Četvrti željeznički paket: poboljšanje europskih željeznica

Što je četvrti željeznički paket?

Četvrti željeznički paket ima za cilj ukloniti preostale prepreke stvaranju jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Predloženim bi se zakonodavstvom provela reforma željezničkog sektora EU-a poticanjem konkurentnosti i inovacija na domaćim tržištima željezničkog prijevoza putnika. Njime bi se također provele strukturne i tehničke reforme. Krajnji rezultat bile bi više razine sigurnosti, interoperabilnosti i pouzdanosti europske željezničke mreže.

Paket se sastoji od 6 zakonodavnih prijedloga Komisije. 

Zašto nam je on potreban? 

Transeuropska prometna politika (TEN-T)

Četvrti željeznički paket podupire novu transeuropsku prometnu politiku EU-a, pokrenutu 1. siječnja 2014. On navodi 9 glavnih koridora prometne mreže širom EU-a koji imaju za cilj:

 • ukloniti uska grla
 • izgraditi nepostojeće prekogranične veze
 • promicati integraciju i interoperabilnost različitih načina prijevoza

Europska željeznička mreža trenutačno je prilično fragmentirana. Različite države članice upotrebljavaju različite sigurnosne standarde i tehničke sustave. Primjerice, za prekogranični željeznički prijevoz potrebno je dobiti rješenje o sigurnosti od nekoliko različitih nacionalnih tijela i koristiti se s nekoliko različitih sustava signalizacije. To čini ulazak novih željezničkih prijevoznika i nove tehničke opreme na željezničko tržište kompliciranim i skupim.

Uklanjanjem preostalih prepreka stvaranju jedinstvenog europskog željezničkog prostora, predloženi četvrti željeznički paket pomoći će stvoriti konkurentniji željeznički sektor s boljim vezama između EU-a i njegovih susjednih zemalja.

Promjene bi također pomogle EU-u da ostvari ciljeve smanjenja emisija i da potakne povećanu uporabu željezničkog prometa, kao što je navedeno u Komisijinoj Bijeloj knjizi o prometu iz 2011. 

Detaljnije

Prijedlozi unutar četvrtog željezničkog paketa imaju 4 glavna cilja:

 1. Standardi i odobrenja koja funkcioniraju
  Promjene imaju za cilj smanjiti administrativne troškove željezničkim poduzećima i olakšati novim željezničkim prijevoznicima ulazak na tržište. Europska agencija za željeznice (ERA) postala bi jedino mjesto koje prijevoznicima izdaje dozvole za vozila i rješenja o sigurnosti.
 2. Struktura koja daje rezultate
  Predloženim promjenama ojačala bi se uloga upravitelja infrastrukture, osoba koje su odgovorne za željezničke pruge, osiguravajući njihovu potpunu operativnu i financijsku neovisnost od željezničkih prijevoznika. Upravitelji infrastrukture također bi kontrolirali sva područja u središtu željezničke mreže, kao što su planiranje infrastrukture, red vožnje, svakodnevno prometovanje i održavanje.
 3. Otvaranje tržišta domaćeg željezničkog prijevoza putnika
  Četvrti željeznički paket uključuje prijedlog otvaranja domaćeg željezničkog prijevoza putnika novim sudionicima i uslugama od prosinca 2019. Poduzeća bi mogla ponuditi konkurentne usluge kao što su nove željezničke usluge na određenom prometnom pravcu ili ponuditi ugovore za pružanje javnih usluga željezničkog prijevoza putem nadmetanja. Predloženim izmjenama konkurentno javno nadmetanje postalo bi obavezno za pružanje javnih usluga željezničkog prijevoza u EU-u.
 4. Zadržavanje kvalificirane željezničke radne snage
  Prijedlozima se prepoznaje važnost privlačenja kvalificirane i motivirane radne snage u željeznički sektor. Posebice, promjenama bi se državama članicama omogućila bolja zaštita radnika prilikom prijenosa ugovora o javnim uslugama novim ugovarateljima.

Zakonodavstvo za rješavanje ovih pitanja obuhvaća tehničke prijedloge te prijedloge o upravljanju i otvaranju tržišta.

Tehnički stup obuhvaća izmjene triju postojećih zakonodavnih dokumenata:

 • prijedlog izmijenjene uredbe o ERA-i – 2013/0014(COD)
 • prijedlog revidirane direktive o interoperabilnosti željezničkog sustava u EU-u - 2013/0015(COD)
 • prijedlog izmjene direktive o željezničkoj sigurnosti – 2013/0016(COD).

Stup upravljanja i stup otvaranja tržišta obuhvaćaju izmjene dvaju postojećih zakonodavnih dokumenata i stavljanje izvan snage drugog zakonodavnog dokumenta:

 • prijedlog izmjene uredbe o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika – 2013/0028(COD)
 • prijedlog izmjene direktive o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora – 2013/0029(COD)
 • prijedlog za stavljanje izvan snage uredbe o pravilima standardizacije računa željezničkih poduzeća – 2013/0013(COD).

Uloga Vijeća

Pregovori o 6 prijedloga u okviru četvrtog željezničkog paketa i njihovo donošenje slijede redovni zakonodavni postupak. Vijeće je stoga suzakonodavac zajedno s Europskim parlamentom.

Vijeće je već usvojilo stajalište u prvom čitanju o trima prijedlozima u okviru tehničkog stupa 10. prosinca 2015. Europski parlament sada ih mora službeno odobriti u drugom čitanju.

Na sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku 8. listopada 2015. Vijeće se usuglasilo o općem pristupu za prijedloge o upravljanju i otvaranju tržišta. Sljedeći su korak pregovori u okviru trijaloga s Europskim parlamentom.