Pravila EU-a o trgovini

Infografika – Instrumenti trgovinske zaštite EU-a

EU radi na prvoj temeljitoj reviziji svojih instrumenata trgovinske zaštite od 1995.

Europska unija želi osigurati da se svi uvezeni proizvodi u EU-u prodaju po poštenim i pravednim cijenama. To je razlog zbog kojeg prvi put nakon više od dvadeset godina temeljito preispituje svoje instrumente trgovinske zaštite.

Pravilima o trgovini u obliku instrumenata trgovinske zaštite proizvođači iz EU-a štite se od štete i njima se bori protiv nepoštenog tržišnog natjecanja stranih poduzeća poput dampinga i subvencioniranja.

Države članice nastoje osigurati da instrumenti trgovinske zaštite EU-a budu oblikovani tako da se s pomoću njih može suočiti s novim izazovima u promjenjivom gospodarskom okružju. Krajnji je cilj trostruk:

  • sačuvati europska radna mjesta
  • osigurati pošteno natjecanje na otvorenim tržištima
  • očuvati slobodnu trgovinu.

Najnoviji korak u pogledu zakonodavstva Vijeće i Europski parlament ostvarili su postizanjem dogovora u listopadu 2017. o novoj antidampinškoj metodologiji.

Osuvremenjivanje instrumenata trgovinske zaštite EU-a

Antidampinška metodologija

Vijeće i Parlament 3. listopada 2017. postigli su politički dogovor kojim će se uvesti nova pravila za jačanje sposobnosti EU-a da zaštiti svoje proizvođače od nepoštenih trgovačkih praksi.

Cilj je nove antidampinške metodologije otkrivanje i ispravljanje slučajeva u kojima su cijene uvezenih proizvoda umjetno snižene zbog intervencije države. U skladu je to s prijedlogom Europske komisije iz studenoga 2016. koji se razmatra usporedo s opsežnijom revizijom instrumenata trgovinske zaštite EU-a.

Predstojeće izmjene uključivat će:

  • uklanjanje dosadašnjeg razlikovanja između tržišnih i netržišnih gospodarstava pri izračunu dampinga
  • dokazivanje „znatnih narušavanja tržišta” između prodajne cijene proizvoda i troškova proizvodnje tog proizvoda
  • uzimanje u obzir društvenih i okolišnih normi pri utvrđivanju situacija dampinga.

Narušavanja tržišta utvrđivat će se na temelju kriterija kao što su politike i utjecaj države, široka rasprostranjenost poduzeća u državnom vlasništvu, diskriminacija u korist domaćih poduzeća i nedostatna neovisnost financijskog sektora.

Nova pravila oblikovana su na način da se niti jedna zemlja ne stavlja u povoljniji položaj te su potpuno usklađena s obvezama koje je EU preuzeo u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Primjenjivat će se samo na slučajeve pokrenute nakon što zakonodavstvo stupi na snagu.

Provjere izravnih stranih ulaganja

Europska komisija 13. rujna predložila je okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja. Povezanom uredbom osigurali bi se transparentnost i vjerodostojnost za ulagatelje i nacionalne vlade.

U skladu s prijedlogom Komisije novim pravnim okvirom očuvali bi se ključni interesi EU-a. Uključivao bi:

  • provjeru izravnih stranih ulaganja koju provode države članice – s obvezama u pogledu transparentnosti i jednakog postupanja
  • mehanizam suradnje između država članica i Komisije, koji bi se mogao aktivirati kada određeno izravno strano ulaganje u jednoj ili više država članica može utjecati na sigurnost ili javni poredak u drugoj državi članici
  • provjeru izravnih stranih ulaganja koju provodi Komisija – za slučajeve u kojima izravna strana ulaganja u državama članicama mogu utjecati na šire projekte EU-a u područjima kao što su istraživanja, promet i energetika.

Za predloženu uredbu bit će potreban dogovor Vijeća i Europskog parlamenta u okviru redovnog zakonodavnog postupka.

Europsko vijeće zatražilo je „energično” djelovanje

Čelnici EU-a na sastanku Europskog vijeća u listopadu 2016. ponovili su da se protiv nepoštene trgovinske prakse treba boriti učinkovito i energično.

Prijedlog opsežne revizije instrumenata trgovinske zaštite

Europska komisija predložila je u travnju 2013. opsežnu reviziju instrumenata trgovinske zaštite EU-a.

Predloženim promjenama želi se poboljšati trgovinska zaštita EU-a za sve strane, uključujući i proizvođače i izvoznike iz EU-a.

Antidampinški i anstisubvencijski instrumenti bit će učinkovitiji i prikladniji za zaštitu proizvođača iz EU-a od nepoštene prakse stranih poduzeća i od bilo kakvog rizika od odmazde. Uvoznici će istodobno uživati veću predvidljivost u pogledu promjenjivih stopa pristojbi, čime će se olakšati njihovo poslovno planiranje. Cjelokupni će sustav postati transparentniji i pristupačniji.