Neformalni sastanak šefova država ili vlada Bruxelles, 12. veljače 2015. - Izjava članova Europskog vijeća

Europsko vijeće
 • 12.2.2015.
 • 21:30
 • Izjava i napomene
 • 56/15
 • Pravosuđe
 • Unutarnji poslovi
12.2.2015.

Europljani su s dubokom tugom i snažnim jedinstvom reagirali na nedavne terorističke napade u Parizu. Ti napadi bili su usmjereni protiv temeljnih vrijednosti i ljudskih prava koji su u samom središtu Europske unije - solidarnosti, slobode, uključujući slobodu izražavanja, pluralizma, demokracije, tolerancije i ljudskog dostojanstva. Svi građani imaju pravo živjeti bez straha, neovisno o svojim mišljenjima ili uvjerenjima. Čuvat ćemo svoje zajedničke vrijednosti i štititi sve od nasilja koje se temelji na etničkim ili vjerskim motivima i rasizmu.

To također znači borbu protiv neprijatelja naših vrijednosti. Dalje ćemo jačati djelovanje protiv terorističkih prijetnji, uz potpuno poštovanje ljudskih prava i vladavine prava. Danas smo se dogovorili da će nas tijekom sljedećih mjeseci u radu voditi sljedeće:

1. Jamčenje sigurnosti građana

Sigurnost građana neposredna je nužnost. Moramo se bolje služiti alatima koje imamo i dalje ih razvijati, posebno u cilju otkrivanja i prekidanja putovanja povezanih s terorizmom, osobito kad je riječ o stranim terorističkim borcima. Tražimo:

 • da zakonodavci EU-a hitno donesu snažnu i učinkovitu direktivu o europskim evidencijama podataka o putnicima s pouzdanim mehanizmom zaštite podataka;
 • da se postojeći schengenski okvir u potpunosti iskoristi za jačanje i modernizaciju kontrole  vanjskih granica: slažemo se da se bez odlaganja pokrenu sustavne i koordinirane provjere pojedinaca koji imaju pravo na slobodno kretanje u odnosu na baze podataka relevantne za borbu protiv terorizma na temelju zajedničkih pokazatelja rizika; Komisija bi u tom smislu hitno trebala izdati operativne smjernice; također ćemo razmotriti ciljanu izmjenu Zakonika o schengenskim granicama gdje je to nužno kako bi se predvidjele stalne provjere, na temelju prijedloga Komisije;
 • da tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudna tijela pojačaju razmjenu informacija i operativnu suradnju, između ostaloga i posredstvom Europola i Eurojusta;
 • da sva nadležna tijela povećaju suradnju u borbi protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem, između ostaloga i brzom prilagodbom relevantnog zakonodavstva;
 • da sigurnosne službe država članica prodube svoju suradnju;
 • da države članice brzo provedu pojačana pravila za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te da sva nadležna tijela pojačaju djelovanje kako bi ušla u trag financijskim tokovima i učinkovito zamrznula imovinu koja se upotrebljava za financiranje terorizma;
 • s obzirom na važnost kibernetičke sigurnosti, brz napredak u radu na donošenju direktive o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti.

2. Sprečavanje radikalizacije i očuvanje vrijednosti

Sprečavanje radikalizacije ključan je element borbe protiv terorizma. Potrebno je objediniti instrumente u sveobuhvatnom pristupu za rješavanje te pojave. Pozivamo na:

 • poduzimanje odgovarajućih mjera, u skladu s nacionalnim ustavima, za otkrivanje i uklanjanje internetskih sadržaja kojima se promiče terorizam ili ekstremizam, između ostaloga većom suradnjom između tijela javne vlasti i privatnog sektora na razini EU-a, te u suradnji s Europolom na stvaranju sposobnosti rada u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima;
 • komunikacijske strategije kojima se promiču tolerancija, nediskriminacija, temeljne slobode i solidarnost u cijelom EU-u, između ostaloga jačanjem dijaloga među različitim vjerama i zajednicama, te materijale koji se sadržajem suprotstavljaju terorističkim ideologijama, između ostaloga omogućivanjem da se čuje glas žrtava;
 • inicijative u vezi s obrazovanjem, strukovnim osposobljavanjem, mogućnostima zapošljavanja, društvenom integracijom i rehabilitacijom u pravosudnom kontekstu kojima bi se rješavali čimbenici koji doprinose radikalizaciji, između ostaloga u zatvorima.

3. Suradnja s našim međunarodnim partnerima

Vanjski odnosi EU-a također moraju doprinijeti borbi protiv terorističke prijetnje, koja eskalira u nekim dijelovima susjedstva EU-a, posebice u Siriji i Libiji. Potrebni su nam:

 • rješavanje kriza i sukoba, posebno u našem južnom susjedstvu, ponovnim strateškim promišljanjem našeg pristupa;
 • veće angažiranje s trećim zemljama na problemima sigurnosti i u borbi protiv terorizma, osobito na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi te u Sahelu, ali i na zapadnom Balkanu, između ostaloga i novim projektima jačanja kapaciteta (npr. granične kontrole) s partnerima i usmjerenijom pomoći EU-a;
 • kontinuiran i usklađen međunarodni angažman s UN-om i Globalnim forumom za borbu protiv terorizma, kao i s relevantnim regionalnim inicijativama;
 • dijalog između kultura i civilizacija kako bi se zajednički promicale temeljne slobode.

Vijeće je u posljednjih nekoliko tjedana pojačalo svoj rad u borbi protiv terorizma. Europska unija žurno će nastaviti taj posao, uz potpuno uključivanje Visokog predstavnika, koordinatora EU-a za borbu protiv terorizma i država članica. Komisija će u travnju predstaviti prijedlog sveobuhvatnog europskog programa sigurnosti. Vijeće će izvijestiti o detaljnoj provedbi tih smjernica na sastanku Europskog vijeća u lipnju.