Zajednička izjava ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i predstavnika institucija EU-a o terorističkim napadima u Bruxellesu 22. ožujka 2016.

Vijeće EU-a
  • 24.3.2016.
  • 19:10
  • Izjava i napomene
  • 158/16
  • Pravosuđe
  • Unutarnji poslovi
24.3.2016.
Kontakt za medije

Romain Sadet
Službenik za odnose s javnošću (pravosuđe; korporativna komunikacija)
+32 22818914
+32 473865437

Izražavamo svoju zaprepaštenost napadima u Bruxellesu 22. ožujka 2016. Užasnuti smo tim stravičnim terorističkim djelima i snažno ih osuđujemo. Izražavamo najdublju sućut žrtvama tih napada, njihovim obiteljima i prijateljima te suosjećamo s njima. Izražavamo svoju potporu Belgiji, njezinu narodu, a posebno Bruxellesu, i iskazujemo solidarnost s njima. Odlučni smo u zajedničkoj borbi protiv terorizma. Kako su već istaknuli šefovi država ili vlada i čelnici europskih institucija, napadnuto je naše otvoreno demokratsko društvo. Svoje ćemo vrijednosti očuvati i u borbi protiv terorizma.

Danas su nas belgijske vlasti upoznale s načinom na koji se nose s ovom krizom i razgovarali smo o lekcijama koje treba naučiti iz uzoraka koji se ponavljaju u terorističkim napadima i mrežama koje ih podupiru.

S obzirom na te događaje i prepoznajući znatan napredak na poboljšavanju naše kolektivne sposobnosti za borbu protiv terorizma koji je već ostvaren na razini država članica i na razini EU-a, ministri su uvjereni da je potrebno:

1.             dalje nadograđivati nacionalne napore na hitnoj istrazi mreža uključenih u napade u Parizu i Bruxellesu te sličnih mreža;

2.             donijeti direktivu o evidenciji podataka o putnicima (PNR) u travnju 2016. i hitno je provesti, osiguravajući pritom da odjeli za informacije o putnicima (PIU) što prije počnu razmjenjivati podatke;

3.             odlučno nastaviti s tekućim radom na: brzom dovršetku zakonodavstva o borbi protiv terorizma, o sustavnim provjerama na vanjskim granicama schengenskog područja, o nadzoru nabave i posjedovanja oružja te o proširenju Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) na državljane trećih zemalja; na provedbi akcijskog plana za borbu protiv financiranja terorizma; borbi protiv krivotvorenja isprava i potpunoj provedbi postojećih pravila EU-a o prekursorima eksploziva te na daljnjoj suradnji između Europske unije i Turske te zemalja sjeverne Afrike, Bliskog istoka i zapadnog Balkana u borbi protiv terorizma;

4.             prema potrebi razmjenjivati informacije s tijelima nadležnima za promet i prijevoznicima kako bi se procjene rizika mogle provoditi učinkovito i djelotvorno, a mjere ublažavanja prema potrebi prilagoditi potencijalnim prijetnjama prometu;

5.             hitno povećati sustavan unos, dosljednu uporabu i interoperabilnost europskih i međunarodnih baza podataka u području sigurnosti, putovanja i migracija potpunim iskorištavanjem tehnološkog napretka i uz uključivanje mjera za zaštitu privatnosti od samog početka. To je osobito važno za pouzdanu provjeru identiteta Komisija će u predstojećim tjednima predstaviti komunikaciju o pametnim granicama i interoperabilnosti. U tom bi kontekstu trebalo ubrzati rad na razvoju automatiziranog europskog sustava za prepoznavanje otisaka prstiju ugrađenog u Schengenski informacijski sustav (SIS). Koordinator EU-a za borbu protiv terorizma, predsjedništvo, Komisija, relevantne agencije i stručnjaci udružit će snage kako bi do lipnja 2016. predstavili konkretne rezultate, posebno s ciljem poboljšavanja prikupljanja, provjere i povezivanja informacija u području borbe protiv terorizma;

6.             kao prioritetno pitanje pronaći načine za osiguravanje digitalnih dokaza te njihovo brže i učinkovitije prikupljanje intenziviranjem suradnje s trećim zemljama i pružateljima usluga aktivnima na području Europe kako bi se povećala usklađenost sa zakonodavstvom EU-a i država članica te izravni kontakti s tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Na sastanku Vijeća u lipnju utvrdit će se konkretne mjere za rješavanje tog složenog pitanja;

7.             nastaviti s razvojem učinkovitih preventivnih mjera, posebice poboljšavanjem ranog otkrivanja znakova radikalizacije na lokalnoj razini i suzbijanjem retorike Daiša, posebno putem komunikacijskih strategija i razvoja kvalitetnih programa rehabilitacije. Mreža za osvješćivanje o radikalizaciji i Mreža za strateško komuniciranje u tom će pogledu dodatno pojačati svoju potporu stručnjacima u praksi, civilnom društvu i državama članicama. Komisija će pojačati rad s poduzećima za informacijske tehnologije, posebno na internetskom forumu EU-a, s ciljem suzbijanja terorističke propagande te kako bi do lipnja 2016. razvila kodeks ponašanja protiv govora mržnje na internetu;

8.             pružiti punu potporu radu Skupine za borbu protiv terorizma (CTG), posebno daljnjim ubrzavanjem uspostave specijalizirane platforme za multilateralnu razmjenu informacija u realnom vremenu;

9.             redovitije se koristiti zajedničkim istražnim timovima, čija je korisnost dokazana nakon napada u Parizu, za koordiniranje istraga te prikupljanje i razmjenu dokaza;

10.         u sklopu Europolova Europskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC) uspostaviti zajednički tim za vezu sastavljen od nacionalnih stručnjaka za borbu protiv terorizma s ciljem pružanja potpore tijelima država članica za izvršavanje zakonodavstva u istraživanju širih europskih i međunarodnih dimenzija trenutačne terorističke prijetnje, a države članice pozivaju se da u njega upute svoje stručnjake. Taj će se tim služiti Europolovim mogućnostima za provedbu zakonodavstva kako bi pratio prijetnju koju predstavljaju strani borci, tokove financiranja terorizma i nezakonitog oružja te internetsku propagandu.