Sastanak na vrhu EU-a i Japana, 6.7.2017.

Međunarodni sastanak na vrhu
  • Međunarodni sastanak na vrhu
  • 6.7.2017.

U Bruxellesu se 6. srpnja održao sastanak na vrhu EU-a i Japana. Na njemu su čelnici objavili da je postignut politički dogovor o ambicioznom sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana te bližoj političkoj suradnji utemeljenoj na zajedničkim vrijednostima, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava.

EU su na sastanku na vrhu predstavljali predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.

Čelnici su nakon sastanka na vrhu usvojili izjavu, kao i drugu izjavu o Sjevernoj Koreji.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu

Čelnici EU-a i Japana u načelu su postigli dogovor o sporazumu o gospodarskom partnerstvu. Tim će se sporazumom potaknuti trgovina između EU-a i Japana te njihovo gospodarsko partnerstvo, i to rješavanjem pitanja povezanih sa sljedećim područjima:

  • pristupom tržištu u pogledu dobara (uključujući automobile i mliječne proizvode), usluga i ulaganja
  • nabavom, uključujući željeznice
  • necarinskim mjerama
  • zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla
  • pravima intelektualnog vlasništva.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu EU-a i Japana bit će temelj za promicanje slobodne i pravedne trgovine između dvaju najvažnijih svjetskih gospodarstava, uz potpuno odbacivanje bilo kakva oblika protekcionizma. Njime se ujedno osnažuje predanost EU-a i Japana još bližoj suradnji na uspostavi novih međunarodnih standarda u budućnosti.

„Iako neki govore da ponovno dolazi vrijeme izolacionizma i dezintegracije, mi pokazujemo da to nije tako i da se svijet zaista ne mora vratiti sto godina unazad. Upravo suprotno. Ne mora biti tako, a mi to s Japanom dokazujemo.”

predsjednik Donald Tusk na konferenciji za medije u okviru sastanka na vrhu EU-a i Japana u Bruxellesu

Sporazum će finalizirati pregovarački timovi dviju strana, čime će se omogućiti da u EU-u i Japanu ubrzo započnu interni postupci.

Sporazum o strateškom partnerstvu

Japan i EU u načelu su postigli i dogovor o sporazumu o strateškom partnerstvu. Time će se osigurati okvir za još dublju i u većoj mjeri strateški usmjerenu suradnju EU-a i Japana.

Sporazumom o strateškom partnerstvu naglašavaju se zajedničke vrijednosti i načela na kojima se temelji partnerstvo EU-a i Japana, a uključuju ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava.

„Zahvaljujući toj osnovi zajedničkih vrijednosti, koje ne samo da poštujemo, nego koje smo se, u skladu sa sporazumom o strateškom partnerstvu, obvezali promicati, mogli smo zaključiti pregovore. Ono što je najvažnije, nema gubitnika.”

predsjednik Donald Tusk na konferenciji za medije u okviru sastanka na vrhu EU-a i Japana u Bruxellesu

Sjeverna Koreja

Čelnici su na sastanku pozvali na rano donošenje nove rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji (DNRK) slijedom nedavnog lansiranja balističkog projektila mogućeg interkontinentalnog dometa.

Ujedno su DNRK pozvali da napusti sve programe nuklearnog i drugog oružja za masovno uništenje te balističkih projektila i uključi se u vjerodostojan dijalog s međunarodnom zajednicom.

Vidjeti također

Posljednji put pregledano 7.7.2017.