Brexit

 

Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. službeno je obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri izlaska iz EU-a.

Ključni dokumenti za pregovore o Brexitu

2017

12. listopada 2017.

Peti krug pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Peti krug pregovora o Brexitu započeo je 9. listopada 2017. u Bruxellesu. Taj su krug pregovora 12. listopada 2017. zaključili glavni pregovarač EU-a Michel Barnier i ministar Ujedinjene Kraljevine za izlazak iz Europske unije David Davis. Glavni pregovarač EU-a primijetio je da, iako je krug održan u konstruktivnoj atmosferi, nisu ostvareni veliki koraci.

U pogledu pravâ građana EU i Ujedinjena Kraljevina imaju zajedničke ciljeve:

 • da sporazum o povlačenju ima neposredan utjecaj, što je ključno kako bi se djelotvorno zajamčila prava svih građana
 • da tumačenje tih prava bude u potpunosti dosljedno u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini.

EU još treba ispitati prijedlog Ujedinjene Kraljevine o novom i pojednostavnjenom upravnom postupku s pomoću kojeg će građani EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini ostvarivati svoja prava. EU je ustrajao na tome da taj postupak bude što uredniji i jednostavniji.

U pogledu Irske:

 • poduzeti su koraci za zadržavanje Zajedničkog putnog prostora
 • kako bi se utvrdila rješenja za izazove koje predstavlja suradnja sjevera i juga, potrebno je bolje razumijevanje
 • postignut je dogovor o šest načela koja je EU predložio s ciljem zaštite Sporazuma na Veliki petak u svim njegovim dimenzijama.

U pogledu financijskog uređenja:

 • nakon potvrde da će podmiriti obveze koje je preuzela za vrijeme članstva, Ujedinjena Kraljevina potvrdila je da ovaj tjedan ne može razjasniti o kojim je obvezama riječ
 • stoga su održane tehničke rasprave, no nisu ostvareni pomaci u pregovorima, a Michel Barnier ukazao je na sve veću zabrinutost zbog zastoja u pogledu tog pitanja.

U tom kontekstu Michel Barnier zaključio je da nije u mogućnosti preporučiti Europskom vijeću sljedeći tjedan da otvori rasprave o budućem odnosu.

 

26. rujna

Sastanak predsjednika Donalda Tuska s premijerkom Theresom May u Londonu

Predsjednik Europskog vijeća susreo se s premijerkom Ujedinjene Kraljevine u Londonu, a četvrti krug pregovora održao se u Bruxellesu.

Predsjednik Donald Tusk izrazio je oprezni optimizam u vezi s konstruktivnim i realističnijim tonom govora premijerke u Firenci tjedan prije i za vrijeme njihova razgovora u Londonu.

Međutim, o postignutom napretku izjavio je:

„Da me države članice danas pitaju, rekao bih da još nije ostvaren dovoljan napredak.”

predsjednik Donald Tusk 

31. kolovoza

Treći krug pregovora

Treći krug pregovora o Brexitu započeo je 28. kolovoza 2017. u Bruxellesu. Otvorili su ga glavni pregovarač EU-a Michel Barnier i ministar Ujedinjene Kraljevine za izlazak iz Europske unije David Davis. U tom krugu nastavilo se s radom na glavnim pitanjima za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine:

 • u pogledu prava građana pregovarači EU-a i Ujedinjene Kraljevine nastavili su s preispitivanjem i uspoređivanjem stajališta obiju strana. Konkretno, radilo se na pitanjima koja nisu bila obuhvaćena prethodnim krugovima pregovora, poput stručnih kvalifikacija i ekonomskih prava. Ishod tih rasprava nalazi se u ažuriranom dokumentu s usporedbama koji su stranke zajednički dogovorile tijekom tog kruga pregovora
 • u pogledu pitanja financijskog poravnanja dvije strane nastavile su s raspravama započetima u prijašnjim krugovima pregovora, prije svega usporedbom pravnih analiza obveza Ujedinjene Kraljevine prema EU-u koje su izradile obje strane

 • raspravljalo se o pitanju Irske te pitanju sveukupnog upravljanja sporazumom o povlačenju

 • pregovarači su razgovarali i o drugim pitanjima u vezi s razdvajanjem (Euratom, roba stavljena na tržište, postupci Unije koji su u tijeku, pravosudna suradnja u građanskim i kaznenim stvarima).

 

20. srpnja

Drugi krug pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Glavni pregovarač EU-a Michel Barnier i ministar za izlazak iz Europske unije David Davis 20. srpnja 2017. završili su drugi krug pregovora o Brexitu. Cilj tog četverodnevnog kruga održanog u Bruxellesu bio je predstaviti stajališta obiju strana.

