EU uklanja prepreke pravičnoj mobilnosti radne snage u Europi i time radi na povećanju te mobilnosti.

EU podržava mobilnost pomažući tražiteljima zaposlenja i poslodavcima u Europi da dođu jedni do drugih, bez obzira na to gdje se nalaze. Također nastoji osigurati da se mobilni radnici u EU-u ne iskorištavaju i pomoći u koordiniranju borbe protiv neprijavljenog rada.

Mobilnost radne snage u EU-u

  • 6,9 milijuna građana EU-a živi i radi u inozemstvu u drugoj zemlji EU-a
  • ima više od 1,1 milijun prekograničnih ili pograničnih radnika, tj. državljana EU-a koji rade u zemlji EU-a u kojoj ne borave

Opseg politike

1. Reforma EURES-a, Europske mreže javnih službi za zapošljavanje

Reformom se nastoji povećati broj radnih mjesta objavljenih na internetskom portalu EURES i olakšati njihovo pronalaženje. Njome se također nastoji unaprijediti pomoć pri traženju posla i zapošljavanju diljem Europe i osigurati najbolju povezanost između poslodavaca i tražitelja zaposlenja.

Nakon što je postignut dogovor s Europskim parlamentom, Odbor stalnih predstavnika 2. prosinca 2015. odobrio je nova pravila.

2. Stvaranje europske platforme protiv neprijavljenog rada

Povezujući Komisiju i nacionalna tijela nadležna za borbu protiv neprijavljenog rada, novom platformom omogućuje se razmjena informacija i najbolje prakse. S vremenom će se putem te platforme promicati osposobljavanje osoblja iz raznih zemalja i zajedničke prekogranične kontrole.

Odluka o uspostavi platforme objavljena je u Službenom listu Europske unije 11. ožujka 2016. Platforma je službeno pokrenuta u svibnju 2016.

3. Bolje provođenje pravila EU-a o upućivanju radnika

Direktivom se u pogledu izvršavanja zakonodavstva o upućivanju radnika nastoji ojačati prava upućenih radnika, olakšati prekogranično pružanje usluga i boriti protiv socijalnog dampinga. Njezin je cilj poboljšati primjenu postojećih pravila bez njihove promjene.

Vijeće je 13. svibnja 2014. donijelo direktivu. Ta je direktiva stupila na snagu nakon donošenja. Države članice moraju je prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo do 18. lipnja 2016.