Zaključci Vijeća o Siriji

Vijeće EU-a
 • 12.10.2015.
 • 13:30
 • Priopćenje za javnost
 • 721/15
 • Sigurnost i obrana
 • Vanjski poslovi i međunarodni odnosi
12.10.2015.
Kontakt za medije

Virginie Battu
službenica za odnose s javnošću
+32 22815316
+32 470182405

 1. Ne nazire se jenjavanje sukoba u Siriji i patnji sirijskog naroda. Razmjeri tragedije u kojoj je ubijeno 250 000 muškaraca, žena i djece, raseljeno 7,6 milijuna ljudi unutar zemlje, a više od 4 milijuna ljudi prisiljeno na bijeg u susjedne i druge zemlje, trenutačno predstavljaju najveću svjetsku humanitarnu katastrofu, neusporedivu s ičim u novijoj povijesti. EU, kao najveći donator, dokazao je svoju spremnost i predanost tome da učini što može kako bi se ublažile humanitarne posljedice. Kako se kriza pojačava sve je hitnija potreba za pronalaskom trajnog rješenja kojim će se zaustaviti ovaj sukob. Samo će politički proces pod vodstvom Sirije koji vodi do mirne i uključive tranzicije, na temelju načela Priopćenja iz Ženeve od 30. lipnja 2012., vratiti Siriji stabilnost, omogućiti mir i pomirenje te stvoriti potrebno okruženje za učinkovite napore u borbi protiv terorizma i održati suverenitet, neovisnost, jedinstvo i teritorijalnu cjelovitost sirijske države. Sve dok je u Siriji na vlasti sadašnje vodstvo i dok se ne rješavaju legitimne pritužbe i težnje svih sastavnica sirijskog društva, u toj zemlji neće biti trajnog mira.

 2. Cilj EU-a jest okončati sukobe i omogućiti sirijskom narodu da živi u miru u svojoj vlastitoj zemlji. Međunarodna zajednica mora se ujediniti oko dvaju nadopunjujućih i međusobno povezanih pristupa: političkog čiji je cilj okončanje građanskog rata rješavanjem svih glavnih uzroka sukoba i uspostava uključivog procesa političke tranzicije kojim će se ponovno uspostaviti mir u zemlji; i sigurnosnog kojim se naglasak stavlja na borbu protiv regionalne i globalne prijetnje koju predstavlja Daiš.

 3. EU ponovno ističe svoju punu potporu naporima pod vodstvom UN-a i radu posebnog izaslanika UN-a Staffana de Misture u svrhu izgradnje tog političkog pristupa. EU naglašava potrebu ubrzanja rada cijele međunarodne zajednice na političkom pristupu u okviru procesa pod vodstvom UN-a. EU već aktivno doprinosi inicijativama UN-a te će pojačati svoj diplomatski rad s ciljem pružanja potpore naporima pod vodstvom UN-a, uključujući prijedlog posebnog izaslanika UN-a o radnim skupinama unutar Sirije.

 4. Pozivamo sve strane u Siriji da pokažu jasnu i konkretnu predanost procesu pod vodstvom UN-a i da aktivno sudjeluju u radnim skupinama. EU ističe hitnost ujedinjavanja umjerene političke oporbe i povezanih naoružanih skupina oko zajedničkog pristupa kako bi sirijskom narodu ponudile alternativu. Ti napori moraju biti uključivi te obuhvaćati žene i civilno društvo. EU će i dalje podržavati umjerenu oporbu, uključujući i Nacionalnu koaliciju sirijskih revolucionarnih i oporbenih snaga (SOC), te podsjeća da je ona ključna sastavnica borbe protiv ekstremizma koja treba odigrati ključnu ulogu u političkoj tranziciji.

 5. EU će nastaviti upotrebljavati svu svoju političku težinu, aktivno i učinkovito, za potporu međunarodnim naporima pod vodstvom UN-a u pronalaženju političkog rješenja sukoba, te poziva regionalne i međunarodne partnere da učine isto. Snažno pozivamo sve one koji imaju utjecaja na uključene strane, među ostalim na sirijski režim, da upotrijebe taj utjecaj kako bi se ohrabrila konstruktivna uloga u procesu koji vodi do političke tranzicije i do kraja ciklusa nasilja. EU će proaktivno surađivati s ključnim regionalnim akterima poput Saudijske Arabije, Turske, Irana, Iraka te s međunarodnim partnerima u okviru UN-a kako bi se stvorili uvjeti za mirnu i uključivu tranziciju. U tom kontekstu Vijeće podsjeća na svoju odluku da zaduži Visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije da istraži načine kako bi EU mogao aktivno promicati konstruktivniju regionalnu suradnju.