Po završetku kruga pregovora objavljena je napomena s utvrđenim točkama slaganja i neslaganja u pogledu pitanja prava građana.

22. lipnja

Europsko vijeće (članak 50.)

Europsko vijeće (članak 50.) u sastavu 27 država članica EU-a 22. lipnja razmotrilo je najnovija zbivanja u vezi s pregovorima slijedom obavijesti Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. UEU-a.

Na marginama tog sastanka čelnici 27 država članica EU-a potvrdili su postupak za premještanje agencija EU-a koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini.

20. lipnja

Vijeće za opće poslove (članak 50.)

Komisija je obavijestila Vijeće, koje se sastalo u formatu EU27, o prvom krugu pregovora o Brexitu s Ujedinjenom Kraljevinom. Ministri su raspravljali o trenutačnom stanju pregovora o Brexitu i daljnjim koracima.

Na marginama sastanka Vijeća ministri 27 država članica EU-a raspravljali su o postupku za donošenje odluke o preseljenju dviju agencija EU-a sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini.

Očekuje se da će čelnici 27 država članica EU-a odobriti taj postupak na marginama sastanka Europskog vijeća (članak 50.) 22. lipnja 2017.

Taj bi se postupak sastojao od:

 • poziva za podnošenje ponuda iz država članica
 • procjene Komisije na temelju objektivnih kriterija
 • konačne odluke koju 27 država članica trebaju glasovanjem donijeti u jesen 2017.

19. lipnja

Početak pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Glavni pregovarač EU-a Michel Barnier i ministar za izlazak iz Europske unije David Davis 19. lipnja 2017. pokrenuli su prvi krug pregovora o Brexitu. Taj jednodnevni događaj održan je u Bruxellesu.

Osim na strukturi pregovora i predstojećim pitanjima, naglasak je na početku pregovora bio na:

 • pitanjima povezanima s pravima građana
 • financijskom poravnanju
 • granici sa Sjevernom Irskom
 • ostalim pitanjima u vezi s razdvajanjem.

Zajedno s predstavnicima Europske komisije, predstavnici predsjednika Europskog vijeća prisustvovali su pregovorima i sudjelovali u njima u potpornoj ulozi. Pregovarač EU-a sustavno će izvješćivati Europsko vijeće, Vijeće i njegova pripremna tijela.

22. svibnja

Vijeće za opće poslove (članak 50.)

Vijeće je 22. svibnja na sastanku u sastavu EU27 donijelo odluku o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o Brexitu. Odlukom je i Europska komisija imenovana pregovaračem EU-a.

Vijeće je donijelo i pregovaračke smjernice (mandat za Komisiju) predviđene za prvu fazu pregovora.

Donijelo je i odluku o osnivanju ad hoc radne skupine koja će pomagati Vijeću i Coreperu u pitanjima u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

17. svibnja

Veleposlanici 27 država članica EU-a podržali načela transparentnosti

Odbor stalnih predstavnika (Coreper) na sastanku u sastavu od 27 država članica EU-a podržao je opća načela transparentnosti tijekom pregovora o Brexitu. Zahvaljujući tim načelima olakšat će se učinkovit javni nadzor predstojećih pregovora, prvih takve vrste u povijesti.

Svi dokumenti u vezi s pregovorima koje pregovarač EU-a (Komisija) podijeli s Vijećem, Europskim parlamentom ili Ujedinjenom Kraljevinom bit će objavljeni, u okviru granica prava EU-a.

Pravila o transparentnosti i javnom pristupu dokumentima primjenjivat će se na sve dokumente u kontekstu pregovora o Brexitu.

3. svibnja

Europska komisija predstavila preporuku s nacrtom pregovaračkih smjernica

Komisija je Vijeću (na razini Corepera) predstavila preporuku za odluku Vijeća o pregovorima o Brexitu. Ta preporuka sadrži nacrt pregovaračkih smjernica (podroban mandat za Komisiju).

Vijeće za opće poslove 22. svibnja 2017. trebalo bi na temelju te preporuke odobriti otvaranje pregovora, imenovati Komisiju pregovaračem EU-a i usvojiti pregovaračke smjernice.

29. travnja

Izvanredni sastanak Europskog vijeća (članak 50.)

Čelnici 27 država članica EU-a okupili su se 29. travnja na prvom sastanku na vrhu nakon što je Ujedinjena Kraljevina službeno aktivirala članak 50. Jednoglasno su donijeli smjernice za predstojeće pregovore o Brexitu. Time će se definirati okvir za pregovore te utvrditi opća stajališta i načela EU-a.

27. travnja

Vijeće za opće poslove (članak 50.)

Vijeće je, u sastavu EU27, raspravom o nacrtu smjernica za pregovore o Brexitu dovršilo pripreme za izvanredni sastanak Europskog vijeća (članak 50.) koji će se održati 29. travnja 2017.

