Akreditacija

Akreditacija za sastanke na vrhu i događaje na visokoj razini

Vrijedi za: sastanke Europskog vijeća (sastanke na vrhu) i druge međunarodne sastanke na visokoj razini.

Trenutačno nema događaja za koje se može zatražiti akreditacija.

Standardna akreditacija

Vrijedi za: sastanke Vijeća (na ministarskoj razini) i sve druge sastanke, osim za sastanke Europskog vijeća i sastanke na visokoj razini.

Jednodnevna akreditacija

Tu akreditaciju možete dobiti u uredu osiguranja na ulazu u centar za medije. Molimo da sa sobom ponesete sljedeće dokumente:

  • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
  • važeću novinarsku iskaznicu ili pismo koje je potpisao glavni urednik vaše medijske kuće, kojim se potvrđuje vaš status novinara i u kojemu je navedeno koji događaj pratite.

Međuinstitucijska propusnica EU-a

Institucije EU-a imaju zajednički program akreditacije za stalne dopisnike iz Bruxellesa. Njime upravlja Europska komisija.

Šestomjesečna novinarska propusnica

Namijenjena je samo državljanima EU-a s boravištem u Belgiji ili državljanima država koje nisu članice EU-a, a koji u Belgiji borave najmanje pet godina.

Ta propusnica omogućuje pristup svim sastancima Europskog vijeća i drugim sastancima na visokoj razini. Ako je imate, više ne morate za svaki događaj podnositi zaseban zahtjev za akreditaciju.

Završeno je akreditiranje za šestomjesečnu propusnicu za drugu polovicu 2017.
Za osobe koje su podnijele zahtjev, propusnice se mogu preuzeti od 5. do 20. srpnja 2017. na akreditacijskom pultu u zgradi Justus Lipsius ili, tijekom sastanaka na vrhu, u akreditacijskom centru u zgradi LEX.

Za više informacija obratite se Uredu za medije:

Telefon: +32 (0) 2 281 9000

Telefaks: + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu