Zakonik o schengenskim granicama: Vijeće donijelo uredbu o jačanju kontrola na vanjskim granicama

Vijeće EU-a
  • 7.3.2017.
  • 10:40
  • Priopćenje za javnost
  • 113/17
  • Unutarnji poslovi
7.3.2017.
Kontakt za medije

Veronica Huertas Cerdeira
službenica za odnose s javnošću (unutarnji poslovi, koordinacija borbe protiv terorizma)
+32 22814548
+32 470882199

Vijeće je 7. ožujka 2017. donijelo uredbu o izmjeni Zakonika o schengenskim granicama s ciljem pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka.

„Pooštravanje kontrola na našim vanjskim granicama važan je alat u borbi protiv terorističkih prijetnji u Europi, kao i za jačanje sigurnosti naših građana. Sustavne kontrole na vanjskim granicama poslužit će nam kao sredstvo za hvatanje u koštac s potencijalnim rizicima za unutarnju sigurnost, uključujući i rizik koji u tom pogledu predstavljaju strani teroristički borci povratnici.”

Carmelo Abela, malteški ministar unutarnjih poslova i nacionalne sigurnosti

Prema izmijenjenom zakoniku države članice obvezne su provjerom u relevantnim bazama podataka provoditi sustavne kontrole svih osoba, među ostalim i osoba koje imaju pravo na slobodno kretanje u skladu s pravom EU-a (tj. građana EU-a i članova njihovih obitelji koji nisu građani EU-a), kada prelaze vanjske granice. Među bazama podataka koje će se provjeravati nalaze se Schengenski informacijski sustav (SIS) i Interpolova baza podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD). Tim provjerama državama članicama također će se omogućiti da utvrde predstavljaju li te osobe prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili javnom zdravlju. Ta će se obveza primjenjivati na sve vanjske granice (zračne, morske i kopnene), i na ulasku i na izlasku.

Međutim, ako bi sustavan pregled baza podataka imao nerazmjeran utjecaj na protok prometa na morskim i kopnenim granicama, državama članicama dopušteno je pregledima baza podataka provoditi samo ciljane kontrole, pod uvjetom da to neće dovesti do rizika povezanih s unutarnjom sigurnosti, javnim poretkom, međunarodnim odnosima država članica ili da neće predstavljati prijetnju javnom zdravlju.

U pogledu zračnih granica države članice ciljane kontrole pregledima baza podataka mogu provoditi samo tijekom prijelaznog razdoblja od šest mjeseci od stupanja te uredbe na snagu. To se razdoblje u iznimnim i posebnim slučajevima može produljiti za najviše 18 mjeseci i to u slučajevima kada postoje infrastrukturne poteškoće zbog kojih je potrebno dulje razdoblje za prilagodbe.

Sljedeći koraci

Vijeće i Europski parlament sada moraju potpisati donesenu uredbu. Potpisani tekst bit će objavljen u Službenom listu EU-a te će stupiti na snagu 20 dana kasnije.

Osnovne informacije

Europska komisija tu je uredbu, kojom se mijenja Zakonik o schengenskim granicama, predstavila u prosincu 2015. Ona je odgovor na povećanje terorističkih prijetnji, kao i na poziv koji je uputilo Vijeće u svojim zaključcima od 9. i 20. studenoga 2015. da se provede ciljano preispitivanje Zakonika o schengenskim granicama u kontekstu reakcije na „strane terorističke borce”.

Premda su države članice već obvezne državljane trećih zemalja pri njihovu ulasku sustavno provjeravati pregledima relevantnih baza podataka radi osiguravanja javnog poretka i unutarnje sigurnosti, trenutačnim se odredbama takva kontrola pregledima svih baza podataka ne propisuje pri izlasku. Osim toga, osobe s pravom slobodnog kretanja podliježu najmanje kontroli radi utvrđivanja njihova identiteta. Izmjenom zakonika usklađuju se obveze sustavnih kontrola državljana trećih zemalja pri ulasku i pri izlasku, kao i osoba s pravom slobodnog kretanja.

Prema izmijenjenom zakoniku predviđa se će se schengenski informacijski sustav, Interpolova baza podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama, kao i nacionalne baze podataka upotrebljavati u većem opsegu ne bi li se poboljšala sigurnost EU-a i samih građana.