Izjava i Plan iz Bratislave

Europsko vijeće

Izjava iz Bratislave

Danas se sastajemo u Bratislavi u kritičnom trenutku za naš europski projekt. Sastanak na vrhu 27 država članica u Bratislavi bio je posvećen zajedničkom utvrđivanju sadašnjeg stanja Europske unije i raspravi o našoj zajedničkoj budućnosti. Svi smo se usuglasili o općim načelima koja slijede.

Iako je jedna zemlja odlučila otići, EU je nama ostalima i dalje prijeko potreban. Nakon ratova i dubokih podjela na našem kontinentu EU je osigurao mir i demokraciju te našim zemljama omogućio da napreduju. Mnoge zemlje i regije koje su izvan još se bore za ta postignuća. Odlučni smo da ćemo ostvariti uspjeh EU-a s 27 država članica, gradeći na zajedničkoj povijesti.

EU nije savršen, ali jest najbolji instrument koji imamo za prevladavanje novih izazova s kojima se suočavamo. EU nam je potreban ne samo kao jamstvo mira i demokracije, već i sigurnosti naših ljudi. EU nam je potreban kako bismo bolje služili njihovim potrebama i željama za slobodnim životom, studiranjem, radom, kretanjem i boljitkom diljem našeg kontinenta te za uživanjem bogate europske kulturne baštine.

Trebamo poboljšati komunikaciju među nama, među zemljama članicama, s institucijama EU-a, ali prije svega s našim građanima. Svoje odluke moramo učiniti jasnijima. Koristiti se jasnim i iskrenim jezikom. Usredotočiti se na očekivanja građana, s puno hrabrosti da se suprotstavimo pojednostavnjenim rješenjima ekstremnih ili populističkih političkih snaga.

U Bratislavi smo se obvezali da ćemo narednih mjeseci svojim građanima ponuditi viziju privlačnog EU-a u koji mogu vjerovati i dati mu potporu. Uvjereni smo da imamo volju i sposobnost da to i ostvarimo.

Pozdravili smo govor o stanju Unije predsjednika Komisije. Održali smo opću raspravu o ključnim prioritetima za predstojeće mjesece. Na temelju toga predsjednik Europskog vijeća, predsjedništvo Vijeća i Komisija predložili su sljedeći program rada („Plan iz Bratislave”):

Plan iz Bratislave

I. Opće utvrđivanje stanja i cilj

 • Odlučni smo u ostvarivanju uspjeha EU-a s 27 država članica.
 • Predstoje nam mnogi zajednički izazovi: zabrinutost ljudi zbog onoga što smatraju nedostatkom kontrole i strahovi u vezi s migracijama, terorizmom te gospodarskom i društvenom nesigurnošću. Ta je pitanja u sljedećim mjesecima potrebno rješavati kao prioritetna.
 • Zajedničkim naporima EU-a s 27 država članica postoje načini za prevladavanje tih izazova. Odlučni smo u pronalasku zajedničkih rješenja i u vezi s pitanjima o kojima se razilazimo, a ovdje i sada prioritet nam je pokazati jedinstvo te osigurati političku kontrolu nad razvojem događaja kako bismo gradili našu zajedničku budućnost.
 • Kako bismo mogli ostvariti naša obećanja, mora biti jasno što može učiniti EU, a što je zadatak država članica.

II. Migracije i vanjske granice

Cilj

 • nikad ne dozvoliti ponovne prošlogodišnje nekontrolirane migracijske tokove i dodatno smanjiti broj nezakonitih migranata
 • osigurati potpunu kontrolu nad našim vanjskim granicama i vratiti se Schengenu
 • proširiti konsenzus EU-a o dugoročnoj migracijskoj politici i primijeniti načela odgovornosti i solidarnosti

