Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, 21.-22.11.2016.

Vijeće EU-a
  • Vijeće Europske unije
  • Sastanak br. 3502
  • Bruxelles
  • 21.11.2016.
  • Popis sudionika 
Posljednji put pregledano 25.11.2016.