Ponude za smještaj Europske agencije za lijekove (EMA)

Vijeće EU-a

Europska agencija za lijekove (EMA) odgovorna je za znanstveno ocjenjivanje, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u. EMA je ključna za funkcioniranje jedinstvenog tržišta lijekova u EU-u.

Agencija će morati biti premještena zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Primljeno je 19 ponuda za smještaj Europske agencije za lijekove (EMA). Ovo su gradovi predloženi za smještaj EMA-e na dan 1. kolovoza 2017.:

 • Amsterdam
 • Atena
 • Barcelona
 • Bonn
 • Bratislava
 • Bruxelles
 • Bukurešt
 • Kopenhagen
 • Dublin
 • Helsinki
 • Lille
 • Malta
 • Milano
 • Porto
 • Sofija
 • Stockholm
 • Beč
 • Varšava
 • Zagreb

Amsterdam (Nizozemska)

Atena (Grčka)

Barcelona (Španjolska)

Bonn (Njemačka)

Bratislava (Slovačka)

Bruxelles (Belgija)

Bukurešt (Rumunjska)

Kopenhagen (Danska)

Dublin (Irska)

Helsinki (Finska)

Lille (Francuska)

Malta

Milano (Italija)

Porto (Portugal)

Sofija (Bugarska)

Stockholm (Švedska)

Beč (Austrija)

Varšava (Poljska)

Zagreb (Hrvatska)