Proračun EU-a za 2017.

Odobravanjem dogovora postignutog 17. studenoga s Europskim parlamentom, Vijeće je 28. studenoga dalo konačno zeleno svjetlo za proračun EU-a za 2017. Proračun EU-a za 2017. donesen je 1. prosinca 2016. kada je Europski parlament potvrdio dogovor.

Proračunom EU-a za 2017. utvrđuje se ukupna razina sredstava za obveze od 157,86 milijardi eura i sredstava za plaćanja od 134,49 milijardi eura.

157,86milijardi eura za preuzimanje obveza
134,49milijardi eura za plaćanja

 

U proračunu EU-a za 2017. predviđena je 1,1 milijarda eura za reagiranje na nepredviđene potrebe. Iznos za plaćanja za 1,6 % je manji nego što je to bio slučaj u proračunu EU-a za 2016. nakon što je usklađen sa stvarnim potrebama.

Rješavanje migracijske i izbjegličke krize

Gotovo 6 milijardi eura za preuzimanje obveza, što znači približno 11,3 % više sredstava nego u 2016., bit će dostupno za rješavanje migracijskog pritiska i postizanje veće sigurnosti europskih građana. Novac će se iskoristiti za:

  • pomoć državama članicama pri preseljenju izbjeglica
  • uspostavu prihvatnih centara
  • integraciju osoba koje imaju pravo na ostanak i povratak onih koji to pravo nemaju
  • bolju zaštitu granica
  • jačanje sprečavanja kriminala i aktivnosti u okviru borbe protiv terorizma
  • zaštitu ključne infrastrukture.

Istraživanje i rast

Sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 21,3 milijarde eura mobilizirana su s ciljem davanja zamaha gospodarskom rastu i stvaranja novih radnih mjesta, a to predstavlja povećanje od oko 12 % u odnosu na 2016. Tim su dijelom proračuna obuhvaćeni instrumenti poput programa Erasmus+ s povećanjem od 19 % do iznosa od 2,1 milijarde eura i Europskog fonda za strateška ulaganja koji se povećava za 25 % do iznosa od 2,7 milijardi eura.

Više novca za mlade

Osim znatnog povećanja za Erasmus +, proračunom EU-a za 2017. također se omogućuje niz drugih mjera od kojih korist imaju osobito mladi. To uključuje inicijativu za zapošljavanje mladih za koju je dostupno dodatnih 500,00 milijuna eura s ciljem pružanja pomoći mladima u traženju posla. Proračunom EU-a za 2017. također se omogućuje Komisiji da pokrene inicijativu kako bi se olakšalo mladima da putuju i otkrivaju druge europske zemlje.

Poljoprivreda

U proračunu EU-a za 2017. također je predviđen i paket pomoći u iznosu od 500,00 milijuna eura koji je najavljen u srpnju s ciljem pružanja potpore mljekarima i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva.

 

Sažetak proračuna EU-a za 2017.:

Odobrena sredstva po naslovimau milijardama eura
obvezeplaćanja

1. Pametan i uključiv rast:

a) Konkurentnost za rast i zapošljavanje

b) Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

74.899

21.312

53.587

56.522

19.321

37.201

2. Održivi rast58.58454.914
3. Sigurnost i građanstvo4.2843.787
4. Globalna Europa10.1629.483
5. Administrativni rashodi (za sve institucije EU-a)9.3959.395
Posebni instrumenti534390
Ukupna odobrena sredstva           157.858134.490