Politike

Athena – financiranje sigurnosnih i obrambenih vojnih operacija

Athena je mehanizam EU-a za upravljanje financiranjem zajedničkih troškova vojnih operacija EU-a u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a (ZSOP).

Bankovna unija

Bankovna unija jest sustav nadzora i sanacije banaka na razini EU-a čiji je cilj bankovni sektor EU-a učiniti sigurnim i pouzdanim.

Borba EU-a protiv terorizma

Informacije o strategiji EU-a za borbu protiv terorizma, ulozi koordinatora za borbu protiv terorizma i trenutačnim područjima djelovanja, uključujući strane borce.

Brexit

EU i Ujedinjena Kraljevina nakon referenduma 23. lipnja 2016.

Četvrti željeznički paket: poboljšanje europskih željeznica

Informacije u vezi s prijedlozima četvrtog željezničkog paketa za modernizaciju i reformu domaćih željeznica u Europi te o statusu rasprava u Vijeću.

Ekološki uzgoj

Ekološki uzgoj vrsta je uzgoja u kojoj se primjenjuju postupci kojima se ljudski utjecaj na okoliš nastoji svesti na najmanju moguću mjeru, uz istodobno osiguravanje što prirodnijeg funkcioniranja poljoprivrednog sustava.

Energetska unija: sigurna, održiva, konkurentna i povoljna energija za Europu

Informacije o prijedlozima u okviru paketa mjera za energetsku uniju EU-a i o trenutačnom stanju u vezi s raspravama u Vijeću i Europskom vijeću.

EU u Općoj skupštini UN-a

EU je stalni promatrač u Općoj skupštini UN-a. Informacije o sudjelovanju i prioritetima EU-a na 71. zasjedanju Opće skupštine UN-a (rujan 2016.).

Europski semestar

Europski semestar pomaže državama članicama u koordinaciji njihovih gospodarskih i fiskalnih politika te politika zapošljavanja i osiguravanju da se u tim politikama odražavaju ciljevi na razini EU-a. 

Financijska pomoć državama članicama europodručja

Države članice europodručja koje se susreću s financijskim poteškoćama mogu pod određenim uvjetima dobiti financijsku pomoć putemm Europskog stabilizacijskog mehanizma.

 

Istočno partnerstvo

Istočno partnerstvo osmišljeno je radi jačanja političkog pridruživanja i gospodarske integracije s Armenijom, Azerbajdžanom, Bjelarusom, Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom.

Izvješće petorice predsjednika: dovršetak europske ekonomske i monetarne unije

Predsjednici institucija EU-a sastavili su izvješće o poboljšanju gospodarskog upravljanja u europodručju.

Jačanje prava putnika u zračnom prometu u EU-u

Informacije o predloženoj reformi zakonodavstva EU-a o pravima putnika u zračnom prometu i odgovornosti zračnih prijevoznika te o napretku u pogledu njegova donošenja u Vijeću

Jačanje sigurnosti proizvoda i nadzora tržišta

EU radi na jačanju sigurnosti potrošačkih proizvoda putem reforme zakonodavstva i potpore njegovoj primjeni na tržištima diljem Europe.

Jedinstveno digitalno tržište za Europu

Informacije o predloženoj strategiji proširenja digitalnog gospodarstva EU-a i o najnovijim raspravama u Vijeću o toj strategiji i zakonodavnim prijedlozima koji su s njome povezani.

Mehanizam obrnutog oporezivanja za PDV: sprečavanje prijevara u vezi s PDV-om

Glavne točke i kronologija događaja koji se odnose na prijedlog u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja za PDV.

Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s oporezivanjem u Europskoj uniji

Prijedlog o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s oporezivanjem u EU-u ima za cilj pojasniti postojeća pravila kako bi ih se učinilo djelotvornijima i učinkovitijima.

Modernizacija pravila EU-a o medicinskim proizvodima

Novim pravilima povećala bi se kontrola medicinskih proizvoda i in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda kojima se trguje u EU-u.

Nova hrana

Informacije o predloženom zakonodavstvu o novoj hrani kojim se namjeravaju ažurirati postojeća pravila iz 1997.

Novčani fondovi

Pravila za otpornije novčane fondove EU-a sposobne oduprijeti se šokovima na tržištu