Sastanak Europskog vijeća 18. i 19. veljače 2016. – zaključci o migracijama

Europsko vijeće
  • 18.2.2016.
  • Bruxelles
  • Priopćenje za javnost
  • 72/16
  • Pravosuđe
  • Unutarnji poslovi
18.2.2016.
Kontakt za medije

Jüri Laas
službenik za odnose s javnošću
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
glasnogovornik predsjednika Europskog vijeća
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
službenica za odnose s javnošću
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRACIJE

4. Kao odgovor na migracijsku krizu s kojom je Europska unija suočena cilj mora biti brzo zaustavljanje migracijskih tokova, zaštita naših vanjskih granica, smanjenje nezakonitih migracija i zaštita integriteta schengenskog područja. U sklopu tog sveobuhvatnog pristupa Europsko vijeće ocijenilo je na temelju detaljnih izvješća predsjedništva i Komisije stanje provedbe smjernica o kojima je postignut dogovor u prosincu.

5. Europsko vijeće pozdravlja odluku NATO-a da pomogne u provođenju izviđanja, praćenja i nadzora nezakonitih prelazaka u Egejskom moru te poziva sve članove NATO-a da aktivno podrže tu mjeru. EU, a posebice FRONTEX, trebao bi blisko surađivati s NATO-om

6. Prioritet je i dalje potpuna i brza provedba akcijskog plana EU-a i Turske kako bi se zaustavili migracijski tokovi i kako bi se riješilo pitanje mreža trgovaca ljudima i krijumčara. Turska je poduzela korake u provedbi akcijskog plana posebno u odnosu na pristup sirijskih izbjeglica turskom tržištu rada i razmjenu podataka s EU-om. Međutim, i dalje je prevelik priljev migranata koji iz Turske stižu u Grčku. Mora doći do znatnog i održivog smanjenja broja nezakonitih ulazaka iz Turske u EU. U vezi s tim potrebni su daljnji, odlučni napori i na turskoj strani kako bi se osigurala učinkovita provedba akcijskog plana. Europsko vijeće pozdravlja dogovor postignut o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj te poziva Komisiju i države članice na brzu provedbu prioritetnih projekata. Također pozdravlja napredak u pripremi vjerodostojnog dobrovoljnog humanitarnog programa prihvata s Turskom.

7. Osim toga,

a) u vezi s odnosima s relevantnim trećim zemljama za izradu sveobuhvatnih i prilagođenih paketa poticaja, koja je u tijeku za određene zemlje kako bi se osiguralo učinkovito vraćanje i ponovni prihvat, potrebna je puna potpora EU-a i država članica. Europsko vijeće također poziva Komisiju, Visokog predstavnika i države članice da prate i rješavaju sve čimbenike koji mogu potaknuti migracijske tokove;

b) trebalo bi nastaviti i pojačati provedbu i operativne aktivnosti koje se nadovezuju na sastanak na vrhu u Valletti, posebno dogovoreni popis 16 prioritetnih djelovanja;

c) i dalje bi trebalo pružati humanitarnu pomoć sirijskim izbjeglicama i zemljama koje graniče sa Sirijom. Radi se o hitnoj i globalnoj odgovornosti. U tom kontekstu Europsko vijeće pozdravlja ishod konferencije o potpori Siriji i regiji održane u Londonu 4. veljače te poziva Komisiju, države članice i sve druge zemlje koje sudjeluju na brzu provedbu svojih obveza;

d) neprestani priljev nezakonitih migranata uzduž zapadnobalkanske rute i dalje je ozbiljno pitanje za koje je potrebno daljnje usklađeno djelovanje te je potrebno prekinuti pristup propuštanja i nekoordinirane mjere duž rute, uzimajući u obzir humanitarne posljedice za pogođene države članice. Također je važna daljnja opreznost u odnosu na mogući razvoj događaja na drugim rutama kako bi se moglo brzo i usklađeno djelovati;

e) Vijeće je 12. veljače 2016. donijelo Preporuku. Važno je zajednički ponovno uspostaviti normalno funkcioniranje schengenskog područja uz odgovarajuću potporu državama članicama koje su suočene s teškom situacijom. Trebamo ponovno uspostaviti stanje u kojem sve članice schengenskog područja u potpunosti primjenjuju Zakonik o schengenskim granicama i na vanjskim granicama zabraniti ulazak državljanima trećih zemalja koji ne ispunjavaju uvjete ulaska ili koji nisu podnijeli zahtjev za azil, iako su imali mogućnost to učiniti, uzimajući pritom u obzir specifičnosti morskih granica, uključujući provedbom plana EU-a i Turske;

f) uz pomoć EU-a, uspostava i rad centara za prihvat i registraciju postupno napreduju u odnosu na identifikaciju, registraciju, uzimanje otisaka prstiju i sigurnosne provjere osoba i putnih isprava; preostaje međutim još mnogo toga za napraviti, posebno je potrebno omogućiti potpuno funkcioniranje centara za prihvat i registraciju kako bi se osigurala stopostotna identifikacija i registracija svih ulazaka (uključujući sustavne sigurnosne provjere u odnosu na europske baze podataka, posebno u odnosu na Schengenski informacijski sustav, kako se zahtijeva u okviru prava EU-a), kako bi se u potpunosti proveo proces premještanja, zaustavili sekundarni tokovi nezakonitih migranata i tražitelja azila te omogućili znatni prihvatni objekti potrebni za smještaj migranata u humanim uvjetima dok se njihova situacija ne razjasni. Tražitelji azila nemaju pravo birati državu članicu u kojoj traže azil;

g) za olakšavanje humanitarnog stanja migranata duž zapadnobalkanske rute potrebno je hitno djelovanje upotrebom svih dostupnih sredstava EU-a i nacionalnih sredstava. S tim ciljem Europsko vijeće smatra da je sada EU-u potrebno dati mogućnost pružanja humanitarne pomoći unutar EU-a, u suradnji s organizacijama kao što je UNHCR, s ciljem podupiranja zemalja koje se suočavaju s velikim brojem izbjeglica i migranta, a koristeći se iskustvom Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu EU-a. Europsko vijeće pozdravlja namjeru Komisije da što prije iznese konkretne prijedloge;

h) potrebna je brza provedba svih elemenata o kojima je u prosincu postignut dogovor, uključujući odluke o premještanju i mjere kojima se osigurava vraćanje i ponovni prihvat. U odnosu na "europsku graničnu i obalnu stražu” rad na prijedlogu trebao bi se ubrzati s ciljem postizanja političkog dogovora u okviru nizozemskog predsjedništva te kako bi novi sustav čim je prije moguće postao operativan;

i) Europsko vijeće poziva Europsku investicijsku banku da u suradnji s Europskom komisijom brzo razradi ideje o tome kako može doprinijeti odgovoru EU-a.

8. Sveobuhvatna strategija dogovorena u prosincu ostvarit će rezultate samo ako se zajednički provode svi njezini elementi i ako institucije i države članice djeluju zajedno i u potpunosti usklađeno. Istodobno je potrebno ostvariti napredak u smjeru reformiranja postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana i učinkovita politika azila. U tu svrhu nakon današnje detaljne rasprave pojačat će se pripreme kako bi se omogućila sveobuhvatna rasprava na sljedećem sastanku Europskog vijeća u ožujku na kojem se na temelju jasnije procjene moraju utvrditi dodatne smjernice i donijeti odluke.