 6. Za međunarodnu zajednicu prioritet mora biti zaštita civila u Siriji. EU osuđuje pretjerane, nerazmjerne i neselektivne napade koje sirijski režim nastavlja provoditi protiv vlastitog naroda. Assadov režim snosi najveću odgovornost za 250 000 žrtava sukoba te za milijune raseljenih osoba. EU podsjeća da se međunarodno humanitarno pravo primjenjuje na sve strane, a ljudska prava moraju se u potpunosti poštovati. Pozivamo sve strane da zaustave sve oblike neselektivnog granatiranja i bombardiranja civilnih područja i struktura kao što su bolnice i škole, a posebno pozivamo sirijski režim da prestane sa svim zračnim napadima, uključujući upotrebu „bomba bačava” u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2139 i upotrebu kemijskog oružja u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2209. Sustavno ciljanje civila od strane režima dovelo je do masovnog raseljavanja i ohrabrilo novačenje u terorističke skupine u Siriji te njihovo širenje. To iziskuje hitnu pozornost i djelovanje.

  EU će pojačati svoje napore za širenjem opsega provedbe rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 2139, 2165 i 2191 u svrhu dostave pomoći preko granica i preko borbenih linija kako bi se pomoglo onim Sirijcima kojima je pomoć najpotrebnija.

 7. EU snažno osuđuje neselektivne napade, zlodjela, ubijanja, seksualno nasilje povezano sa sukobima, kršenja ljudskih prava i ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava koje provodi skupina Daiš i druge terorističke skupine, protiv svih civila, među ostalim protiv kršćana i drugih vjerskih i etničkih skupina. EU podupire međunarodne napore i inicijative za rješavanje tih pitanja. EU osuđuje namjerno uništavanje kulturne baštine u Siriji i Iraku koje je počinila skupina Daiš, što se prema međunarodnom pravu smatra ratnim zločinom.

 8. Odgovorni za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Siriji moraju za to odgovarati. EU izražava svoju najdublju zabrinutost zbog nalaza Nezavisne međunarodne istražne komisije o Siriji. Isto tako izrazito zabrinjavaju optužbe u vezi s mučenjima i smaknućima upućene na temelju dokaza sadržanih u Caesarovom izvješću. EU ponovno upućuje poziv Vijeću sigurnosti UN-a da pitanje stanja u Siriji proslijedi Međunarodnom kaznenom sudu.

 9. EU podupire napore globalne koalicije za borbu protiv Daiša u Siriji i Iraku. Zbog svojih politika i djela Assadov režim ne može biti partner u borbi protiv Daiša. Vojnu akciju protiv Daiša potrebno je usko koordinirati među svim sudionicima te ona mora biti jasno usmjerena protiv skupine Daiš, skupine Džabhat al-Nusra i drugih terorističkih skupina koje je UN uvrstio na popis takvih skupina.

 10. Nedavni ruski vojni napadi koji za cilj nemaju samo Daiš i druge terorističke skupine koje je UN uvrstio na popis takvih skupina, nego i umjerenu oporbu, izazivaju duboku zabrinutost te moraju odmah prestati zajedno s ruskim kršenjem suverenog zračnog prostora susjednih zemalja.

  Ovom se vojnom eskalacijom otvara rizik produljenja sukoba, potkopava politički proces, otežava humanitarno stanje i jača radikalizacija. Naš cilj trebao bi biti smirivanje sukoba. EU poziva Rusiju da usmjeri svoje napore na zajednički cilj postizanja političkog rješenja sukoba. U tom kontekstu poziva Rusiju da se zalaže za smanjenje nasilja i provedbu mjera sirijskog režima za izgradnju povjerenja u skladu s odredbama Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2139.

 11. EU će pojačati humanitarnu diplomaciju i tražiti načine za poboljšanje pristupa i zaštite, kao i za promicanje humanitarnih načela i lokalnog konsenzusa o smjernicama za dostavu pomoći.

 12. EU je znatno povećao svoje financijske napore za potporu onima koji su pobjegli od sukoba, u Siriji i izvan nje, s novim doprinosima za financijsku pomoć i za dugoročniji rad na podupiranju otpornosti izbjeglica u susjedstvu. EU i njegove države članice već su pružili 4 milijarde eura za pomoć i oporavak onima koji su pogođeni sukobom unutar Sirije i izbjeglicama te zajednicama domaćinima u susjednim zemljama. EU i njegove države članice nastavit će pružati humanitarnu pomoć putem UN-a, Međunarodnog odbora Crvenog križa i međunarodnih nevladinih organizacija. Istovremeno, EU će povećati svoju dugoročniju pomoć za razvoj i stabilizaciju tim i drugim partnerima, među ostalim putem regionalnog fonda EU-a nedavno osnovanog kao odgovor na krizu u Siriji („Fond Madad”), koji sada raspolaže s više od 500 milijuna eura financijskih sredstava EU-a i kojeg bi u tom iznosu trebale dodatno financirati države članice EU-a i druge zemlje. EU poziva druge zemlje da održe i povećaju svoje vlastite doprinose kao odgovor na krizu u Siriji. Vijeće je posebno postiglo dogovor o potrebi povećanja razine suradnje i partnerstva s Libanonom, Jordanom i Turskom kako bi se osigurao jednak pristup skloništima, obrazovanju, zdravlju i životnoj egzistenciji za izbjeglice i njihove zajednice domaćine uz potporu dodatne pomoći EU-a.