Neformalni sastanak šefova država ili vlada, 23 rujna 2015. - Izjava

Europsko vijeće
 • 24.9.2015.
 • 01:30
 • Izjava i napomene
 • 673/15
 • Pravosuđe
 • Unutarnji poslovi
 • Vanjski poslovi i međunarodni odnosi
24.9.2015.
Kontakt za medije

Jüri Laas
službenik za odnose s javnošću
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
glasnogovornik predsjednika Europskog vijeća
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
službenica za odnose s javnošću
+32 22815361
+32 473630723

Večeras smo se sastali kako bismo riješili dosad neviđenu migracijsku i izbjegličku krizu s kojom smo suočeni. Donijeli smo odluku u vezi s nizom neodgodivih prioriteta i detaljno smo raspravljali o tome kako postići dugoročno održiva rješenja. Svi smo se složili da nema jednostavnih rješenja i da se s tim izazovom možemo suočiti samo zajedničkim radom u duhu solidarnosti i odgovornosti. U međuvremenu svi moramo poštovati, primjenjivati i provoditi naša postojeća pravila, među ostalim Dublinsku uredbu i schengensku pravnu stečevinu. 

Od institucija EU-a i vlada tražimo brz rad na prioritetnim mjerama koje je predložila Komisija. Želimo operativne odluke o najhitnijim pitanjima prije sastanka Europskog vijeća u listopadu u skladu sa sljedećim smjernicama: 

 • odgovoriti na hitne potrebe izbjeglica u regiji pružanjem pomoći visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Svjetskom programu za hranu i drugim agencijama s dodatnim iznosom od najmanje 1 milijarde eura;
 • pomoći Libanonu, Jordanu, Turskoj i drugim zemljama u rješavanju sirijske izbjegličke krize, među ostalim putem znatnog povećanja regionalnog fonda zaklade EU-a osnovanog kao odgovor na reakciju na sirijsku krizu ("Fond Madad”);
 • ojačati dijalog s Turskom na svim razinama, među ostalim prilikom predstojećeg posjeta turskog predsjednika (5. listopada), kako bismo ojačali našu suradnju u zaustavljanju migracijskih tokova i upravljanju njima;
 • pomoći zemljama zapadnog Balkana u upravljanju izbjegličkim tokovima, među ostalim putem pretpristupnih instrumenata, kao i osigurati brzu i dobru pripremu konferencije o zapadnobalkanskoj ruti (8. listopada);
 • povećati financiranje Kriznog uzajamnog fonda za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonitih migracija i raseljenih osoba u Africi putem dodatnih doprinosa država članica te osigurati optimalnu pripremu sastanka na vrhu u Valletti (11. i 12. studenoga) kako bi se postigao najveći mogući napredak;
 • riješiti dramatično stanje na našim vanjskim granicama i ojačati kontrole na tim granicama, među ostalim putem dodatnih sredstava za Frontex, EASO i Europol te uz pomoć osoblja i opreme iz država članica;
 • ispuniti zahtjeve najizloženijih država članica za pomoć institucija, agencija i drugih država članica kako bi se osigurala identifikacija i registracija migranata te uzimanje njihovih otisaka prstiju (žarišta - hotspots) i istovremeno osigurati premještanje i vraćanje najkasnije do studenoga 2015.;
 • povećati financiranje Kriznog fonda za azil, integraciju i migracije te Fonda za unutarnju sigurnost - Granice.

U pogledu Sirije pozivamo na ponovno ulaganje međunarodnih napora pod vodstvom UN-a kako bi se okončao rat koji je uzrokovao toliko patnje i prisilio, prema procjenama, 12 milijuna ljudi da napuste svoje domove; EU preuzima obvezu dati svoj doprinos tome, kao i uspostavi vlade nacionalnog jedinstva u Libiji. 

Države članice moraju upotpuniti smjernice koje su danas dogovorene prenošenjem pravila zajedničkog sustava azila u nacionalno pravo i njihovom primjenom. U tom kontekstu važno je stvoriti uvjete u kojima sve države članice u potpunosti sudjeluju u Dublinskom sustavu. 

Pozivamo institucije, agencije i države članice da ubrzaju rad na svim aspektima migracijske krize. Komisija će predstaviti prijedloge o mobilizaciji proračuna EU-a kako bi se pružila potpora tim smjernicama. Države članice će ih uskladiti sa svojim doprinosima. 

Ponovno ćemo se baviti izazovom koji predstavljaju migracije na sastanku Europskog vijeća u listopadu.