Izjava šefova država ili vlada EU-a

Međunarodni sastanak na vrhu
  • 8.3.2016.
  • 04:50
  • Bruxelles
  • Izjava i napomene
  • 111/16
  • Pravosuđe
  • Unutarnji poslovi
  • Vanjski poslovi i međunarodni odnosi
8.3.2016.
Kontakt za medije

Preben Aamann
glasnogovornik predsjednika Europskog vijeća
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
službenik za odnose s javnošću
+32 22815523
+32 470957561

1. Nakon sastanka s premijerom Davutoğluom šefovi država ili vlada EU-a raspravljali su o situaciji u vezi s migracijama, osobito u pogledu zapadnobalkanske rute. Pozdravili su raspravu s turskim premijerom o odnosima EU-a i Turske i o postignutom napretku u provedbi zajedničkog akcijskog plana. Turska je potvrdila predanost provedbi bilateralnog sporazuma o ponovnom prihvatu između Grčke i Turske kako bi se prihvatio brz povratak svih migranata koji iz Turske prelaze u Grčku, a kojima nije potrebna međunarodna zaštita i kako bi se nazad primili svi nezakoniti migranti uhvaćeni u turskim vodama.

Šefovi država ili vlada EU-a složili su se da su potrebni odvažni koraci kako bi se zatvorile rute za krijumčarenje ljudi, prekinuo poslovni model krijumčara, zaštitile naše vanjske granice i okončala migracijska kriza u Europi. Moramo prekinuti vezu između ukrcavanja na brod i nastana u Europi.

Stoga su naglasili važnost aktivnosti NATO-a u Egejskome moru koja je danas postala operativna. Pozvali su sve članice NATO-a da je aktivno podupru. Srdačno su pozdravili dodatne prijedloge koje je Turska danas iznijela s ciljem rješavanja pitanja migracija. Dogovorili su se raditi na temelju načela koje oni sadrže:

• vratiti sve nove nezakonite migrante koji iz Turske prelaze na grčke otoke pri čemu će troškove pokriti EU;
• za svakog Sirijca kojeg Turska ponovno prihvati s grčkih otoka, preseliti jednog Sirijca iz Turske u države članice EU-a u okviru postojećih obveza;
• ubrzati provedbu plana za liberalizaciju viznog režima sa svim državama članicama s ciljem ukidanja viza za turske državljane najkasnije do kraja lipnja 2016.;
• ubrzati isplatu početno dodijeljenih 3 milijarde eura radi osiguravanja financiranja prvog niza projekata do kraja ožujka i odlučiti o dodatnom financiranju Instrumenta za sirijske izbjeglice;
• pripremiti se čim prije za odluku o otvaranju novih poglavlja u pristupnim pregovorima na temelju zaključaka Europskog vijeća iz listopada 2015.;
• raditi s Turskom na svakom zajedničkom naporu za poboljšanje humanitarnih uvjeta u Siriji čime bi se lokalnom stanovništvu i izbjeglicama omogućilo da žive u područjima koja će biti sigurnija.

Predsjednik Europskog vijeća nastavit će raditi na ovim prijedlozima i razradit će pojedinosti s turskom stranom prije sastanka Europskog vijeća u ožujku. U tim aktivnostima poštovat će se europsko i međunarodno pravo.

Šefovi država ili vlada EU-a s turskim su premijerom raspravljali i o stanju medija u Turskoj.

2. Šefovi država ili vlada dodatno su podsjetili da je Europsko vijeće na sastanku 18. i 19. veljače odlučilo ponovno uspostaviti stanje u kojemu sve članice schengenskog područja u potpunosti primjenjuju Zakonik o schengenskim granicama, uzimajući u obzir posebnosti morskih granica, te prestati s primjenom pristupa neselektivnog propuštanja. Nezakoniti tokovi migranata zapadnobalkanskom rutom sada su prestali.

