Zaključci Vijeća o Turskoj

Vijeće EU-a
  • 18.7.2016.
  • 16:17
  • Priopćenje za javnost
  • 463/16
  • Sigurnost i obrana
  • Vanjski poslovi i međunarodni odnosi
18.7.2016.
Kontakt za medije

Virginie Battu
službenica za odnose s javnošću
+32 22815316
+32 470182405

EU snažno osuđuje pokušaj državnog udara u Turskoj i ponavlja da u potpunosti podržava legitimne institucije te zemlje. EU žali zbog velikog broja žrtava i izražava solidarnost s turskim narodom. EU pozdravlja zajedničko stajalište političkih stranaka koje podržavaju demokraciju u Turskoj.

EU poziva na krajnju suzdržanost turskih vlasti, među ostalim policije i sigurnosnih snaga. Sve se mora učiniti kako bi se izbjeglo daljnje nasilje, zaštitili životi i ponovno uspostavio mir.

EU poziva na potpuno poštovanje ustavnog poretka Turske i naglašava važnost da vladavina prava prevlada. Vrlo je važno osigurati potpuno poštovanje svih demokratskih institucija zemlje, među ostalim izabrane vlade i Velike narodne skupštine Turske. EU naglašava potrebu poštovanja demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava na pošteno suđenje svima, poštujući u cijelosti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući Protokol 13. o ukidanju smrtne kazne. U tom kontekstu, EU podsjeća da je nedvosmisleno odbacivanje smrtne kazne ključan element pravne stečevine Unije.

Turska je država kandidatkinja i ključni partner Europske unije. EU ostaje predan zajedničkom radu s demokratskom, uključivom i stabilnom Turskom na rješavanju naših zajedničkih izazova.