6. travnja

Sastanak predsjednika Donalda Tuska s premijerkom Theresom May u Londonu

Tjedan dana nakon službene obavijesti na temelju članka 50. predsjednik Europskog vijeća susreo se s britanskom premijerkom.

„Sastajem se s Theresom May kako bi pregovori o Brexitu uspješno počeli. Dogovorili smo održavanje redovitih kontakata tijekom cijelog procesa.”

predsjednik Donald Tusk

31. ožujka

Čelnicima poslan nacrt smjernica za pregovore

Nacrt smjernica upućen je 31. ožujka 2017. Na konferenciji za medije održanoj istoga dana na Malti predsjednik Tusk predstavio je glavne sastavnice prijedloga.

„EU27 ne primjenjuje kazneni pristup, niti će ga primjenjivati. Brexit je već sam po sebi dovoljna kazna. Nakon više od četrdeset godina ujedinjenosti jedni smo drugima dužni poduzeti sve kako bi ovaj razvod prošao što bezbolnije.”

predsjednik Donald Tusk 

Izvanredni sastanak Europskog vijeća (članak 50.), u formatu 27 država članica EU-a, održat će se 29. travnja 2017. radi dogovora o konačnom tekstu smjernica.

29. ožujka

Ujedinjena Kraljevina službeno je aktivirala članak 50. za izlazak iz EU-a

Ujedinjena Kraljevina službeno je obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri izlaska iz EU-a.

Europsko vijeće donijelo je izjavu o obavijesti Ujedinjene Kraljevine.

Žalimo zbog činjenice da će Ujedinjena Kraljevina napustiti Europsku uniju, ali spremni smo za proces koji ćemo sada morati slijediti. (...) Unija će u tim pregovorima djelovati jedinstveno i čuvati svoje interese. Naš najvažniji prioritet bit će da u najvećoj mogućoj mjeri smanjimo nesigurnost koju je odluka Ujedinjene Kraljevine uzrokovala među našim građanima, poduzećima i državama članicama.

Europsko vijeće, 29. ožujka 2017.

21. ožujka

Predsjednik Tusk sazvao sastanak Europskog vijeća o Brexitu za 29. travnja 2017.

Na izvanrednom sastanku Europskog vijeća, u sastavu EU27, donijet će se smjernice za pregovore o Brexitu. „Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi postupak rastave bio što bezbolniji za EU”, izjavio je predsjednik Tusk.

Poziv predsjednika Tuska odgovor je na objavu Londona da kani aktivirati članak 50. 29. ožujka 2017.

2016

15. prosinca

Pregovarački postupak

Infografika – Postupak Brexita

Infografika postupka Brexita

Na neformalnom sastanku u prosincu 2016. 27 čelnika te predsjednici Europskog vijeća i Komisije objavili su izjavu u kojoj su priopćili da će pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom započeti čim Ujedinjena Kraljevina pošalje obavijest u skladu s člankom 50.

Također su postigli dogovor o sljedećem postupku za nadolazeće pregovore o Brexitu:

 1. Ujedinjena Kraljevina aktivira članak 50. obavješćivanjem Europskog vijeća o svojoj namjeri izlaska iz Unije.
 2. 27 čelnika EU-a usvaja „smjernice” za pregovore, uključujući načela i opća stajališta. Te će se smjernice prema potrebi ažurirati tijekom pregovora.
 3. Vijeće za opće poslove odobrava otvaranje pregovora nakon što Komisija donese preporuku.
 4. Vijeće usvaja smjernice za pregovore o sadržaju i detaljnim institucijskim aranžmanima. Njih je tijekom pregovora moguće mijenjati i nadopunjivati.
 5. Vijeće će Komisiju imenovati pregovaračem Unije koji će pregovarati u ime 27 zemalja. Komisija je Michela Barniera imenovala glavnim pregovaračem. Izvješćivat će čelnike i Vijeće tijekom pregovora te će o razvoju događaja „detaljno i redovito obavješćivati” i Europski parlament.
 6. Vijeće i njegova pripremna tijela osigurat će vođenje pregovora u skladu sa smjernicama koje pruža EU 27. Usmjeravat će Komisiju.

„Usvojili smo organizacijsku strukturu, pri čemu Europsko vijeće održava politički nadzor nad postupkom, dok je Komisija pregovarač Unije”, izjavio je nakon sastanka predsjednik Tusk.

29. studenoga

Tuskov odgovor na zabrinutost zastupnika britanskog parlamenta zbog statusa građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Predsjednik Donald Tusk reagirao je na zabrinutost zastupnika britanskog parlamenta uputivši im odgovor o statusu građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine koji žive i rade u Europi.

