Sastanak na vrhu Istočnog partnerstva u Rigi, 21.-22.5.2015.

Europsko vijeće
 • Europsko vijeće
 • 21.-22.5.2015.
 • Riga
 • Voditelji delegacija 


Na četvrtom sastanku na vrhu Istočnog partnerstva u Rigi čelnici EU-a susreli su se s predstavnicima zemalja sudionica Istočnog partnerstva kako bi iznova potvrdili važnost koju EU pridaje Istočnom partnerstvu.

Sudionici sastanka sagledali su napredak ostvaren od održavanja sastanka na vrhu u Vilniusu 2013. te izradili pozitivan plan za budućnost.

„Cilj našeg partnerstva, kao ni samog sastanka na vrhu u Rigi nije donošenje dramatičnih odluka ili poduzimanje divovskih koraka naprijed. Naprotiv, naši odnosi temelje se na slobodnoj volji, poštovanju i ravnopravnosti. Naše će partnerstvo napredovati korak po korak, baš kao što je izgrađena i Europska unija.”

Predsjednik Tusk na konferenciji za medije na sastanku na vrhu u Rigi

Diferencijacija i uključivost

Sastanak na vrhu također je bio prilika za pokazivanje odlučnosti EU-a da održava bliskije, diferencirane odnose s neovisnim i suverenim partnerima.

EU intenzivno surađuje sa svih šest partnera, bez obzira na ambicije pojedinih zemalja u odnosima s EU-om. Razmjeri i produbljenost suradnje određeni su:

 • ambicijama i potrebama EU-a i njegovih partnera
 • dinamikom provođenja reformi.

Istočno partnerstvo pokrenuto je 2009. kao zajednička inicijativa između:

 • EU-a
 • država članica EU-a
 • šest istočnoeuropskih i južnokavkaskih zemalja partnera: Armenije, Azerbajdžana, Bjelarusa, Gruzije, Republike Moldove i Ukrajine.

Uzete su u obzir europske težnje i europski odabir uključenih partnera, kako je navedeno u sporazumima o pridruživanju.

Čelnici su također ponovno istaknuli važnost plana reformi u zemljama istočnim partnerima te potrebu uspostavljanja snažnijih i transparentnijih institucija u kojima nema korupcije.

Središnja tema rasprava bili su projekti multilateralne suradnje koji za cilj imaju:

 • jačanje institucija i dobrog upravljanja; EU je potvrdio predanost pružanju pomoći partnerskim zemljama s ciljem jačanja institucija i njihove otpornosti na vanjske izazove
 • poboljšanje mobilnosti i kontakata među ljudima
 • razvoj tržišnih mogućnosti poboljšanjem poslovnog okruženja i pravne sigurnosti za mala i srednja poduzeća te poduzeća općenito u istočnoeuropskim partnerskim zemljama te usredotočivanjem na područje digitalnog gospodarstva
 • osiguravanje energetske sigurnosti te poboljšanje međupovezanosti u energetici, ali i prometu. 

Važna točka dnevnog reda sastanka na vrhu bilo je i rješavanje sukoba u regiji. Čelnici EU-a dogovorili su se da će uložiti najveće napore s ciljem smirivanja situacije i pronalaženja političkog rješenja krize u Ukrajini te mirnog rješenja ostalih nerazriješenih sukoba u regiji.

Popratni događaji

Sastanak na vrhu u Rigi popraćen je različitim događajima kojima se pokazalo da Istočno partnerstvo nije ograničeno na odnose između vlada, nego uključuje i civilno društvo, medije, poslovne subjekte i druge dionike.

Na Poslovnom forumu Istočnog partnerstva održanom u Rigi 21. svibnja 2015. Europska komisija pokrenula je instrument financiranja malih i srednjih poduzeća u detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine.

Tim će se instrumentom omogućiti dodjela bespovratnih sredstava u vrijednosti od oko 200 milijuna eura, a očekuje se da će se njime za mala i srednja poduzeća pokrenuti nova ulaganja u vrijednosti od najmanje dvije milijarde eura u trima zemljama koje sudjeluju u detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine: Gruziji, Republici Moldovi i Ukrajini. 

Europska komisija i Ukrajina potpisale su 22. svibnja 2015. memorandum o razumijevanju i sporazum o zajmu za treći program makrofinancijske pomoći EU-a .

Također pogledajte

Dodatne informacije i promidžbene materijale možete pronaći na internetskim stranicama Europske komisije i ESVD-a. Povodom održavanja sastanka na vrhu u Rigi osmišljeni su posebni letci s pričama, činjenicama i brojkama u vezi s Istočnim partnerstvom i različitim vodećim inicijativama.

Posljednji put pregledano 27.5.2015.