Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte
 • 29.11.2015.
 • 20:30
 • Bruxelles
 • Izjava i napomene
 • 870/15
 • Proširenje
 • Vanjski poslovi i međunarodni odnosi
 • Unutarnji poslovi
 1. Danas su se čelnici Europske unije sastali u Bruxellesu sa svojim turskim kolegama. Turska je kandidat od 1999., a o pristupanju pregovara od 2005.

 2. Turska i EU raspravljali su o važnosti nadilaženja zajedničkih izazova u budućnosti. U skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 15. listopada složili su se da je potrebno revitalizirati proces pristupanja. Predani su daljnjem učvršćivanju svojih postojećih veza i solidarnosti te poduzimanju djelovanja usmjerenog na rezultate kako bi oblikovali svoju zajedničku budućnost. Odlučni su suočiti se na usklađen način s postojećim rizicima i prijetnjama te ih nadići kako bi se ojačao europski projekt. Podsjećajući na završnu izjavu s posljednjeg sastanka skupine G20 u Antalyji, kao i na Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2249, Turska i EU ponovno potvrđuju da borba protiv terorizma ostaje prioritet.

 3. S tim su se ciljem usuglasili o tome da je strukturiran i redovitiji dijalog na visokoj razini od iznimne važnosti za istraživanje golemog potencijala odnosa EU-a i Turske, koji još nije u potpunosti ostvaren. U tom su se okviru obje strane složile da će dvaput godišnje održavati redovite sastanke na vrhu u prikladnom formatu. Redoviti sastanci na vrhu poslužit će kao platforma za procjenu razvoja odnosa EU-a i Turske te za raspravu o međunarodnim pitanjima. Trebalo bi poboljšati redovite rasprave o vanjskoj i sigurnosnoj politici te suradnju u tom području, među ostalim o borbi protiv terorizma s obzirom na ozbiljne sigurnosne izazove, posebno rastuću prijetnju terorizma u svim njegovim oblicima i pojavama. U tom su se kontekstu obje strane složile da će održavati sveobuhvatne redovite sastanke političkog dijaloga na razini ministara / Visokog predstavnika / povjerenika. Ti sastanci održavat će se uz redovite sastanke Vijeća za pridruživanje. O ključnim tematskim pitanjima trebali bi se voditi i dijalozi na visokoj razini.

 4. Obje strane pozdravile su najavu održavanja međuvladine konferencije 14. prosinca 2015. na kojoj će se otvoriti poglavlje 17. Nadalje, primile su na znanje predanost Europske komisije da se u prvom tromjesečju 2016. dovrši pripremni rad za otvaranje niza poglavlja, ne dovodeći u pitanje stajališta država članica. Nakon toga trebao bi započeti pripremni rad na daljnjim poglavljima.

 5. EU je pozdravio predanost Turske bržem ostvarivanju referentnih mjerila iz viznog plana u pogledu svih sudjelujućih država članica. Europska komisija predstavit će do početka ožujka 2016. drugo izvješće o napretku u provedbi plana za liberalizaciju viznog režima od strane Turske. Obje strane usuglasile su se o tome da će se sporazum EU-a i Turske o ponovnom prihvatu u potpunosti početi primjenjivati od lipnja 2016. kako bi Komisija mogla u jesen 2016. predstaviti svoje treće izvješće o napretku s ciljem dovršetka procesa liberalizacije viznog režima, odnosno ukidanja viza za turske državljane u schengenskom području do listopada 2016. nakon što se ispune uvjeti iz viznog plana.

 6. EU će pružati hitnu i kontinuiranu humanitarnu pomoć u Turskoj. Također će znatno povećati svoju ukupnu financijsku potporu. Komisija je uspostavila Instrument za izbjeglice za Tursku kako bi uskladila i pojednostavnila aktivnosti koje se financiraju kako bi se pružila učinkovita i dodatna potpora Sirijcima pod privremenom zaštitom i zajednicama domaćinima u Turskoj. EU je predan osiguravanju početnog iznosa od 3 milijarde eura dodatnih sredstava. Potrebu za tim financiranjem i njegovu prirodu preispitat će se u svjetlu razvoja situacije. Budući da je Turska primila više od 2,2 milijuna Sirijaca te da je potrošila 8 milijardi američkih dolara, EU je istaknuo važnost raspodjele opterećenja u okviru suradnje Turske i EU-a. U tom su kontekstu istaknuli doprinos programa država članica za preseljenje i postojećih programa EU-a za preseljenje.

 7. Turska i EU odlučili su aktivirati Zajednički akcijski plan dogovoren 15. listopada 2015., koji je dosad čekao potvrdu, kako bi pojačali svoju suradnju u pogledu potpore Sirijcima koji su pod privremenom zaštitom te upravljanja migracijama kako bi se razriješila kriza nastala zbog situacije u Siriji. Rezultati moraju biti ostvareni, osobito u pogledu sprečavanja priljeva nezakonitih migranata. EU i Turska dogovorili su se da će provesti Zajednički akcijski plan kojim će se uvesti red u migracijske tokove i doprinijeti sprečavanju nezakonitih migracija.  Kao rezultat toga, obje će strane, kako je dogovoreno i s učinkom bez odgode, pojačati svoju aktivnu suradnju u pogledu migranata kojima nije potrebna međunarodna zaštita sprečavanjem putovanja u Tursku i EU, osiguravanjem primjene uspostavljenih bilateralnih odredbi za ponovni prihvat i brzo vraćanje migranata kojima nije potrebna međunarodna zaštita u njihove zemlje podrijetla. Također su pozdravili namjeru Turske da usvoji hitne mjere za daljnje poboljšanje socioekonomskog položaja Sirijaca pod privremenom zaštitom. Obje strane naglasile su svoju zajedničku predanost da poduzmu odlučno i brzo djelovanje kako bi unaprijedile borbu protiv zločinačkih krijumčarskih mreža.

 8. Kako je navedeno u zaključcima Europskog vijeća o proširenju iz prosinca 2014., Turska i EU surađuju na uspostavi mehanizma za gospodarski dijalog na visokoj razini kojim će se doprinijeti daljnjem poboljšanju gospodarskih odnosa te stvoriti poslovna platforma koja će okupiti poslovne krugove. Usuglasili su se da će ga pokrenuti u prvom tromjesečju 2016.

 9. Pozdravili su uspostavu dijaloga na visokoj razini o energetici i strateške suradnje u području energetike koji su pokrenuti u Ankari 16. ožujka 2015. Redovita razmjena informacija o suradnji u području energetike na svjetskoj i regionalnoj razini u interesu su obiju strana. Dogovorili su se da će održati drugi takav sastanak u prvom tromjesečju 2016.

 10. Primili su na znanje poduzimanje pripremih koraka za unapređenje carinske unije. Nakon što obje strane dovrše taj pripremni rad, očekuje se da bi službeni pregovori mogli započeti krajem 2016.

 11. Na svim se tim elementima treba raditi usporedno te ih treba pozorno pratiti. Turska i EU odlučni su zajedno postići napredak u širokom spektru svojih trenutačnih planova kako bi osigurali da će se ovim najnovijim zamahom polučiti konkretni rezultati.