„U svojem ste me pismu pozvali da na sastanku Europskog vijeća u prosincu ‚to pitanje riješim jednom i zauvijek’. To bi zapravo značilo da pregovori počinju već u prosincu. EU je za to spreman, no to je moguće tek nakon aktivacije članka 50. (...) Odluka o aktivaciji članka 50. isključivo je u rukama Ujedinjene Kraljevine, što u potpunosti poštujemo.”

„I ja bih, poput vas, želio izbjeći situaciju u kojoj se građanima ‚trguje’ u pregovaračkom procesu. Kako do toga ne bi došlo, bit će nam potrebna precizna i sveobuhvatna rješenja zahvaljujući kojima će se građanima umjesto slatkorječivih fraza ponuditi istinska jamstva sigurnosti.”

13. listopada

„Tvrdi Brexit” ili „nikakav Brexit”, izjavio je Tusk

„Jedina realistična zamjena za ‚tvrdi Brexit’ jest ‚nikakav Brexit’. Unatoč tomu što danas gotovo nitko ne vjeruje u takvu mogućnost”, izjavio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk u govoru održanom u Europskom centru za politike u Bruxellesu.

On je rekao da će tijekom pregovora o izlasku glavni zadatak biti zaštita interesa EU-a i interesa svake od 27 zemalja. Također je naglasio da se za pristup europskom jedinstvenom tržištu zahtijeva prihvaćanje četiriju sloboda EU-a: kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga.

2. listopada

Britanska premijerka Theresa May na konferenciji u Birminghamu 2. listopada izjavila je da će Ujedinjena Kraljevina do kraja ožujka 2017. pokrenuti formalan proces pregovora o izlasku iz EU-a.

Predsjednik Tusk tu je izjavu odmah pozdravio. „Izjava donosi dobrodošlu jasnoću o početku pregovora o Brexitu. Nakon aktivacije članka 50. EU27 počet će raditi na zaštiti svojih interesa”, napisao je na Twitteru.

8. rujna

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk posjetio je London kako bi razmijenio mišljenja s britanskom premijerkom Theresom May.

„Premijerki May rekao sam da sam uvjeren kako je svima u interesu da pregovore započnemo uskoro kako bismo smanjili, a na kraju i potpuno okončali nesigurnost”, izjavio je nakon sastanka.

29. lipnja

Neformalni sastanak 27 šefova država ili vlada EU-a

„Odlučni smo da ostanemo ujedinjeni i da u okviru EU-a radimo na rješavanju izazova 21. stoljeća i pronalasku rješenjâ u interesu svojih naroda i stanovništva”, navelo je 27 čelnika u zajedničkoj izjavi nakon neformalnog sastanka 29. lipnja. Također su pozvali vladu Ujedinjene Kraljevine da obavijesti Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz EU-a što je prije moguće.

Kako bi nastavili razgovore o budućnosti EU-a 27 čelnika sastat će se ponovno u rujnu 2016.

28. lipnja

Europsko vijeće, 28. lipnja 2016.

Europsko vijeće usredotočilo se na ishod referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini. Premijer David Cameron objasnio je situaciju u Ujedinjenoj Kraljevini nakon referenduma. Nakon toga uslijedila je prva razmjena mišljenja.

„Čelnici shvaćaju da je za smirivanje situacije u Ujedinjenoj Kraljevini potrebno određeno vrijeme. No ujedno od britanske vlade očekuju da što prije iznese svoje namjere”, izjavio je predsjednik Tusk na konferenciji za medije nakon sastanka.

24. lipnja

Izjava za medije predsjednika Donalda Tuska o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

„Pripravni smo za ovaj negativan scenarij. Neće biti pravnog vakuuma”, izjavio je predsjednik Donald Tusk nakon objave službenih rezultata referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini.

24. lipnja

Zajednička izjava čelnika EU-a i nizozemskog predsjedništva o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

„Građani Velike Britanije u slobodnom su i demokratskom procesu izrazili želju da napuste Europsku uniju. Žalimo zbog te odluke, ali je poštujemo”, izjavili su predsjednik Tusk, predsjednik Juncker, predsjednik Schulz i nizozemski premijer Rutte u zajedničkoj izjavi.

„Kao što je dogovoreno, ‘Novo rješenje za Ujedinjenu Kraljevinu unutar Europske unije’ doneseno na Europskom vijeću 18. i 19. veljače 2016. neće stupiti na snagu i prestaje postojati. Neće biti novih pregovora”, dodali su.

23. lipnja

Referendum u Ujedinjenoj Kraljevini

Građani Ujedinjene Kraljevine 23. lipnja 2016. glasovali su za izlazak iz Europske unije. Glasovanje je uslijedilo nakon intenzivnih pregovora o dogovoru kojim bi se ojačao poseban status Britanije u EU-u.