EU potiče zapošljavanje mladih s pomoću mjera kao što je pomoć mladima ispod 25 godina da pristupe obrazovanju i pronađu stažiranje i zaposlenje.

Nezaposlenost mladih u EU-28: činjenice i brojke, travanj 2017.

 • u veljači 2017. u EU-u je bilo nezaposleno 3,9 milijuna mladih (mlađih od 25 godina)
 • u usporedbi s veljačom 2016. nezaposlenost mladih u EU-u smanjila se za 475 000
 • stopa nezaposlenosti mladih u EU-u u veljači 2017. iznosila je 17,3 %, a u veljači 2016. 19,3 %
 • postoje velike razlike u stopama nezaposlenosti mladih među zemljama EU-a: od 6,6 % u Njemačkoj do gotovo 45,2 % u Grčkoj, 41,5 % u Španjolskoj i 35,2 % u Italiji

Izvor: Eurostat

Četiri mjere kojima se potiče zapošljavanje mladih

 • programi Garancije za mlade: kako bi se osiguralo da se svim mladim osobama u dobi do 25 godina u roku od četiri mjeseca od trenutka kada završe školovanje ili postanu nezaposleni ponudi kvalitetno zaposlenje, nastavak obrazovanja, naukovanje ili pripravništvo
 • Inicijativa za zapošljavanje mladih: sredstva EU-a za pružanje potpore mladim osobama u regijama u kojima je stopa nezaposlenosti mladih veća od 25 %
 • kvalitetna pripravništva i naukovanja: kako bi se olakšao prijelaz iz škole na radno mjesto
 • mobilnost radnika: kako bi se mladim Europljanima olakšalo pronalaženje zaposlenja, pripravništva ili naukovanja u drugoj zemlji EU-a.

Europsko vijeće poduzima mjere protiv nezaposlenosti mladih

Na sastanku 27. i 28. lipnja 2013. Europsko vijeće poduzelo je odlučne korake na rješavanju gorućeg problema nezaposlenosti mladih. Njegove su odluke uključivale:

 • ubrzavanje Inicijative za zapošljavanje mladih i koncentraciju ulaganja na početku razdoblja
 • ubrzavanje provedbe Garancije za mlade
 • povećanu mobilnost mladih i uključenost socijalnih partnera.

Inicijativa za zapošljavanje mladih

Čelnici EU-a dogovorili su se da će potrošiti šest milijardi eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih tijekom 2014. i 2015., a ne tijekom razdoblja od 2014. do 2020. kako je prvotno predviđeno.

Osim toga, dogovoreno je da će se neiskorištena sredstva EU-a u prvome redu iskoristiti za potporu zapošljavanju, osobito mladih osoba, ali i u područjima rasta poput inovacija i istraživanja.

Pomoć mladim osobama u pronalaženju zaposlenja u inozemstvu

Čelnici su se dogovorili o jačanju postojećih inicijativa, poput inicijativa „Tvoj prvi posao preko EURES-a” i „Erasmus+”, kojima se također potiče prekogranično strukovno osposobljavanje.

EURES

Putem EURES-a trenutačno je dostupno više od 1,4 milijuna slobodnih radnih mjesta, 300 000 životopisa i gotovo 9000 registriranih poslodavaca diljem EU-a.

Osim toga, države članice potaknute su da dio sredstava koja su im dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda upotrijebe za podupiranje programa prekogranične mobilnosti.

Naukovanja

Čelnici EU-a postigli su dogovor o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo. Cilj je tog okvira povezati privatni sektor, socijalne partnere i poduzeća u svrhu stvaranja naukovanja visoke kvalitete.