Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, 20.-21.11.2017.

Vijeće EU-a

Informacije o sastanku

Sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport o obrazovanju i mladima (20. studenoga) te o kulturi i sportu (21. studenoga)

  • Bruxelles
  • 20.11.2017.

Informacije za medije

Kontakt za medije

službenica za odnose s javnošću
+32 22817040
+32 479955079

Ako niste novinar, molimo vas da pošaljete zahtjev službi za informiranje javnosti.