3. Kako bi to bilo održivo, potrebno je djelovati u skladu sa sljedećim smjernicama:

a) u ovim teškim trenucima biti uz Grčku i učiniti sve što je u našoj moći kako bi se pomoglo pri upravljanju situacijom koja je nastala kao posljedica takvog razvoja događaja. To je kolektivna odgovornost EU-a koja zahtijeva brzu i učinkovitu mobilizaciju svih dostupnih sredstava i resursa EU-a te doprinosa država članica;

b) hitno i učinkovito reagirati na vrlo tešku humanitarnu situaciju na terenu koja se razvija velikom brzinom. Komisija će u bliskoj suradnji s Grčkom, ostalim državama članicama i nevladinim organizacijama pružiti hitnu potporu na temelju procjene potreba, koju će provesti Komisija i Grčka, te kriznog i akcijskog plana. U tom kontekstu šefovi država ili vlada pozdravljaju prijedlog Komisije o pružanju hitne potpore unutar EU-a te pozivaju Vijeće da taj prijedlog donese prije sastanka Europskog vijeća u ožujku, šireći na taj način raspon financijskih instrumenata koji se mogu iskoristiti; pozivaju proračunsko tijelo da poduzme sve potrebne mjere u okviru daljnjeg postupanja;

c) pružiti daljnju pomoć Grčkoj pri upravljanju vanjskim granicama, uključujući granice s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom i Albanijom, te pri osiguravanju odgovarajućeg funkcioniranja centara za prihvat i registraciju, sa stopostotnom identifikacijom, registracijom i sigurnosnim provjerama, kao i dostatnih kapaciteta za prihvat. Frontex će u najkraćem mogućem roku uputiti dodatan poziv za nacionalne gostujuće službenike, a sve bi države članice na njega u potpunosti trebale odgovoriti najkasnije do 1. travnja. Europol će brzo razmjestiti gostujuće službenike u sve centre za prihvat i registraciju kako bi se pojačale sigurnosne provjere, a grčkim vlastima pružila potpora u borbi protiv krijumčara;

d) pomoći Grčkoj u osiguravanju sveobuhvatnog, opsežnog i ubrzanog vraćanja svih nezakonitih migranata kojima nije potrebna međunarodna zaštita u Tursku, oslanjajući se pritom na sporazum o ponovnom prihvatu između Grčke i Turske te, od 1. lipnja, na sporazum o ponovnom prihvatu između EU-a i Turske;

e) znatno ubrzati provedbu premještanja kako bi se olakšalo veliko opterećenje kojem je trenutačno izložena Grčka. EASO će uputiti dodatan poziv da se u svrhu potpore grčkom sustavu azila stave na raspolaganje nacionalna stručna znanja i sve bi države članice na njega trebale odgovoriti brzo i u potpunosti. Države članice ujedno se poziva da hitno osiguraju više mjesta za premještanje. Komisija će svaki mjesec Vijeće izvješćivati o provedbi obveza u vezi s premještanjem;

f) nastaviti blisko surađivati sa zemljama zapadnog Balkana koje nisu članice EU-a i pružiti svu potrebnu pomoć;

g) provesti postojeće obveze u vezi s preseljenjem i nastaviti raditi na vjerodostojnom programu dobrovoljnog humanitarnog prihvata s Turskom;

h) odmah poduzeti sve potrebne mjere u pogledu otvaranja mogućih novih ruta i pojačati borbu protiv krijumčara;

i) prioritetno postići napredak u pogledu svih elemenata plana Komisije o "povratku Schengenu” kako bi se okončale privremene kontrole na unutarnjim granicama te do kraja godine ponovno uspostavilo normalno funkcioniranje schengenskog područja.

Ovaj dokument ne uvodi nikakve nove obveze za države članice u pogledu premještanja i preseljenja.

4. To su hitne mjere koje se moraju poduzeti s obzirom na postojeće stanje na terenu i koje bi trebalo stalno preispitivati. Europsko vijeće na svom će sastanku u ožujku ponovno razmotriti sve aspekte pitanja migracija kako bi se dodatno učvrstila zajednička europska provedba naše sveobuhvatne strategije u pogledu migracija.