Vijeće za vanjske poslove, 14.-15.11.2016.

Vijeće EU-a
Posljednji put pregledano 16.11.2016.