Konkretne mjere

a) potpuna predanost provedbi Izjave EU-a i Turske, kao i trajna potpora zemljama zapadnog Balkana

b) današnje preuzimanje obveze niza država članica da ponude hitnu pomoć za jačanje zaštite bugarske granice s Turskom te da nastave pomagati drugim državama na prvoj liniji

c) do kraja godine, potpuna sposobnost za brzu reakciju europske granične i obalne straže, koja sada ima zakonsku snagu

d) paktovi o migracijama za suradnju i dijalog s trećim zemljama koji će dovesti do smanjenja tokova ilegalnih migracija i povećanja stope vraćanja, što će Europsko vijeće ocijeniti na sastanku u prosincu

e) nastavit će se djelovanje s ciljem proširenja konsenzusa EU-a u vezi s dugoročnom migracijskom politikom, među ostalim i u vezi s načinima primjene načela odgovornosti i solidarnosti u budućnosti

III. Unutarnja i vanjska sigurnost

Unutarnja sigurnost

Cilj

 • učiniti sve što je potrebno za potporu državama članicama u osiguravanju unutarnje sigurnosti i borbi protiv terorizma

Konkretne mjere

a) pojačana suradnja i razmjena informacija među sigurnosnim službama država članica

b) donošenje potrebnih mjera kako bi se osiguralo da se sve osobe koje prelaze vanjske granice Unije, uključujući državljane država članica EU-a, provjeravaju u relevantnim bazama podataka, koje moraju biti međusobno povezane

c) početak uspostavljanja sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) kako bi se omogućile provjere unaprijed te prema potrebi odbio ulazak putnicima kojima ne treba viza

d) sustavni napori protiv radikalizacije, među ostalim protjerivanjem i zabranom ulaska kada je to potrebno, kao i potporom EU-a preventivnim djelovanjima država članica

Vanjska sigurnost i obrana

Cilj

 • jačanje suradnje EU-a u području vanjske sigurnosti i obrane u izazovnom geopolitičkom okruženju

Konkretne mjere

a) na sastanku Europskog vijeća u prosincu odlučit će se o konkretnoj provedbi plana o sigurnosti i obrani te o tome kako bolje iskoristiti mogućnosti iz Ugovorâ, osobito u vezi sa sposobnostima

b) odmah treba započeti s provedbom zajedničke izjave s NATO-om

IV. Gospodarski i društveni razvoj, mladi

Cilj

 • stvaranje perspektivne gospodarske budućnosti za sve, očuvanje našeg načina života i pružanje boljih mogućnosti mladima

Konkretne mjere

a) u prosincu: odluka o nastavku rada Europskog fonda za strateška ulaganja s obzirom na njegovu ocjenu

b) na sastanku proljetnog Europskog vijeća 2017.: preispitati napredak u vezi s ostvarivanjem različitih strategija jedinstvenog tržišta (uključujući jedinstveno digitalno tržište, uniju tržišta kapitala, energetsku uniju)

c) na sastanku Europskog vijeća u listopadu raspravljat će se o tome kako postići snažnu trgovinsku politiku kojom se iskorištavaju prednosti otvorenih tržišta, a pritom uzimaju u obzir zabrinutosti građana

d) u prosincu: odluke o potpori EU-a državama članicama u borbi protiv nezaposlenosti mladih i pojačanim programima EU-a posvećenima mladima

V. Daljnji koraci

 • Ostvarivanje obećanja: jačanje mehanizma za preispitivanje provedbe donesenih odluka. Lojalna suradnja i komunikacija država članica i institucija
 • Bratislava je početak procesa. Na predstojećim formalnim sastancima Europskog vijeća omogućit će se konkretno daljnje postupanje s ovdje navedenim temama. Čelnici dvadeset sedam zemalja neformalno će se sastati početkom 2017. u Valletti. Na proslavi 60. godišnjice Rimskih ugovora u ožujku 2017. čelnici će se okupiti u Rimu, što će se iskoristiti za zaokruživanje procesa pokrenutog u Bratislavi i zacrtavanje smjernica za našu zajedničku budućnost.