druge faze pregovora počnu preliminarne i pripremne rasprave o okviru za taj budući odnos.

Dvogodišnji vremenski okvir utvrđen člankom 50. završava 29. ožujka 2019.

Uredno povlačenje

„Građani koji su izgradili život na temelju prava koja ostvaruju britanskim članstvom u EU-u suočavaju se s mogućnošću gubitka tih prava. (…) Imajući to na umu, moramo djelovati u fazama, dajući prednost urednom povlačenju.”

Smjernice Europskog vijeća (članak 50.) za pregovore o Brexitu

Europsko vijeće naglasilo je važnost zaštite prava građana na koje Brexit utječe. Istaknulo je potrebu da se izbjegne pravni vakuum za poduzeća te navelo jedinstveni financijski dogovor kojim bi se trebalo osigurati da EU i Ujedinjena Kraljevina poštuju svoje obveze.

S obzirom na jedinstvene okolnosti na otoku Irskoj Europsko vijeće naglasilo je da je potrebno poduprijeti Sporazum na Veliki petak i mirovni proces u Sjevernoj Irskoj.

„Bit će potrebna fleksibilna i domišljata rješenja, među ostalim kako bi se izbjegla uspostava „tvrde” granice, istovremeno poštujući cjelovitost pravnog poretka Unije.”

Smjernice Europskog vijeća (članak 50.) za pregovore o Brexitu

Načelo lojalne suradnje

Dok ne izađe iz Unije, Ujedinjena Kraljevina ostaje punopravna članica EU-a te se na nju primjenjuju sva prava i obveze koje su navedene u Ugovorima i koje proizlaze iz prava EU-a. Sve tekuće aktivnosti EU-a moraju se i dalje što neometanije odvijati na razini 28 država članica, a pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom provodit će se odvojeno od tekućih aktivnosti Unije te neće utjecati na njihov napredak.

Sljedeći koraci

Nakon što je Europsko vijeće donijelo smjernice i na temelju preporuke Komisije, od Vijeća za opće poslove očekuje se da na sastanku 22. svibnja 2017.:

 • odobri otvaranje pregovora
 • imenuje Komisiju pregovaračem EU-a
 • usvoji pregovaračke smjernice (detaljan mandat za Komisiju).

Osnovne informacije

Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. službeno je obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri izlaska iz EU-a.

„Žalimo zbog činjenice da će Ujedinjena Kraljevina napustiti Europsku uniju, ali spremni smo za proces koji ćemo sada morati slijediti. (...) Unija će u tim pregovorima djelovati jedinstveno i čuvati svoje interese. Naš najvažniji prioritet bit će da u najvećoj mogućoj mjeri smanjimo nesigurnost koju je odluka Ujedinjene Kraljevine uzrokovala među našim građanima, poduzećima i državama članicama.”

Izjava Europskog vijeća, 29. ožujka 2017.
Posljednji put pregledano 2.5.2017.