Minerali iz područja zahvaćenih sukobima: Vijeće donijelo nova pravila kojima će se smanjiti financiranje naoružanih skupina

  • 3.4.2017.
  • 10:15
  • Priopćenje za javnost
  • 181/17
  • Međunarodna trgovina i carine
3.4.2017.
Kontakt za medije

Maria Tomasik
službenica za odnose s javnošću
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Vijeće je 3. travnja 2017. donijelo uredbu kojom se želi zaustaviti financiranje naoružanih skupina trgovinom mineralima iz područja zahvaćenih sukobima.

Uredbom se poduzeća iz EU-a obvezuju da uvoz kositra, tantala, volframa i zlata obavljaju na odgovoran način i brinu se da svojim lancima opskrbe ne doprinose financiranju oružanih sukoba. Ta pravila „dužne pažnje” postat će obvezujuća od 1. siječnja 2021., premda se uvoznike potiče da ih primijene što je prije moguće.

Kositar, tantal, volfram i zlato mogu se upotrebljavati u proizvodima za svakodnevnu uporabu, poput mobilnih telefona, automobila ili nakita. U područjima pogođenima sukobima i visokorizičnim područjima oružane se skupine često koriste prisilnim radom u eksploataciji tih minerala, koje potom prodaju s ciljem financiranja svojih aktivnosti. Osiguravajući sljedivost proizvoda, ovom se uredbom nastoji presjeći glavni izvor njihovih prihoda.

Uredbom se nameću jasne obveze odgovornog nabavljanja za dio proizvodnog procesa na „početku lanca opskrbe”, što uključuje vađenje i rafiniranje tih minerala. Njome će se obuhvatiti najmanje 95 % cjelokupnog uvoza metala i minerala u EU, pri čemu će mali uvoznici biti izuzeti. Nadležna tijela provodit će provjere kako bi se osiguralo da se minerali i metali u EU uvoze u skladu s obvezama dužne pažnje.

Osim toga, Komisija će provoditi određeni broj drugih mjera kako bi se dodatno potaknula dužna pažnja velikih i malih poduzeća u EU-u koja se nalaze na „kraju lanca opskrbe” i koja upotrebljavaju te minerale kao sastojke za proizvodnju robe. Komisija će izraditi i priručnik s neobvezujućim smjernicama kako bi se poduzećima, a posebno malim i srednjim poduzećima, pomoglo u identifikaciji područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja.

Uredba se temelji na smjernicama OECD-a iz 2011. kojima se uspostavlja međunarodno referentno mjerilo za postupanje za dužnu pažnju u lancu opskrbe. Tekst koji je Vijeće usvojilo proizlazi iz sporazuma postignutog s Europskim parlamentom u studenome 2016., koji je Parlament zatim odobrio glasovanjem na plenarnoj sjednici 16. ožujka 2017.