Suradnja EU-a u području sigurnosti i obrane

Vijeće EU-a

EU jača suradnju u području sigurnosti i obrane

Na sastanku na vrhu u Bratislavi u rujnu 2016. čelnici EU-a odlučili su dati novi poticaj europskoj vanjskoj sigurnosti i obrani jačanjem suradnje EU-a u tom području.

Kako bi tu predanost pretočili u djelo, čelnici EU-a u prosincu 2016. usvojili su zaključke kojima se:

 • potvrđuje provedbeni plan za sigurnost i obranu
 • pozdravlja prijedlog Europske komisije o europskom akcijskom planu obrane
 • poziva na hitne mjere za jačanje suradnje između EU-a i NATO-a.

Kronologija – Suradnja EU-a u području sigurnosti i obrane

22.6.2017.

Europsko vijeće pozvalo na pokretanje trajne strukturirane suradnje

19.6.2017.

Vijeće pozdravilo napredak ostvaren u suradnji EU-a i NATO-a

8.6.2017.

Vijeće uspostavilo službu za vojno planiranje i provođenje

18.5.2017.

Globalna strategija EU-a: zaključci Vijeća o sigurnosti i obrani

24.3.2017.

Suradnja EU-a i NATO-a: neformalni sastanak Političkog i sigurnosnog odbora sa Sjevernoatlantskim vijećem

Suradnja EU-a i NATO-a: neformalni sastanak Političkog i sigurnosnog odbora sa Sjevernoatlantskim vijećem

Konkretne mjere za jačanje suradnje u području sigurnosti i obrane

U prosincu 2016. Europsko vijeće potvrdilo je provedbeni plan za sigurnost i obranu. Provedbenim planom utvrđuje se smjer u kojem će se razvijati sigurnosna i obrambena politika EU-a.

Ugledajući se na Globalnu strategiju EU-a, provedbeni plan usmjeren je na tri strateška prioriteta:

 • odgovor na vanjske sukobe i krize
 • izgradnju kapaciteta partnera
 • zaštitu EU-a i njegovih građana.

Konkretne mjere za postizanje tih ciljeva obuhvaćaju:

 • pokretanje koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) kako bi se povećala suradnja među državama članicama
 • uspostavu stalne strukturirane suradnje (PESCO) radi jačanja suradnje u području obrane među državama članicama koje su spremne na dodatnu suradnju
 • uspostavu službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC) kako bi se poboljšale strukture za upravljanje krizama
 • jačanje instrumenata EU-a za brzi odgovor, što obuhvaća borbene skupine EU-a i civilne sposobnosti.

1. Koordinirano godišnje preispitivanje u području obrane

Koordiniranim godišnjim preispitivanjem u području obrane (CARD) postigao bi se bolji uvid u izdatke za obranu, nacionalna ulaganja te istraživačke djelatnosti.

Preispitivanjem bi se povećala transparentnost i politička vidljivost europskih obrambenih sposobnosti. Među koristima ističu se:

 • bolje utvrđivanje nedostataka
 • produbljena suradnja u području obrane
 • bolji i usklađeniji pristup planiranju izdataka u području obrane.

2. Napredak prema stalnoj strukturiranoj suradnji

Ugovorom iz Lisabona predviđa se da skupina država članica može ojačati svoju suradnju u pitanjima obrane uspostavljanjem stalne strukturirane suradnje (PESCO).

Čelnici EU-a odlučili su 22. lipnja 2017. pokrenuti stalnu strukturiranu suradnju u svrhu jačanja europske sigurnosti i obrane.

Države članice postići će dogovor o zajedničkom popisu kriterija i preuzetih obveza, zajedno s konkretnim projektima koji se tiču sposobnosti, kako bi ta suradnja započela.

3. Poboljšanje struktura za upravljanje krizama

Vijeće je 8. lipnja 2017. odlučilo da će uspostaviti službu za vojno planiranje i provođenje (MPCC) u sklopu Vojnog stožera EU-a.

MPCC-om će se povećati sposobnost EU-a da reagira na brži, učinkovitiji i dosljedniji način.

Ta služba je na strateškoj razini odgovorna za operativno planiranje i provođenje neizvršnih vojnih misija ZSOP-a.

4. Jačanje instrumenata EU-a za brzi odgovor

Borbene skupine EU-a jedan su od instrumenata na raspolaganju EU-a koji se mogu upotrijebiti za brzu reakciju na krize i sukobe. Te su skupine vojne snage koje se mogu brzo razmjestiti na terenu.

Borbene skupine uspostavljene su 2005., ali dosad još nikad nisu razmještane, zbog političkih, tehničkih i financijskih prepreka.

U cilju jačanja sposobnosti brzog reagiranja EU-a čelnici EU-a odlučili su 22. lipnja 2017. zajednički snositi troškove razmještanja borbenih skupina. Trajno upravljanje financiranjem borbenih skupina na razini EU-a odvijat će se u okviru mehanizma Athena.

EU također radi na razvoju civilnih sposobnosti i poboljšanju učinkovitosti upravljanja civilnim kriznim situacijama, među ostalim s pomoću eventualnog kreiranja temeljne sposobnosti reagiranja.

Suradnja EU-a i NATO-a

Infografika – Zajednička izjava EU-a i NATO-a: provedba

Zajednička izjava EU-a i NATO-a: infografika

EU i NATO potpisali su 8. srpnja 2016. zajedničku izjavu o dodatnom jačanju suradnje u sedam strateških područja, a to su:

 • hibridne prijetnje
 • operativna suradnja, uključujući pomorska pitanja
 • kibersigurnost
 • obrambene sposobnosti
 • industrija i istraživanja
 • koordinirane vježbe
 • izgradnja kapaciteta.

Vijeće je zatim 6. prosinca 2016. potvrdilo zajednički skup od 42 prijedloga, koji je potvrdio i NATO.

U lipnju 2017. ministri vanjskih poslova pozdravili su napredak u provedbi zajedničkog skupa prijedloga i pozvali na daljnje korake u istom smjeru.

Europski akcijski plan obrane

S obzirom na to da je 2015. iznos od 203 milijarde eura izdvojen za obranu, države članice EU-a zauzele su drugo mjesto u svijetu, nakon SAD-a, po iznosu vojne potrošnje.

Međutim, sredstva iz proračuna za obranu često se neefikasno koriste zbog:

 • fragmentacije europskog obrambenog tržišta
 • skupog udvostručavanja vojnih kapaciteta
 • nedovoljne industrijske suradnje i nedostatka interoperabilnosti.

Kako bi se ti problemi riješili, Europska komisija predstavila je 30. studenoga 2016. europski akcijski plan obrane. Cilj je akcijskog plana:

 • ojačati troškovnu efikasnost u pogledu izdataka za obranu
 • poboljšati suradnju u području obrane
 • izgraditi jaču industrijsku osnovu.

Planom se utvrđuju tri ključne mjere:

 • uspostava Europskog fonda za obranu
 • poticanje ulaganja u obrambenu industriju
 • jačanje jedinstvenog tržišta za obranu.

Europsko vijeće pozdravilo je 22. lipnja 2017. Komunikaciju Komisije o Europskom fondu za obranu. Također su pozvali na brz dogovor o prijedlogu za europski program industrijskog razvoja u području obrane.